ســــــــيـــــاســــــــــــــــی

مـــــقــــالات پــــيرامــــون خــــط ديـــورنـــد

فلم های مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱

مطالب قبلی بخش سياسی ـ بخش ذوم

مطالب قبلی بخش سياسی ـ بخش سوم

 • ابراهیم ورسجی : نظام پارلمانی؛بهترین گزینه برای آینده ی افغانستان می باشد
 • حبيب الله غمخور : کرزی صاحب اوس پښيمانه دی
 • محمدعالم افتخار :در فقر بینش و دانش؛ جوانان نیروی ویرانگری اند تا سازندگی
 • محمدیعقوب هادی : حاصل کشت تقلب و توطئه انتخاباتی این است که
 • م. نبی هیکل : معمای انتخاباتی
 • دکتر حمیدالله مفید ; نگرشی بر یک نگاه نادرست
 •  مهرالدین مشید :فلسطین  زخمی ناسور در شرق میانه و قلبی خونین  در جهان اسلام
 •  مهرالدین مشید : کمیسیون های انتخاباتی در برابر رخداد های آینده مسؤول هستند
 • احمد سعیدی : از عوام زدگی تا عوام فریبی
 • محمد علی مهرزاد : پاکستان در کانون بزرگترین بازی شیطانی
 • سیدموسی عثمان هستی : تیررای دهندگان افغانستان بازبه خاک مأیوسی خورد
 •  عبدالباری عارض : د پاکو رایو د بیلیدلو ترڅنګ د ناپاکو کسانو بیلیدل هم اړین دی
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : آیا دوحدت ملی دحکومت په مهند یسونوکی په فرهنګی لحاظ سره د متقا بل با وراود زغم ځای ترسترګو کیدای شي؟
 • عبدالرووف ليوال : تصفیه ی نٌقل از پشقل
 • عبدالاحمد فیض : نقش منشور و حقوق بین المللی در قبال محکومیت اقدامات مسلحانه اسراییل در نوار غزه
 • غلامرضا جعفری : پارلمان افغانستان بدل به طویله ی گاوان بی شاخ و دم شده است
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : دشمال دټلوالی پوری دتړلی غړو توطه اودافغنستان دتجزیه کیدو پلان
 • ابراهیم ورسجی : مشکلات امریکادرافغانستان
 • محمدعالم افتخار : ... آیا افغانستان؛ نجات یافت؟
 • بصیر دهزاد :بحران انتخابات در گرو فکتور های خطرناک
 • عبدالاحمد فیض : نقش احزاب سیاسی در دموکراسی نو پای افغانستان
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : پاکستنان دخپل تجزیه کید و د مخنیوی په وجهه نه غواړی چی په افغانستان کی یو ملی باثبات دولت مینځ ته راشي_ دریمه برخه
 • احمد سعیدی : معنی داعش چیست و ابوبکر البغدادی کیست
 • عبدالرووف ليوال : برق دٌرست ،بٌرد عبدالله
 • نصیرمهرین : غصه یی دلم را فشرد
 • خلیل : دست آورد های بزرگ کرد ها
 • خلیل : عراق: کاوش در مورد خلافت دروغین
 •  مهرالدین مشید : نزاع در افغانستان برخاسته از ناسازگاری ارزش های  قبیله و ارزش های دموکراسی است
 •  مهرالدین مشید : کمیسیون های انتخاباتی در برابر رخداد های آینده مسؤول هستند
 • عالم : هیاهوی تبلیغاتی برای انحصار قدرت
 • عبدالقدیر صوفی زاده : کودتا در دور دوم انتخابات 1393 و حفظ توازن قدرت  در یک نظام دموکراتیک
 • عبدالقدیر صوفی زاده :  مثلت شیطانی حاکمیت وکمیسون درتقلب انتخابات  1393
 • خوشه چين : بایدگفت
 • قیام الدین قیام : 7 و 8 ثور، غمنامهٔ دیگری (5 ماه میزان)* را بدنبال آورد
 • محمدیعقوب هادی : داعش ابزار قدرت سیاست های بزرگ
 • جنرال سيد عبدالقدوس سيد : نگاهی به نقش اموزشی« ناتو» بعداز2014 و چالش های فرهنگی ان
 • سلیمان کبیر نوری : آیا میتوان خانم پیلای را کنیزک گوش به فرمان خواند؟
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : داکتر عبدالله عبدالله ولی با ید دخپل انتخاباتی ماتی په اړه هک اوپک نشي ؟
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : پاکستان د خپل تجزیه کیدو د مخنیوی په وجهه نه غواړی چی په افغانستا ن کی یوملی باثبات دولت مینځ ته راشي
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل :خروج ایالات متحده امریکا ازافغانستان صلح آمیز نخواهد بود
 • غرزى لايق : «درود» به لینن: د ا د خ د ګ د تاریخ یو بل عبرت
 • هدايت حبيب : خشونت قومی یک خطر جدی برای جامعه  بوده است
 • فضل الحق ملكزاده : زنگ عدالت انتخابات كرزى بصدا در امد
 • عبدالرووف ليوال : په جمعیت کې دننه مائویستان یې هم نه منی
 •   بصیر دهزاد : تقلب و افتضاح انتخاباتی ، حتک حرمت به تصمیم ، اراده و جهش خود جوش شهروندان کشور
 • محمد علی مهرزاد : افغانستان عرصه تمرین نوآموزان سیاسی؟
 • احمد سعیدی : مکث به سفر دوکتور رنگین دادفر سپنتا به پاکستان
 •  مهرالدین مشید : آقایان غنی و عبدالله و شب خیمه داران ارگ باید بدانند!؟
 • عبدالواحد سیدی : انتخابات افغانستان مسحور  دست بازیگران قدرت یا اربابان  جهانی
 • خلیل : بحران عراق صحنه نبرد در سوریه را تغییر میدهد
 • خلیل : کار های نا تمام ایالات متحده در اوکراین و عراق
 • شاه ولی آرین : دواک دمثلثي ویش اویا اضطراری   حالت دمنځ ته راتلوهلی ځلی
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : تقلب گسترده در انتخاب ریاست جمهوری یک الگوی خوبی برای تقلب درانتخابات پارلمان خواهد شد
 • ابراهیم ورسجی : تقلب کاریی کمیسیون انتخابات؛تشت رسوائی نظام ریاستی دموکراسی ستیزرا ازبام بزیرانداخت
 • ابراهیم ورسجی : مهاربحرانِ زاده ی تقلبی انتخاباتی درافغانستان؛توجه جدیی جامعه ی جهانی رامی طلبد
 • م. نبی هیکل : انتخابات: در دوراهه
 • محمد عالم افتخار : عمیق ترین راز های پشت پرده انتخابات و بحران انتخاباتی افغانستان
 • دکتربصیرکامجو : حکومتی که دوبار ، از شکم تقلب معیوب زاده شد
 •  بهمن تکوین : برای تقلب های انتخاباتی چی کسی باید محاکمه شود؟
 • محمد بشیر بغلانی : نگاهی به جغرافیای تاریخی افغانستان ورویداهای آن، تاد موکراسی کرزی خان
 •  مهرالدین مشید : افتضاح تقلب هر روز بالا می گیرد و مجازات متقبلین سنگین تر می شود
 •  مهرالدین مشید : دفاع از آرای پاک ، حق مشروع مردم است
 • سلیمان کبیر نوری : گشایش رمزی که اشخاص و کشور ها را به معرفی میگیرد
 • عتیق الله مولوی‌زاده : خیانتِ بزرگ
 • فرزاد رمضانی بونش : مرکز بین المللی مطالعات صلح
 • عبدالو کیل کوچی : نباید به بهانه انتخابات با سر نوشت مردم بازی کرد
 • عبدالاحمد فیض : افغانستان در استانه ای گذار به دموکراسی
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : پاکستان دخپل تجزیه کیدو دمخنیوی په وجهه نه غواړی چي په افغانستان کی یوملی باثبات دولت مینځ ته راشي
 • ادیب معصومی : نقدی بر روش گزینش نمایندگان شورای ملی
 • احمد سعیدی : دموکراسی آمیخته با دیکتاتوری
 • خلیل : دسیسه پنهان در پشت قیام جهادیست های عراق
 • بصیرهمت : وضع سیاسی – نظامی عراق چگونه است
 • عبدالرووف ليوال : درتعویض زنجیرزنگزده کدام کاندید موفق است
 • ابراهیم ورسجی : کرزی وکمیسیون انتخاباتی اش می کوشند جنازه ی دموکراسی افغانی رابردارند
 •  محمدامین فروتن : دموکراسی موقوف
 • نصیرمهرین : تقلب از ملزومات " استخاره ی " مجددی ؟
 • محمد عالم افتخار : چنگال های اختاپوت «گنگ بیروت» در گلوی مردم افغانستان
 • م. نبی هیکل : منازعات انتخاباتی
 •   بصیر دهزاد : انتخابات دور دوم  2014 افغانستان ، بررسی ها و قضاوت
 •  مهرالدین مشید : عاملین و مشوقان اصلی تقلب عمال بیگانه ها اند
 • محمدیعقوب هادی : سوء‌استفاده از گزینه انتخابات
 • احمد سعیدی : بهار انتخابات مردم از زمستان سازی امر خیل باید بگذرد
 • مجیدحقی : سیستم سیاسی جمھوری اسلامی و مسئلھ ملی در ایران
 • داکتر بصير کامجو : اعلامیه کمیته تدارک حزب دموکرات خراسان
 • عالم : تداوم انحصار قدرت سیاسی زیر نام انتخابات
 • عبدالاحمد فیض : نهضت های رهای بخش ملی ونبرد های تروریستی در حقوق بین المللی
 • نجیب الله عظیمی : درامه های انتخاباتی در افغانستان
 • سیدموسی عثمان هستی : مروارید در دریای طنز
 • نجیب الله ضیارحمان : حرکت مردم از سکون و سکوت به سوی حق خواهی
 • غلامرضا جعفری : انتخابات افغانستان تهدید یا فرصت برای دموکراسی و توسعه
 • غلامرضا جعفری : داعش و چند پرسش
 • خلیل : پادشاهی اردن می تواند  هدف بعدی  داعش باشد
 • امان الله  استوار : تدویر یک انتخابات شفاف  رسالت مشترک تمام  ترقی خواها ن و  عدالت پسندان وطن محبوب  ما میبا شد
 • م.ع. اطرافی : چالش های دولت جدید افغانستان
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : دعراق ویجاړنه اوسیاسیی دړی وړی کیدل
 • ابراهیم ورسجی :افغانستان؛درمرحله ی گذارودورنمای تاریک
 • ابراهیم دهقان : فاشیزم از ملدوایا سربلند میکند
 • محمدیعقوب هادی : اقتدار سیاسی کارا ترین گزینهء حضور دروضعیت سیاسی
 • م. نبی هیکل : برنده کیست
 •  مهرالدین مشید : فاتحۀ فاسد ترین نظام با گفتن قالو انا لله وانا الیه راجعون خوانده شد
 • عبدالو کیل کوچی : پاسخ عملی در برابرتجاوزات پاکستانی ها بر حریم کشورما کدام است
 • احمد سعیدی : چرا همه نشانه گیری ها بسوی ضیا الحق امر خیل
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : د برګدالد د داستان ریښتیا نی بدرګه
 • امان الله  استوار : ایا طالبان فرشته ها ی صلح هستند ؟؟؟
 • غلامرضا جعفری : حقوق بشر دوستانه بین المللی در دیدگاه شریعت اسلام
 • غرزى لايق : نگاهى بر نيم رخ ديگرِ "واقعيت"
 • عتیق الله مولوی‌زاده : سرزمین بازی‌ها
 •   فضل الحق ملكزاده : حكومت اينده بايد متكى به قانون باشد
 •   علی شاه صبّار :  ترکیب اجتماعی جرگۀ کلان 1382 خ
 • نصیرمهرین   : چگونه می توان خطر روبه گسترش تروریسم را نادیده گرفت؟
 • سیدموسی عثمان هستی : نوشتۀ صوفیه عمر نه تنها انسان، خر را هم به خنده مجبور می کند
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : مونږ غواړو چی له بربرانو څخه ځان خلاص کړو ، اشرف غنی احمدزی بربران بیرته زمونږ کور ته راولی
 • محمدعالم افتخار : پژواک انفجاری «کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله؛ رئیس جمهور شود!»
 • ابراهیم ورسجی : اخوان المسلمین مستبدانِ عرب رادیوانه کرده است
 •  مهرالدین مشید : آیا حکومت آینده قادر خواهد بود تا بر این همه فساد غارت ها نقطۀ پایان بگذارد؟
 • ا.دهقان : با راک اوباما بخاطر اکرائین، انتخابات در سوریه را به رسمیت میشناسد
 • علی رستمی : استفاده ابزاری از واژه "جهادی وکمونیستی "در کارزار انتخاباتی
 • غلامرضا جعفری : قاچاق انسان در اسناد بين المللي
 • کاندیداکادمیسین محمداعظم سیستانی : بمناسبت گرامیداشت ازهشتم جون، روز همبستگی با زنان افغانستان
 • احمد سعیدی : فرهنگ انتخابات؛ ارزش ها و معیار ها
 • محمدیعقوب هادی : نگاهی به تبادله یک اجیر نظامی وپنج ترورست مقامدار طالبی
 • پرتو نادری : سخنی و بدرودی با رییس جمهور
 • ولی شاکر : چهار چالش اساسی فراراه رئیس جمهور آیندهء افغانستان
 • بصیرهمت : انتخابات هندوستان
 • سیدموسی عثمان هستی : سخن گنگ روز، قابل توضیح می باشد
 • عبدالرووف ليوال : یک برادرم همراهی لالاودیگرش باعبدالله
 • سلیمان کبیر نوری : در امتداد رودبارخون
 • سیدموسی عثمان هستی : جاسوسان زیربشرمیدازطفلکی که خشت دربغل دارد
 • انجنیر محمد صدیق عبادی: میروند تا ازګدی ګک کوکی زعیم ملی بتراشند
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : کبوتر با کبوتر زاغ بازاغ
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : ازریس جمهور آینده افغانستان که او خود مطیع نیروهای اشغالگرباشد چه توقع برده میشود ؟
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : له بنده د برګدال خوشی کیدل
 • محمد عارف منصوری : زوال طالبان اختلاف در رهبری٬ انشعاب در صفوف
 • محمدعالم افتخار : رئیس کرزی؛ و «لذت» چپه به خر سوار بودن
 • ابراهیم ورسجی : حضورِ سهم دارانِ حکومت فاسد کرزی دردسته های انتخاباتی کاندیدها
 • سیدموسی عثمان هستی : دزد سرخود پر دارد
 •  مهرالدین مشید : آیا مردم با گرم جوشی های تازه به پای صندوق های رای خواهند رفت
 • حکيم روان : عبداله عبداله ، پرون ، نن او سبا
 • احمد سعیدی : موج های بی هدف
 • خوشه چين : آفتاب فردا
 • محمد علی مهرزاد : جایگاه پاکستان در استراتیژی امریکا با افغانستان
 • عبدالرووف ليوال : افغانی درلست سیاه، سیاه بختی مردم ما
 • دوکتور سید احمد جهش : دیموکراسی ، انتخابات ، امریکا و افغانستان
 • عبدالاحمد فیض : حق دفاع مشروع در حقو ق بین المللی
 • دوکتور سید احمد جهش : ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد ؟
 • سیدموسی عثمان هستی : چند مطلب پیچیده دریک طومار گره خورده
 • قيام ; روزهای 7 و 8 ثور در راهست _ قسمت سوم
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل :مسولیت وجدانی روشنفکران افغان دراین مقطع مشخص ازتاریخ کشور
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : انقلاب اگاهی
 • محمد عالم افتخار : مُلا ها؛ چقدر مسلمان استند؟
 • ابراهیم ورسجی : تبلیغات چی های کاندیداهاافسارگسیخته اند؛خدا اخلاق،ادبیات ودموکراسی را ازشرشان نجات دهد!
 • احمد سعیدی : حضرت صبغت الله مجددي و استخاره
 • م. نبی هیکل : انتخابات : یگانه راه
 •  مهرالدین مشید : از کتابخانۀ  دانشگاۀ کابل تا سلول های ریاست ششم
 •  مهرالدین مشید : به نامزدی رای بدهید که برای به محاکمه کشاندن مفسدان حکومت کنونی تعهد نماید
 • عبدالرووف ليوال : مسوولین در آسمان- مردم درزمین
 • حقیق : کمپاین های انتخاباتی باید سازنده باشد
 • بریالی پیکان نوری : دور دوم انتخابات؛ "هزینه" یا مصارف فرصتی
 • ا.دهقان : پوتین مخالف کشاندن تاتار های کریمیه در اختلافات بین المللی است
 • سید موسی عثمان هستی : نه کل ماند نه کدو،خاک برسرهردو
 • عتیق الله مولوی‌زاده : ببرک کارمل دردادگاه الهی
 • کمباور کابلی : عبدالله عبدالله و تجدید خاطرات جنگ های تنظیمی
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : جنگ چیزی کم صد ساله
 • شاهپور کابلی : برگشت اجباری پناهجویان افغان به افغانستان ، نقض اصول کانوانسیون ژینو است
 • محمد علی مهرزاد : ایران د ربحران سوریه نقش آفرینی می کند
 • انجنیر شریف : « جمهوری اسلامی افغانستان» وسوء استفاده ازین تعبیر
 • احمد سعیدی : کدام پیروزی مهمتر است:؟
 • دکتور لعل زاد : گروههای تباری افغانستان در میراث کروموزوم- وای شریک اند
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : هغه غټ ستونزه کوم چي د افغانستان په مخ کي پروت دي هغه دریښتینی مترقی قوتونونشتوالی دي
 • محمدعالم افتخار : کس اجازه نمیدهد که داکترعبدالله رئیس جمهور شود
 • ابراهیم ورسجی : انتخاباتِ هند؛تحولاتِ سیاسی پاکستان وتاثیرآن ها براوضاع افغانستان
 •  مهرالدین مشید : پایانی برای قصه هانیست؛ زیرا نه گوسفندان عاقل می شوند و نه گرگ ها سیر
 • عبدالرووف ليوال : بنسټ پاله = واسکټ د جنت لپاره
 • نصیرمهرین   : کوتاه نوشت هایی از روزهای پسین
 • نسرین کتونا : جنگ جلال آباد : نخستین نبرد یک دولت سیکولار با جهادگران سلفی و القاعده
 • احمد سعیدی : سخني با آقاي نورستاني رئيس كميسون مستقل انتخابات
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : دمافیا تاریخی منشا ته یوه کتنه
 • عبدالاحمد فیض : حق ویتو در شورای امنیت یا نقض حق تساوی دول واصول عدم مداخله وتجاوز
 • سیدموسی عثمان هستی : سه تصویر در یک مثلت
 • م. نبی هیکل : انتخابات: آزمون نظری و عملی
 • م. نبی هیکل : مسوولیت جامعه بین المللی در برابر افغانستان
 • محمد حليم يارقين : کارهای سرچپه
 • محمدیعقوب هادی : جاده انتخابات به کجا میرود؟
 • حبيب الله غمخور : ددوستۍ دفرهنگی  ټولنې  دمشرتابه جرگې وړانديز
 • روزنامه نوید روز : افغانهای مقیم مسکو، روز پیروزی بر فاشیزم را، با اندوه بدخشان تجلیل کردند
 • ابراهیم ورسجی : بوکوحرام؛درراسِ دشمنان کرامت انسانی
 • پیام همدردی سلطان علی کشتمند صدراعظم پیشین افغانستان
 •  محمود حیدری   : چرا انتخابات حاضر به مفهوم انتقال صلح امیز قدرت مطرح است؟
 • محمدعوض نبی زاده : چشم اندازتاریخ مختصر افغانستان
 • محمد عالم افتخار :  حکم قاطع و درس سترگ فاجعه آب باریک بدخشان
 • قيام : روزهای 7 و 8 ثور یادم است _ قسمت دوم
 • بصیر دهزاد : بیداری ملت و انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان
 • محمدعلی مهرزاد :  سیاست دو گانه ایران در افغانستان
 • حقیق : دور دوم انتخابات پیامد ها و تحلیل ها
 • خوشه چين : دگرجنرال عبدالقادر
 • سنجر غفاری : افغانستان از کریملن تا قصر سفید
 • سیدموسی عثمان هستی : هویت اصلی مردم افغانستان درحال محو تاریخی است
 • عبدالرووف ليوال : افغانهالایق زعیم شایسته نیستند
 • دکتور لعل زاد : سفرنامۀ الکساندر برنز _ فصل دهم - یاد داشت های در بارۀ وادی اکسوس علیا
 • احمد سعیدی : رویا روئی صدارتی وریاستی در دور دوم
 • م.ع. اطرافی : پیشنهاد ایجاد دولت جبهه متحد ملی
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : دامریکی د متحده ایالاتو پوځ په افغانستان کی داداری فساد دله مینځه وړلو دپاره هیڅ نقش تر سره ونکړ
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : له افغانستان څخه په ځانګړی بڼی سره د امریکی د متحده ایالاتو مرکزی اطلاعاتی اجنسی) CIA ( تر شا کید ل
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : کابل  بدون کانالریزاسیون در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت
 • م. نبی هیکل : درسهای تلخ و دشوار
 • عبدالواحد خرم : پالیسی های نظامی و اهمیت آن در تقویه نیروهای اردوی ملی افغانستان
 • حقیق : فساد اداری را درافغانستان امریکا پرورش داده است
 • خوشه چين : انقلابم
 • سیدموسی عثمان هستی : ماهی مردۀ گنده راهروقت ازآب بکشند،گنده است
 • سیدموسی عثمان هستی : ابرازنظروتحلیل سیاسی به معنی تائید انتخابات زیرنظراستعمار نیست
 • سنجر غفاری : ما انتخاب نمودیم نه انتصاب
 • سنجر غفاری : جنرال ستراتيژی ساز کشور ومنطقه درگذشت
 • نجیب الله ضیارحمان : گزینش حکام با سلیقه قبایلی از احمد شاه ابدالی تا  انتخابات  حامد کرزی
 • توردیقل میمنگی : کودتای هفتم ثورسرآغازی برای تمامی فجایع تاریخی کشور و پدید آورندۀ واقعی فاجعۀ هشتم ثور
 •  مهرالدین مشید : به نامزدی رای بدهید که مفسدان و غاصبان دستگاۀ حکومت حالیه و شرکای آنان را محاکمه کند
 • ا.دهقان : قانون دانان پارلمان روسیه تقاضا دارند تا میخائیل گرباچوف به محکمه کشانیده شود
 • علی رستمی : پیدایش روسیه واوکراین
 • محمد الله وطندوست : انتخابات 1393 , سیاستمداران بی طرف وبی غرض وروشنفکران حاشیه نشین
 • احمد سعیدی : ويژه گي هاي انتخابات دور سوم رياست جمهوري در افغانستان
 • سیدموسی عثمان هستی : ائتلاف نامقدس کاندیدان سبب ادامۀ جنایت ۱۳سالۀ شاه شجاع امریکایی می شود
 • عبدالرووف ليوال : دالرهای باد آورده را باد برد
 • نصيرمهرين : با "خداداده گان"ستیزه کنید : قسمت هفتم
 • ادیب معصومی : رنسانس افغانستان آغاز گردیده است
 • خوشه چين : اپوزیسیون فردا
 • محمد علی مهرزاد : زخم های همیشه تازه وجبران نا پذیر
 • عمرزی : برای نجات وطن برنامه ها واحد شوند
 • بصیرهمت : روسیه و ناتو
 • جوانشیر : به « شکوه» انتخابات بی نتیجه، شک دارم
 • عتیق الله مولوی‌زاده : عوام سواری بجای خرسواری
 • قيام : روزهای 7 و 8 ثور در راهست
 • م.ع. اطرافی : انتخابات پایان یافت وظایف ومسئولیت ها سنگین تر شده میرود
 • ابراهیم ورسجی : سیاست،فساد وباندبازی درافغانستان
 • استاد فضل الرحمن فضلی : انتخابات سال 1393  در افغانستان
 • محمدعوض نبی زاده : تبارز فضای مجدد جنگ سرد میان شرق وغرب
 • عبدالرووف ليوال : تلاش بخاطرتداوم دولت (نصفٌ لی نصفٌ لک)
 •  مهرالدین مشید : فساد مافیایی رابطۀ تنگاتنگ با شبکه های استخباراتی دارد و قدرتمندان فاسد مزدوران بیگانه اند
 •  عبدالباری عارض :  ټاکنیز فساد
 • احمد سعیدی : دل بستگي شوراي عالي صلح به معتصم آغا جان
 • نجیب الله ضیارحمان : پذیرایی بحران اوکراین در میدان قدیمی شرق و غرب
 • عبدالشکورخوشه چین : جوانان
 • سنجر غفاری : آینده نظام در افغانستان و مصالحه با طالبان
 • سیدموسی عثمان هستی : ملتی که آزموده را باز آزمایش میکند، احمق ترین نسل بشر است
 • سیدموسی عثمان هستی : زیرلنگ افتاده های روس وامریکا را نمی توان از جا بلند کرد و رهبر ساخت
 • کاندیدای اکادمیسین محمداعظم سیستانی : تحشیه وتحلیل یک سند[1] تاریخی در بارۀ سیستان قرن 19
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : انتخابات افغانستان وپیشروی خیال باطل
 • نصیرمهرین  : چند کوتاه نوشت
 • م. نبی هیکل : انتخابات: احتمالات و انتظارات
 • ابراهیم ورسجی : برگزاریی موفقانه ی انتخاباتِ ریاست جمهوری وتاثیرآن برمهارتروریسم وبازگشت آرامش درافغانستان
 •  مهرالدین مشید : جنگ در افغانستان؛ جنگ شبکه های استخباراتی است
 • سنجر غفاری : شیشهء خانه خود را نسپاریم به سنگ
 •  بهمن تکوین : و انتخاباتی که به مستراح ریخته شد
 • محمدعوض نبی زاده : تلاش های پنهانی بخاطرتخریب و بدنامی انتخابات افغانستان
 • احمد سعیدی : انتخابات و حضور پر رنگ مردم
 • محمدعالم افتخار : از «خرصفتی» مورد نظر عبدالرؤوف لیوال؛ تا «سنگر جهل» مورد نظر استاد میر اکبر خیبر
 • ميرعبدالواحد سادات : بیداری قلب آسیا امیدها و چالشها
 • محمدعلی مهرزاد : ما تشنه آب ،پاکستان وایران تشنه خون
 • محمد خالد نسیمی : مشارکت مردم در پروسه رأی دهی و پس لرزه های انتخابات
 • خوشه چين : دولت آیندۀ افغانستان
 • پرتو نادری : انتخابات، مشروعیت نظام و پاسداری از رای شهروندان
 • عبدالواحد خرم : جریان انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی
 • ا.دهقان : افغانستان: ورود به موقع وخروج درست
 • سیدموسی عثمان هستی : مریضان روانی مانند گاوان جنون زده کنجاره قدرت خواب می بینند
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : د پاکستا ن بین المللی اطلاعاتی خد مات : دوهمه برخه
 •  مهرالدین مشید : مردم با مشارکت در انتخابات به زیر افتادن فاسد ترین حکومت را در تاریخ کشور جشن گرفتند
 • ابراهیم ورسجی : نگاهی به مبارزاتِ انتخاباتی کاندیدهاوفرهنگ سیاسی افغانستان
 •  داکتر خلیل وداد ; گسیل واحدهای اردوی 40 شوروی به افغانستان
 • عید محمد عزیزپور : مردمسالاری، گزینه ای که مردم افغانستان برگزیدند
 • الهه افتخار : قیام انتخاباتی افغانستان؛ رستاخیر نیلوفر هاست
 • دكتر نبي هيكل : انتخاب کلیدی در انتخابات
 • احمد سعیدی : انتخابات و حكومت آينده
 • سنجر غفاری : مسول بحران و ادامه خونریزی در افغانستان کیست ؟
 • دبپلماسی ایرانی : سفر به سرزمين ستيز
 • احمد ولی تاجک : ستایش از قلم استاد سیستانی در تبیین نوروز
 • امان ریاضت : حتی استاد سیاف را نیز باید گفت
 •  بهمن تکوین : اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان
 • سیدموسی عثمان هستی : شنیدن کی بُود مانند دیدن
 • سیدموسی عثمان هستی : ذغال خشونتهای ۱۴۰۰ سال قبل را پیروان کدام اشخاص امروز پکه می زنند؟
 •  عبدالباری عارض : انتخابات شکلی تا دموکراسی
 •  عبدالباری عارض : نړیواله شخړی او امریکا
 • خوشه چين : ارزشهای بربادرفته
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : د پاکستا ن بین المللی اطلاعاتی خد مات
 • ابراهیم ورسجی : انتخاباتِ شفاف؛گام بلند درسمتِ برون شدن ازموبوکراسی، به سوی دموکراسی
 •  مهرالدین مشید : دشواری های خطرناک و تازه میراث تهاجم امریکا در افغانستان
 •  میرعنایت الله آشفته : بازهم در مورد انتخابات!؟ تحمیلی و ریختن خون بی گناهان
 • کاندید اکادمیسین محمداعظم سیستانی : توانمندی جشن نوروز در گذر از سنگلاخ تعصبات مذهبی زمانه ها
 • ع.م.اسکندری :  نگاهی به ساختارقومی واحصائیه گیریِ کوچیهای افغانستان
 • رسول پویان : درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده
 • نصيرمهرين : انتخابات، معبری به سوی سلطۀ استبداد؟
 • دكتر نبي هيكل : کدام نامزد؟
 • دكتر نبي هيكل : آیا "انتخابات به بیراهه میرود"؟
 • خوشه چين : حیات سیاسی یک ملت
 • محمدعلی مهرزاد : بازنگری آرمانهای مشروطه خواهان!
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : چین ، کریمه او پښتونستا ن
 • سیدموسی عثمان هستی : شماصوفیه عمرها اگر بگذارید ملت سرنوشت خود را روشن میکنند و سرنوشت ساز میشوند
 • بصیرهمت : انتخابات افغانستان همراه با تقلب ، عدم شفافیت، خشونت،تهدید های امنیتی و تشویش و اضطراب
 • شاه ولی ارین :  دهیوادروان بهیردرڼواوعادلانه  ټاکنو ضمانت کولای شې
 • ابراهیم ورسجی : بن لادن تازمانِ قتلش توسط امریکا؛مهمان ویژه ی آی اِس آی بوده است
 • حبيب الله غمخور : يوه دوستانه مشوره
 •  محمد امین فروتن : پهلوانان مندرس پوش جهادی در زور خانهء ارگ کابل
 • محمدعالم افتخار : ...و نیلوفر گفت: کاشکی ما حیوان می بودیم!
 • محمدعوض نبی زاده : رشد پدیده ی تروریزم وافراطیت در جهان پایان نیافت
 •   بصیر دهزاد : انتخابات 2014 در افغانستان، جنجال بحث بر انگیر زمان ما : قسمت چهارم
 •  مهرالدین مشید : مرگ کودکانی را باید عزادار بود که وجدان انسانیت را تکان می دهد
 • سنجر غفاری : با قدوم بهاران نو
 • خلیل رومان : افغانستان!  انتخابات به بی راهه می رود
 • مصلح سلجوقی : رهبران حزب ديموكراتيك خلق در خاطرات جنرال عبدالقادر _ بخش نهم
 • احمد سعیدی : كانديدان شورا هاي ولايتي و شعار هاي ميان تهي
 • عبدالرووف ليوال : طالب وسیله ی برای منفورساختن اسلام وپشتون
 • نصيرمهرين : حال و روزِخانواده های قربانیان، در نو روز چگونه است ؟
 • پوهنیار بشیرمومن :   جامعه شناسی انتخابات افغانی
 • سید داوود مصباح : کاپیتولاسیون به نفع و ضرر کيست؟
 • استاد فضل الرحمن فضلی : انتخابات
 • بصیرهمت : بحران اکراین
 • سیدموسی عثمان هستی : تاکی ملت قربانی بدهد
 • سیدموسی عثمان هستی : برتاجران دین ومذهب یک عبدالرحمن خان دیگرضرورست نه کرزی بی خصیه
 • خوشه چين : عیارامروز


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت