فـــــــــــرهنـــــــــــــگـــــــــــــی


زبان فارسی

گنجور : آثار سخنسرايان پارسی گو

نوروز باستان

« پټه خزانۀ محمدهوتک »، یک نوشتۀ فرضی ، جعلی وجدید
 
 • دکتربصیر کامجو : نوروز پیام آورمهر
 • عبدالوکیل کوچی : سروده های بهاری
 • عبدالوکیل کوچی :  ارمغان نوروز
 • علی رستمی : جشنهای باستانی نماینکر همبستگی اقوام وملیتهای تمدن اریایی
 • ب.مومن : نوروز را گرامی بداریم و شادی هایش را ارمغان یکدیگر کنیم
 • دستګیر نایل : دسته گلی ازگلستان نظامی
 • رهگذر : استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کلاسیک با افتخارات تازه اش
 • عبدالحکیم شرعی جوزجانی  : علامه - شادروان استادهاشم شایق افندی و نوادۀ پر استعداد او
 • عبد الواحد خرم : بـــه استـــقبــال ازحـــلــــــول سال جــــدیــــد
 • عابد : سروده های تازه
 • عبدالشکور حکم :   نـصـربـن احــمـدســامـانـی 
 • عبدالغفور امینی : دوسرودهً زيبا
 • اسدالله ولوالجی : یک سوُ تفاهم ، یا یک توطئه
 • پرتو نادری : هر واژه یک شهروند است
 • دستګیر نایل : نګاهی به کتاب از هرات تا تهران
 • غفور بسيم : کوچی پيغله
 • پرتو نادری : این بیت های مزخرف و چرکین از من نیست
 • محمدعزيزعزيزی : بياد "سينا" طفل خوردسال که قربانی تازهً جنايت و اختطاف در هرات گرديد
 • مجله ای پشتون ژغ : گفتگوی کوتاهی با احمد ظاهر
 • سیدهمایون شاه عالمی : چند سروهً زيبا
 • ســید مقصـود برهان : امیرعلی شیر نوایی
 • پوهاند داکتر احمد جاوید : افغانستان یا مهد زبان دری
 • سیدهمایون شاه عالمی : نرمی ِ گفتار
 • مولانا کبیر فرخاری : پرتو نادری
 • ب.مومن : ويره
 • محمد الله وطندوست : مورخین عصر تیموری
 • فگارزاده : خيزيد و دست به حبل المتين زنيد
 • سجیه الهه احرار : انستیوت ملی موسیقی افغانستان
 • توریالی رزاقیار : سیف فرغانی
 • دکتور محمد شعیب مجددی : مخفی بدخشی و محجوبه هروی شاعران آزاد در قفس
 • مسعود فارانی : تفاوت شعر از نظم  
 • عبدالشکور حکم : یادی از شاعره زیبا کلام زیب انسأ مخفی
 • محمد الله وطندوست : هنرمندان عصر تیموری
 • عبدالحکیم شرعی جوزجانی : به مناسبت 572 مین زاد روز امیر علیشیر نوایی
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با بانوی سخنسرا دکترحمیرا نگهت دستگیر زاده
 • ســید مقصـود برهان : نقش شاهنامه در حراست زبان دری
 • توریالی رزاقیار : کاخ بلند
 • انجنیـر خلیـل الله روفی : کی میداند چه جانفـرسا زمستان است؟
 • پرتو نادری : انفجار در خلوت آبی نیروانا
 • پرتو نادری : همان کشتی و همان ناخدا
 • پرتو نادری : مسعود اطرافی و آن چوکی عرابه دار
 • عبدالشکور حکم : ســیده خــا تــون
 • ســید مقصـود برهان ; پنج سال از نبود قاریزاده گذشت
 • صدیقی لعلزاد  : عبدالواحد رشته شاعر و بیدل شناسی کشور در گذشت
 • سیدهمایون شاه عالمی : دو سردهً زيبا
 • مسعود حداد : اعتراف مجاهد
 • پوهندوی شیما غفوری : عقیق سوخته
 • بلقیس مل : گفتنی ها
 • ســید مقصـود برهان : کابـل وطنم
 • دکتربصیرکامجو : قیاس وتشخیص
 • سیدهمایون شاه عالمی : رباعیات نو و دوسردهً زيبا
 • توریالی رزاقیار : زنده گی ، افکار و آثار مولانا جلال الدین محمد بلخی
 • سیداحمد ضیا  نوری : ضیافت با شکوه و مجلل
 • ســید مقصـود برهان : تجلیل از صدو سی وپنجمین سالروز تولد علامه اقبال
 • دکتربصیر کامجو : سزای قروت آب گرم
 • گاهنامهً محبت : شماره تازه
 • غفور بسيم : کابل زیبا
 • دستګیر نایل : تجلیل از پنجمین سال در گذشت بیرنگ کهدامنی
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : متلونه زموږ د ولسونو ارزښتناک،ویاړلې ادبي او فرهنګي میراث
 • سیدهمایون شاه عالمی : دو سروهً زيبا
 • عزیزه عنایت : حضرت ابوالمعانی بیدل واوضاع نابسامان روزگارش
 • محمد الله وطندوست : اهمیت کتاب در دوره تیموریان هرات و کتابخانه های آن زمان
 • دستګیر نایل : یادی ازسینماهای افغانستان
 •   عبدالوکیل کوچی : دو سروهً زيبا
 • سنجرغفاری : در نفس قلم
 • دکتر بصیر کامجو : برخی از دیدگاههای خداوند گار بلخ
 • فرزانه فارانی : تاراج
 • محمد الله وطندوست : وضعیت هنری و ادبی هرات در دوره تیموریان
 • پرتو نادری : یاد داشتی در پیوند به طنز و طنز نویسی
 • خواجه عبدالله احرار : برنده جايزه فستيوال شعر در کانادا
 • برلاس : چشمان خون ریز
 • عبدالشکور حکم : دوشجاع شاه دریک پیکر
 • وحید غیاثپور کاظمی : پشتونیست ها، در فکر قوم سالاری وپارسی ستیزی اند
 • حاجی فرید توکلی : آزاد منش
 • دستګیر نایل : فرزانگان خجند
 • عابد : سروده های تازه
 • دکتور سید حمیدالله روغ : آدمی هم پیش ازان کادم شود، بوزینه بود
 • سیدهمایون شاه عالمی : بمناسبت تظاهرات اهل هنود در کابل
 • دکتر بصیر کامجو : تفاوت برخی دیدگاهای عرفانی انصاری و مولانای بلخ
 • عفور بسيم : چند سرودهً زيبا
 • دکتر حمیدالله مفید : ویژه گی های دستور زبانی گویشی مردم افغانستان
 • عابد : سه سرودهً زيبا
 • ب.مومن : یواځی انسان
 • عبدالرووف لېوال : زمایې پرڅه
 • دکتر حمیدالله مفید : برخی از ویژه گی های درست نگاری در زبان فارسی- دری
 • پیمان عیار : برخیزکه پیمان همان پیمان دیرین است
 • هارون یوسفی : بگذار بگویم
 • صدیق رهپو طرزی : شپیگل ( آینه)، در سنگر دفاع از آزادی
 • الحاج همراز کابلی : اندر طریق سنگ  سبقت زفرهاد میکنم
 • پروفیسور شرعی جوزجانی : عبدالکریم میثاق :  نـویــسنـــده و شــــاعـــر
 • دکتربصیر کامجو : جاویدان بادخود فرمانی تاجیکان
 • پروفیسور شرعی جوزجانی : شرقشناس و مـتـرجـم تـوانـای-  رباعـیـات خیام و شـاهـنـامه به زبان اوزبیکی
 •  فضل حق فکرت : سرود دریا
 • نورالله وثوق : گوشِ پرواز
 • گاهنامه محبت : شمارهً تازهً سال جاری
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : ارواښاد میرزاعلم حمیدي د پښتو د معاصر ادب هوډمن
 • دستګیر نایل : ننگ ونام
 • بلقیس مل : ناقوس شب
 • انجنير عبدالقادر مسعود :انتخابی شعرونه
 • میرعبدالحلیم واعظی : به بهانۀ تعبیر اشعار
 • خالده فروغ : پرتونادری در خیابان های سپید سرایی
 • دکتربصیر کامجو : شباحت های معرفت عرفانی عطارنیشابوری و خواجه عبدالله انصاری
 • دوکتور علوم، پروفیسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی : انستیتوت دولتی شرقشناسی تاشکند - یگانه کانون علمی خاورشناسی و افغانستان شناسی در آسیای مرکزی
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : اود اولس پال شاعر ښاغلی عبدالوهاب سرتیر مرکه
 • سیدهمایون شاه عالمی : دوسرودهً زيبا
 • صبورالله سـیاه سـنگ : رحـمان بابا و حـمـزه شـنواری
 • دستګیر نایل : « معرفت»،ازنظر اهل معرفت
 • مسعود حداد : اگر انسان همین باشد
 • عبدالرووف لېوال : این ناکامی راببین
 • محمداسحاق ثنا : شاعر نیکو سیرت
 • :دوکتور انور ترابی : کلاه دلکش
 • الحاج عبدالخالق بقايی پاميرزاد : يادی از فرهنگ سالار بزرگ و عالی مرتبت افغانستان اکادميسين دوکتورعبدالاحمد جاويد
 • ربانی بغلانی : یاد آوری های درباب خلاقیت وزیبایی درشعر
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با آقای ظاهر سپاس
 • دکتربصیرکامجو : همسنخی اندیشه های عرفانی سنائی غزنوی با خواجه عبدالله انصاری
 • نورمحمد غفوری : د زړه احساس
 • عابد : سه سرودهً زيبا
 • صبورالله سـیاه سـنگ : در بدر به دنبال شـعـــر
 • الحاج همراز کابلی : به بهانۀ دوصدو چهل وششمین سالروز عرس خانقای حضرت پهلوان بزرگ
 • دکتربصیرکامجو : مناسبت های متفاوت و همگون آموزش "وجود شناسی" خواجه عبدالله انصاری و مارتین هایدگر
 • مصلح : تبصره
 • حبيب اله غمخور : په سويډن کي دافغانانو دعلمی اوفرهنگی مرکزاودوستۍ فرهنگی ټولنودمشرتابه جرگو پيغام
 • دستګیر نایل : تضمین بر دو غزل
 • فضل الله زرکوب : غزلی با طرحی دیگر
 • داکتر عزیز فاریابی : گلزمین وفا
 • سیدهمایون شاه عالمی : ادبیات دری
 • کمباور کابلی : زنده باد جاسوسی
 • صبورالله سـیاه سـنگ : کـاج دوصـد ســاله
 • دوکتور علوم، پروفیسور عبدالحکیم شرعی جوزجانی : اسـتـاد نــزیــهــی-  جـلـوه و اشـعـار تـرکـی اوزبـیـکـی او
 • استاد سید محمد دروگر : سوانح مختصر و نمونه اشعار
 • داوود اکمل احمدی : عمل نکو
 • نورالدین همسنگر : عید بهروزی
 • هادی عروسسنگ : راه سعادت و کاویدنی ـ دو سروده دلنشين
 • غفور بسيم : الماس کوه نور
 • خارکش : عيد در ملک
 • نذیراحمد سهار : زموږ د هیواد له ځوان او پیاوړي ژورنالیست، تکړه لیکوال او شاعر
 • محمد الله وطندوست : شبرغان در صد سال اخیر و استاد محمد عمر الیم بیات
 • عزیزه عنایت :   دفترشعر، بیرق های سرخ وسبز
 • صبورالله سـیاه سـنگ : نگریستن در فصل گریســتن
 • صبورالله سـیاه سـنگ : بید مجـنون در دشت لیلی
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : د اوسني مخکښ شعرو ادب ټولپېژندلی استازی ښاغلی او منلی عبدالغفور لېوال - دویمه برخه
 • فضل الله زرکوب : شهد آلوان بخارایی
 • پرتو نادری : باارغنون شکسته
 • انجنیرعبدالقادرمسعود : د اوسني مخکښ شعرو ادب ټولپېژندلی استازی ښاغلی او منلی عبدالغفور لېوال
 • خارکش : طفل افغان
 • اشتراسبورگ/ فرانسه: مختصر گزارش محفل ناصرخسرو
 • غفور بسيم : سروده های تازه
 • عبدالغفور امینی : دوسرودهً تازه
 • عابد : سروده های تازه
 •  مسعود حداد : سروده های تازه
 • تمیم (حکمت) مصلح ; غم مخور
 • پیوست ; پیام آغازین برای پیوند
 • فضل الله زرکوب ; روزنامۀ "اتفاق اسلام" از تولد با چاپ سنگی تا بازداشت و حبس خانگی
 • فضل الله زرکوب : گل لبخند
 • پوهندوی شیما غفوری : آدمیت
 • مهرالدین مشید : یادی از صوفی عشقری این الگوی وارستگی و فرهیخته مرد نام آشنای کشور ما
 • صبورالله سـیاه سـنگ : دو دهـه نشـرات غـیرسـیاسـی در افغانسـتان
 • محتاج : تریشه
 • پرتو نادری : منوچهری و خلیلی
 • صبورالله سـیاه سـنگ : نگاهی به شــــرارستان
 • ملک الشعراء محمد طاهر هاتف : یاد آوری نکات ضروری بعد از مطالعۀ یاد داشت های استاد خلیلی در مورد ملک الشعراء قاری
 • الحاج همراز کابلی : به بهانۀ سی و سه مین سالروز عرس صوفی وارسته عشقری
 • سپاهی گمنام : شکایت خواجه حافظ
 • انجنير مسعود : ارواښاد استاد ګل پاچا الفت
 • صبورالله سـیاه سـنگ : ســپیده و میلـودی در روشـنای زهــره
 • پرتو نادری : کتاب سوزان دیگر
 •  عتیق الله نذیر رسیس : چهار پارچه شعر
 • شاد روان علامه احمدعلی کهزاد : تاريخ ادبيات افغانستان
 • نجـیب  داوری : احمــد ظاهــر دربخش فارسی  بی بی سی بجواب نامه آغای کاوه جبران
 • عزيزه عنايت : دو سرودهً نغز و دلنشين
 • دستګیر نایل : اندیشه های شهر شعر  و
 •  مهرالدین مشید : ادبیات قافله دار حوزه های فکری و فرهنگی و درفشدار توسعهٔ سیاسی ٬ تاریخی و اجتماعی
 • الحاج عبدالخالق بقايی پاميرزاد : ولايت غزنی به يک مغز متفکر ، مدبر و دلسوز نياز جدی دارد
 • عبدالقدیر عارف : خودم کردم که لعنت بر خودم باد
 • الحاج همراز کابلی : علم بردار خرابات زمین گیر شد
 • داکتر خلیل وداد : ایوبی نگارگر چیره دست و فرهیخته
 • انجنيرعبدالقادرمسعود : عبدالهادی عادی دپشتو ژبی تکره شاعر
 • دستګیر نایل : زوال زبان فارسی در هند و نسیم خوش امروز آن در آسیای میانه
 • دستګیر نایل : یادی از زنده یاد استاد هماهنگ
 • داکترعارف پژمان : هماهنگ ، صدايی کابليان، خاموش شد
 • پرتو نادری : سپیده­دمان دیگر
 • م . م . زرنگار : رسوائی های استاد لطیف ناظمی و خانه مولانا
 • صبورالله سـیاه سـنگ : رسـایی شـباهنگامـه هـا شـیواتر باد
 • انجنير مسعود : توکی تکالی
 • مسعود حداد : دو سرودهً زيبا
 • فاروق فردا : داسدالله میوند په شاعرانه فضا کې،څوشېبې
 • عبیدالله حبیب : اثراستثنائی
 • فضل الرحیم رحیم : گفت وشنود با آقای بشیر دژم ، پیرامون تاسیس اتحادیه هنرمندان
 • مصطفی اباسین : هملت شهزاده دنمارکی
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با کریمه شبرنگ  نویسنده و شاعر افغان
 • سنجرغفاری : چراغی که خاموش گردید
 • مصطفی انصار : نامۀ سرگشادۀ منظوم به آغای مزدک
 • صبورالله سـیاه سـنگ : جـویبار جـیوه هـا
 • الحاج عبدالخالق بقايی پاميرزاد : بمناسبت تجليل از روز خجسته ووالای مادر
 • شیرین نظیری : گفتگو با عزیزه عنایت نویسنده وشاعرسرشناس کشور
 • الحاج همراز کابلی : شمع خاموش شد مگرنورش چراغان است
 • فضل الله زرکوب : تمام عالم هستی فدای مادر باد
 • عبدالله وفا نورستانی : قلب پاره
 • دستګیر نایل : قصه هایی از تاریخ وهنر
 • کاوون توفانی : دهيواد شاعر ، ادبی ،فرهنگی او سياسی شخصيت
 • صبورالله سـیاه سـنگ ; عجالتاً برای ... هــادی میران
 • منور : دا مو د دادا وطن
 • غفور بسيم : دچنار کوڅه
 • کریمه شبرنگ : کیستم من؟
 • نصیرمهرین : استالفی که من دیدم
 • کمباور کابلی : هشتم ثور و جغدان جهاد فروش
 • دکتر حمیدالله مفید : پیوند های زبانی و واژگانی میان زبان های دری وآلمانی
 • هارون یوسفی : چیزی نیست
 • عابد : دوسرودهً زيبا
 • سايه روشن : مجموعهً مقالات ياسين بيدار
 • داکتر نصیر ندا : مکتب
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود با خانم محموده سکندری مسوول انجمن همبستگی زنان افغان در کشور شاهی بلجیم
 • نزیر احمد مشفق : چند سرودهً زيبا و دلنشين
 • نصـــیر سهام : چشم اندازی برچشم در سروده های عنبرین
 • نوید روز : نقاشی های یک هنرمند افغان در مجلس نماینده گان شهر مسکو
 • ناقد : قصه های تلخ
 • صدیق رهپو طرزی : آخرین اثر محمود طرزی
 • نشريه محبت : شماره اول سال جاری با مطالب حوب
 • عبدالله اسدی : شمارهً تازهً نشريهً همبستگی با مطالب دلچسپ و خواندنی
 • فضل الله زرکوب ; این را نبشته اند در واژنامک نیاکانم
 • دستګیر نایل : زیبایی های سخن درشعر فارسی
 • دکتر حمیدالله مفید : گذری بر بخشی از دستور زبان فارسی- دری - بخش سوم
 • صبورالله سـیاه سـنگ : نیمه شـــبی با بامـــداد
 • فضل الرحیم رحیم : گفت و شنود باهنرمند شایسته محترم هارون تنها
 • دکتر رویین : نباید هویت خود را در هویت دیگران بجوییم
 • مسعود حداد : ویرانه آشیانم
 • عبدالقيوم : دقلمونوپاته خوږژبې شاعرشهیدعبدالکریم ثاني
 • سنجرغفاری : برخیز
 • عزيزالله ظريف : بهار
 • عبدالله اسدی : شمارهً تازهً نشريهً همبستگی با مطالب دلچسپ و خواندنی
 • صبورالله سـیاه سـنگ : شـادان در چند پاراگـراف شــتابان
 • پوهندوی شیما غفوری : سرودلاله
 • دستګیر نایل : سبز، سبزه وسبزینه
 • دکتر حمیدالله مفید : گذری بر بخشی از ویژه گی های دستور زبان فارسی – دری
 • دکتر رویین : نگاهی بر زبانهای باستانی در خراسان
 • دوکتور انور ترابی : بهارینه
 • برلاس :  بهارواقعی  
 • سیدهمایون شاه عالمی : سرودهَ طنین  بهار و ديکلمهً آن
 • ناصر کوشان : نقش ادبیات در غنا بخشی فرهنگ و برعکس آن
 • نصـــیر سهام : سمفونی باران در شعر عنبرین

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت