مــــســـايل اجــتـــماعـــی

 • سید موسی عثمان هستی : نامه سرکشاده دریک طنزبه کرزی
 • میرحسام الدین برومند : یادداشت های یک دیپلومات _ سفیری در نقش مرکزی یک بازی بزرگ
 • اسدالله جعفري : زندگی نامه ی حضرت  آيت الله العظمي فياض
 • خوشه چين : چاره دیگرنیست جزاینکه برا ی حصول آزادی مبارزۀ طبقاتی را هدف اساسی خود قراردهیم
 • حفیظ ا لله خُرّم : نیش زدن طبیعتی اهالی آغیل (قریه) نیست و نه گژدم نژاداند
 • پوهاندجنرال عبدالعزیز عازم : بيدار باشيم كه فاجعه‌ها بار ديگر تكرار نشود
 • حشمت الله آروین : مرهم آزرده خاطر
 • سیدموسی عثمان هستی : استعمارگران اين بار يخن ملت را بشکل ديگربازميکنند
 • حزب الله خان : خدا ایتو(اینطور) بشرمانیت مثل مجاهد
 • خوشه چين : اخطاریۀ جبهۀ ملی
 • گل احمد تیمار : راخی چه سره یو شـو
 • اسدالله جعفري : علماءمنشاء صلاح و فساد امت هستند
 • علی صارمی : حسد، ازبيماری های قلب
 • بیک مراد مزاری : ملا حظاتی در مورد مخالفین جنبش ملی واسلامی افغانستان
 • سیدموسی عثمان هستی : یک واقعیت است کج تعبیرش نکنید
 • میراحمدلومانی : دیار عشق
 • پوهاندجنرال عبدالعزیزعازم : نهضت روشنفكري در افغانستان
 • مجدالدین محمد نزهت یفتلی : فراخوانی برای جامعه شناسان واهل سیاست
 • امین الدین سعیدی : فتوای شرعی مفتی جامع الازهر مصر در موردحکم بوسیدن  بین دختر وپسر جوان
 • بومان علی قاسمی : برگشت پناهنده گان و مهاجرین  به کشور، فاجعه افرین است
 • تورنجنرال عبدالجلیل شهیدی : انتخابی از کاروان رفته گان
 • فيض الله البرز : ملاحظاتی ازنخستين جرگه ففتا
 • داکترفريار کهزاد : تاريخچه استفاده از نيروی آب در افغانستان
 • امان معاشر :سخنی بامعلم، ادیب، شاعر ومهربان هموطن ما محمد اسحق ثنا
 • امان معاشر:روز مادر را گرامی داشت
 • شیراحمدیار : برگۀ ازتاریخ
 • خلیل حامد : پدیده ء باردارشدن دختران باکره، عوامل، پیامد ها وراه حل ها
 •  م.زردادی : افشار زخم خونینی در قلب هزاره
 • اسدالله جعفري: حقوق والدین از دیدگاه اسلام
 • خوشه چين : زیردهل سیا، سرخ ویامردم؟؟؟
 • خوشه چين : پایا ن جنگ نا تمام
 • پوهاند داکتر محمد ظاهر حکمی : د خلکو او ملیتونو یوالی اغیزه پر امنیت باندی
 • نبی زاده : میر یزدان بخش بهسودی نماد ازایمان و مقاومت
 • خوشه چين : احزاب سیاسی
 • عزیزه عنایت : جوانان در بین دو کلتور
 • شريف حبيبي : روزي كه طالب راديدم
 • اسدالله جعفري: حزب وحدت را،نسل هزاره نخواهد بخشید
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : تورن ژورنالست ته د سزاء ورکولو لپاره قانون دُگم اوتت دي
 • امین الدین سعیدی: تیلفون موبیل وفتوای دینی در بابت آن
 • دستگیر نایل : چند پرسش دوستانه از اسد الله جعفری
 • موسی عثمان هستی : پاسخ به دوستان و دشمنان
 • مهرالدین مشید : فساددر افغانستان عمیق تروگسترده ترازگزارشهای روزنامه های غربی است
 • عباس دلجو : زندگی ازین نگاه
 • ابوالمعالی : تمرین روشنفکری با تحلیل های آبکی؟
 • ابولایق همام: بوش انتقام بوتهای پرتاب شده بسوی خودرامیگیرد
 • عزیزه عنایت : نسل بشـر را سایهء شوم جنگ  تهدید  میکند
 • عباس دلجو : سلام برحسین وارث آدم
 • خوشه چين : چراتواشتباه کنی؟
 • فیض الـاـه البرز : طرح مرامنامه سازمان کار افغانستان
 • خوشه چين : امیرحبیب الله کلکانی مستحق گنبد مرمرین است _ نتیجه گیری
 • محتاج : تاثيرات سوء توليد مواد مخدر بالای امنيت و اقتصاد
 • محمدیعقوب هادی : سخنی با برنامه سازان تلویزیون های بیرون مرزی
 • فرهنگ ستیزی مدعیان فرهنگ و دیانت
 • بايد به معضلات ملکی برخورد همه جانبه داشته باشيم
 • محمدیعقوب هادی : به پیشگاه عزیزانی که  درکشور شاهی هالند  مارش عدالت خواهی  وحق خواهی  را بر گزار نموده اند
 • عزیزه عنایت : مهاجریـن و مردم بی بضاعت درافغانستان
 • پاینده محمد : اندر باب سهل انگاری های بشیر احمد انصاری
 • خوشه چين : سه  ابرمرد تاریخ
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : چالش هاى موجود، در برابر ژورنالستان افغان
 • بومان علی قاسمی : ادای فریضه حج ، از انجام حکم الهی تا سفر سیاحتی و تجارتی
 • میر حسام الد ین برومند : یادداشت های یک دیپلومات _ از ایجادادارهء انتقالی تا سرا شیبی سقوط  سیاسی رئیس جمهور
 • نذیر ظفر : موش و اولیا
 • داکتر فرهار کهزاد : ضرورت ايجاد مرکز تحقيقات آب در افغانستان
 • شریف حبیبی : ریشه های ایجاد بحران در دانشگاه ها
 • خوشه چين : ازدیدگاه عیاران
 • امان معاشر : آصف اهنگ مورخ ، اديب ومبارز اگاه
 •  سرور منگل : یاد دهانی مختصربه تلویزیون پیام افغان    
 • سید موسی عثمان هستی : آگاهی سایت بینام آنلاین
 • داکترمحمد شعیب مجددی : مناسک حج
 • خوشه چين : سلطان درویش صفت
 • امان معاشر : خانم جوان افغانی در کانادا بعد از نابینا شدنش مجله تاسیس نمود
 • علی مزیدی : گدایی نه حیله مکارانه، بلکه ممثل از واقعیت های دولتداری در افغانستان است
 • داکتر جلیله سلیمی : چرا مردم ما به جای همکاری بیشتر با هم رقابت دارند ؟
 • عبدالعليم برهاني بامياني : اعدام یک پدیده تلخ امابه مصلحت جامعه است
 • باغبان : قانون وقانونیت از جدی 1358 الی ثور 1371 هجری
 • مهرالدین مشید : اندیشۀ جهانی دردرازراۀ رسیدن به" الگوی تغییر" برای دگرگونیهای جهانی
 •  احمد ویکاس : خرمن بی دانه را باد کردن چه سود ؟
 • پوهندوی دکتورشفيق الله انوری : گرسنگی جهان راتهدیدمیکند
 • فاروق فردا : عاقله،دردی از دردهای جامعه افغانی وچهره ای از دود و آتش جنگ افغانستان
 • خوشه چين : بپوش
 • داکتر جلیله سلیمی :  مصارف هنگفت بیجا برای برنامه های غیر بنیادی و بی اساس
 • خوشه چين : امیرحبیب الله کلکانی مستحق گنبد مرمرین است - 4
 • سیدموسی عثمان هستی : دزدان بی فرهنگ،فرهنگی شده اند نمی دانند که کاروان تقلب شان به منزل مقصود نمی رسد
 • نادیه صالح : صلح
 • میر حسام الد ین برومند : یادداشت های یک دیپلومات
 • مهرالدین مشید : مشت زنیهاوپشت زنیها دولتی وگروهی درکشورمانوری برای تاراج هاوبربادیها
 • داکتر خاکستر : این روی دست مانده ها و ما جمعیت سر براه
 • ظاهر دقیق : تاریخ معاصرهزارهها
 • خوشه چين : امیرحبیب الله کلکانی - قسمت سوم
 • محمد كبير عبادي : دكترعبدالرحمن فرياد نسل روشنفكر جهاد بود كه قرباني شيطنتها شد
 • سیدموسی عثمان هستی : یادی ازببرک کارمل رهبرحزب دموکراتیک خلق
 • سیدموسی عثمان هستی : من نمیخواهم که جنجال باکسی داشته باشم
 • جناب مهديزاده کابلی پيرامون سزقت ادبی سايت آريايی معلومات ميدهد
 • مهرالدین مشید : اصلاحات ساختاری درچه محورها وبسترهای  سیاسی واجتماعی قابل اجرااند
 • عزیزه عنایت : خــــــــزان , پیــک  زمستـــــان
 • سیدموسی عثمان هستی : مادرپی آب نمی رویم ،می رویم  به دنبال سراب
 • صبور سرباز : افغانستان سرزمین با تاریخ وافتخارات مشترک  کهن
 • سیدکاظم رسولی : من در هفت ثور57 درکابل نبودم
 •  مهرالدین مشید : استفادۀ ابزاری ازجهادوادامۀ بحرانهاوبی سرانجامیهادرکشور
 • محتاج : نگاه كوتاه به پاليسي رسانه هاي افغانستان
 • خوشه چين : امیرحبیب الله کلکانی مستحق گنبد مرمرین است
 •  مهرالدین مشید : تحرک فکری دراسلام  دربسترشفاف دگراندیشیهاسرنخ درازی دارد
 • بهروزباختران : دانشگاه بلخ ، و زبان فارسی ، لگدکوب سم ستوران
 • عبدالواحد سیدی : تفکر توهم و باور
 • احمدسعيدی:رسالت مطبوعات و رسانه ها در شرایط موجود
 • خوشه چين :  امانت درزیر آسمان آبی
 • داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ : کشور قحطی زده سالانه پنجا بلیون دالر به ممالک همجوار اهدا میکند
 • سیدموسی عثمان هستی : بی قانونی،ترور،اختناق وانارشیزم اززمان نادرغدارتا امروزدرافغانستان
 •  عبدالرووف ليوال حسين خيل : صرف افغانهاى مقيم خارج بخوانند
 • الحاج مولوی بخش الله فروغ : مگراميرحبيب الله کلکانی هم مستحق أرامگاهی درافغانستان نيست ؟
 • باغبان : چرااسلام به مذاهب متعدد پارچه پارچه شد ؟ 
 • بهرام چوبین : آدمکشان به حکم « تو» آزاد می شوند
 • خوشه چين : ضرب المثل است
 • هیرا : اگر سر شماری نفوس در افغانستان  ممکن نیست انتخابات ریاست جمهوری هم ممکن نیست
 • انجنیرفضل احمدافغان:چرا ملت افغان متحد نمی شوند
 • احمد سعيدی:حصار کانکرتی دولت فرار از مسئولیت
 • میرحسام الدین برومند : یادداشت های یک دیپلومات
 •  وهـــــاب سائـــس : چــــراها؟؟؟ حیرانم چرا این همه چراها
 • سیدموسی عثمان هستی : سر تاس از پاکی خلاص
 • خوشه چين : درین سفر نهال امیدبه ثمرآید
 • حسن : دانشگاه
 • پشتون : هرچه پشتو نیست، ملی نیست
 • عزیزه عنایت : مشکلات مهاجرین درگذشته و حال
 • خوشه چين : وقتی که راهت را انتخاب کردی...؟
 • نذیرظفر : تاریخ مطبو عات افغانستان یا ضرورت ژور نا لیستان
 • داکترمحمد شعیب مجددی : ماه مبارک رمضان ونزول قرآن مجید 
 • داکتر فريار کهزاد : ايجاد شورای عالی منافع ملی افغانستان
 • احد ترکمنی : آیا چشمان ما باز است؟
 • خواجه محمد نعیم قادری : درثنای دختران دانش آموز کلنگاری
 • لطیف کریمی استالفی : حج تفریحی و حجاج کیسه بُر!؟
 • مجدالدین محمد نزهت یفتلی : سخنی با مردم
 • ذکربا : پروان و مروان
 • خوشه چين : من دردمشترکم
 • قدوس زریر : پیام کوتاه به یک جوان برومند
 • عزیزه عنایت : جوانان چشم و چراغ  جامعــــه
 • احد ترکمنی : پیراهنِ بی اُتُو
 • احمد خالد : حکومات محلی
 • خوشه چين : فاصله بین وحشت وانسانیت
 • مهرالدین مشید : پویایی  اندیشه برای برافراشته نگاهداشتن درفش وحی ازافتادن درچالۀ تجسم وتشبیه
 • سید موسی عثمان : من مسلمان هستم ولی ضدتاجران دین
 • سید موسی عثمان : مختصر جوابی خدمت ارجمندی"بلقیس" جان
 • شریف بها : مجازات حتمی بر تجاوزات جنسی
 • خوشه چين : انسانی که برای خوشبختی  انسان میرزمد
 • خرم پژمرده شد
 • احد ترکمنی دلیل : رجز نامۀ عصیان
 • فرهاد خلیلی : منافع ملی در چه نهفته است؟
 •  مهرالدین مشید : ارایۀ الگوی "آزادی بیان "دستاویزی استوار برای تضمین آزادیهای "رسانه یی "
 • خوشه چين :  چرا راه عیارا ن انتخاب کرده ایم؟
 • خوشه چين : ما پل های عقبی را بریده ایم
 • فرهاد خلیلی : رشوه و فساد اداری در دستگاه جاری حاکمه افغانستان
 • اسدالله جعفري : از جنايات كوچي گري در بهسود ،خدا شرمنده فرشتگان شد
 • سیدموسی عثمان : نبین زن را بچشم کم تو نا مرد
 • دستگیر نایل : فکر نان کن که خربزه آب است
 • دکتورسیدحمیدالله روغ : به یادبود ازمرحوم پوهاند دکتور عبدالحکیم ضیایی
 • سیدموسی عثمان : واقعیت های تاریخ نا گفته نمی ماند
 • عزیزه عنایت : حفظ وحدت  در تلاطم روز گار
 • محتاج : باپاكستان چه مشكلات داريم
 • خوشه چين : زبان سرخ
 • خوشه چين : کشورما سنگ زیرین آسیا است
 • سیدموسی عثمان : ظنز تاریخی پیچیده درطومارحقیقت مرگ یک جلاد
 • سیدموسی عثمان : آقای" گمنام "ازرخ نقاب پس کنید
 • شریف بها : زمین های دولتی و بایر چه دردی را دواخواهد کرد بجز؟؟؟
 • مهرالدین مشید : مراقبت ازآرمان مظلومین روح پهناوری خواهدکه آدمهای شکمبووخوش لباس عاجزازآن ان
 • نبی زاده : هشتادومين سالروزوفات علامه فيض محمد کاتب هزاره مورخ سترگ و بی بدیل تاریخ معاصر کشورخجسته و پر بار باد
 • سیدموسی عثمان : من نقاب از روی مستعار نویسان میکشم از فش وتهمت زدن نمی ترسم
 • ا.ک : روشنفکر کیست؟
 • شریف بها : ایاگانهای امنیتی قادر به جلوگیری ازاختطاف وسرقت های مسلحانه نیستند؟
 • سیدموسی عثمان : دزد به سر خود پر دارد
 • خليل رومان : گندم نمایی و جو فروشی کمایی پایدارنیست
 • دستگیرنایل : چو کفر ازکعبه برخیزد،کجا ماند مسلمانی
 • پوهندوی دکتورشفيق الله انوری : عواقب خطرناک تغييرات اقليمی در جهان
 •  مهرالدین مشید : انسان موجودی سواربرگردونۀ شناخت تاآنسوی مرزهای حقیقت
 • سید موسی عثمان : جوابی در خور لیاقت آقای نکته دان
 • میر حسام الدین برومند : یک متن مرگ آفرین
 • شکرالله شيون : دزد فرهنگي با پشتاره بي ننگي
 •  شریف بها : ایا افغانها حق دفاع ازخود را ندارند؟
 • خوشه چين : عیاروطن
 • تعداد از روشنفكران وفرهنگيان مقيم بلغاريا  : غلبه گري وتجاوز، زايشگر خشونت است ، كه اقاي كرزي دم از آن زد؛
 • احمد سعيدی : موجودیت رشوت و اختلاس لکه ننگ بر دامان دولت
 • حشمت الله آروین : نامه سرکشاده به آقای کرزی
 • خوشه چين :   گفت که....؟
 • انوش احمد : افغانستان همچون توپ فوتبال برای کشور های خارجی
 • سید موسی عثمان : چاکران نادر از زیر چادر مستعار نویسی
 • سید موسی عثمان : نامه سرکشاده
 • سید موسی عثمان : از شاه پرستی تا شهسواری
 • احمدشاه قادری: چرا و چه بايد نوشت؟
 • گلشنیار : به نویسنده ی کافر – مسلمان
 • گلشنیار : آخرین نکته ها به نکته دان
 • عزیزه عنایت :بخاطر رهايی غوث زلمی
 • خوشه چين :   آیینۀ عیاران
 • محمدقاسم وفایی زاده : بامیان، شهر بومیان فراموش شده
 • سید موسی عثمان : دزد به سرخود پردارد
 • سید موسی عثمان : "کرزی" درنقش "موهن لال" و"گلب الدین حکمتغار" درنقش "حاجی خان کاکر""ویس ناصر" درنقش "بغچه کش آی اس آی"
 • محمدالله وطندوست : باز هم در باره سونامی  ګرسنګی در کشور
 •  مهرالدین مشید : نگاهی به تلاش انسان درفرازوفرودکاوشهای آگاهی های فلسفی او
 • سخی ارزگانی : گسترش فرهنگ سگرت کشی به استقبال از مرگ انسان
 • احمد سعیدی : بازی کهنه، بازیگران جدید
 • خوشه چين : درسنامه برای وحدت خواهی
 • میراحمد ،م، لومانی : ما از چه هراس داریم
 • سید موسی عثمان : نقابها را پاره میکنم
 • مهرالدین مشید : انسان این تبعیدی سرکش باباری ازحیرت زاییهای بی پایان ، شناوردروادی رمزالودخلقت
 • سید موسی عثمان : دست از سر کل ملت بردارید
 • دستگیر نایل : کس عیب کس نبیند،تا بی حيا نباشد
 • عبدالواحد سیدی : روز جهانی اطفال
 • عبدالواحد سیدی : بهم ریختگیهای اجتماعی در جهان
 • خوشه چين : سیم خاردار
 • وهـــــاب سائـــس : سرنوشت را باید از سرنوشت
 • م ی هادی : از واقعیت تا واقعیت
 • سیدموسی عثمان : هزاربارازملت افغانستان معذرت میخواهم
 • شریف بها : روشنفکران! جامعه را بسوی سازنده گی بکشانید
 • خوشه چين :  سرجُل همایل گُل
 • عبدالواحد سیدی : مشکلات دانش پذیری در افغانستان
 • مهرالدین مشید : ارایه وغنای الگوهای نظری بت شکنانه برای گشودن بن بستهای فکری درحوزه های گوناگون
 • دپلوم انجنیرخلیل الله معروفی : قابل توجه آقای دستگیر پنجشیری و سایت وزین آریایی
 • شریف بها : زراعت صنعتی یا ستنی
 • شریف بها : فضای کابل توام با گرد وغبار
 • نذیر ظفر : راز های پنهان در سخن عر یان
 • افضل موهن : شهرقند وقروت
 • اکدمیسین دستگیرپنجشیری : بارکج شاغلی انجنیرخ. معروفی به منزل نمیرسد
 • خوشه چين :  اوهم وطن
 • سخی ارزگانی : عوامل خشونت علیه کودکان در افغانستان
 • حمید رستگار :پیامی برای صلح
 • عباس دلجو :  اقوام ، عنصر اصلی وحدت ملی
 • احمدشاه عبادی : اصولِ واقعگرايی (رياليزم) و زيبايی شناسی بلينسکی
 • اسدالله جعفري : سلام بر تو ای كارگر
 • احمد سعيدی : نقش مطبوعات و اطلاعات همگانی در رشد و انکشاف جامعه به سوی ترقی
 • اسدالله جعفري : چپ ها همچنان چپ مي انديشند
 • انوش احمد : افغانستان همچون توپ فوتبال برای کشور های خارجی
 • یورش آریایی : فاشیزم افغان ملتی
 • نيازی : بازهم تکرار یک اشتباه دیگر
 • عبدالواحد سیدی : دولت ها و تأثیر و عدم  تأثیر آن در نظام تصمیم گیری
 • عدالت : برانگيخته شدن غيرت ناموسي پارلمان و رييس جمهور
 • عدالت : شايد اين عنوان براي برخي ها فاقد معنا باشد زيرا تعجب مي كنند؛ تجاوز چطو مي تواند مشروع باشد؟
 • عزیزه عنایت : اعدام ها در افغانستان روبه افزا یش است
 • اسدالله جعفري : راه هاي تحقق وحدت ملي در افغانستان
 • شاه آغاسروش : بکارگیری این نکته ها برای یک مدیر موفق و یک خانواده عاری ازتمام بدبختیها
 • بهمن دانشدوست : زندگی تصویر زودگذریست چون در خواب
 • سعیدنسفی : جوابیه مقالۀ سیروس غفاریان در وب سایت آریایی
 • من چه جرمی کرده ام که : خوشه چين
 • عدالتخواه اسپندکوهی : وضع بازخواست های حقوقی در ادارات محلی پامیربدخشان
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : تا هنوز هم ( اشرار) را نمى شناسيم
 • بشیر رستگار : مطالبه
 • شکاری ماهر کسی است که زبان شکار را میداند : خوشه چين
 • رضا ضیایی : هزاره ها، چهل وچهارسال انتظاربرای یک سرک
 • دستگیرنایل : علی محقق نسب وماجرای جهان هجرت
 • مهرالدین مشید : مثلث هویت،فرهنگ وارتباطات درمحورسیاستهای امریکابه مثابۀ مخروطی آشتی ناپذیردربرابرجهانی شدن _ قسمت چهارم و پنجم
 • نبی زاده : ضرورت گذاراز تفکرتک قومی به اندیشه فرا قومی در افغانستان -  قسمت دوم    
 • خوشه چين :  باران انسا نیت
 • اسدالله جعفري : سخني با دكترسروش
 • خوشه چين : به نماینده گی ازحلقۀ عیاران
 • محتاج : اقدامات القاعده متكي به توجيه شرعي نيست

 •   مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر
  بالا
   
  بازگشت