ســــــــيـــــاســــــــــــــــی

مـــــقــــالات پــــيرامــــون خــــط ديـــورنـــد

واقعيت دردناک يازدهم سپتمبر
فلميی که مورد توجه تمام جهانيان قرار گرفته است
اين فلـــــــــم را تمـــاشــــا کنيد و به دوستان توصيه کنيد

 
ثریا بهاء : بررسی نقد گونه ازفلم تکاپو برای قبایل گمشده

 • فضل احمد طغیان : جولانگاهی مبارزۀ اپو زیسیون دموکراتیک باید برای توسعۀ سیاسی، دمو کراسی وعدا لت اجتماعی باشد
 • لطف الله راشد : افغانستان ، میدان نبرد با تروریزم یا صحنه رقابت ابرقدرتها ؟
 • خوشه چين : چا پلوس های محترم عجله نما یید کا سه لیس های عزیزبشتا بید
 • شــــــــاه محـــــــــــــــمود  محــــــــــــــمـودی : آیا همه انجوهادرافغانستان دزدان اند؟
 • عبدالبصیرفیضی : عدالت جنسیتی وراه کار های عملی آن در افغانستان
 • چراغ علی روشندل : سبق ژنرال دوستم سرمشق به دیگران!
 • انجنیرسخی ارزگانی : فاجعه خونین افشار نباید فراموش گردد
 • نعمت الله ترکانی : دین و مشکلات ما با تیکه داران دین
 • بومان علی قاسمی : ستاره درخشانی در تاریخ آزادی وطن
 • دکتوراندوس نبی هیکل : ملت و هویت ملی
 • عزیزه عنایت : افغانستان در پنجه ء نا ملا یمات
 • ساحل : آزادگان چرا خاموشند
 • قیوم بشیر : اسلام مرز ندارد
 • محمد امین فروتن : درس های تاریخی از حکم یک دادگاه بدوی
 • نبی هیکل : چه باید کرد؟
 • دکتور نورالحق نسیمی : جلالی فروخفته، خواب خرگوش
 • عبدالقدیر رسولی : آریائی با آئین دادخواهانه روشنگری و رازدانی
 • مهرالدین مشید : زعمای بی کفایت ورهبران عیاش عروسکهایی بیش درخیمه شب بازیهای امریکانیستند
 • سرفراز گنجی :خاموشی برای چی؟
 • فوروم چپ : فقط باجاروشدن جنایتکاران و دزدان رسمی از مسند حکمروایی
 • بومان علی قاسمی : یاد بود از شهدای گمنام در فاجعه خونین افشار
 • جنرال سیدعبدالقدوس سید : جستاری دربارۀ کشتارهــــای جمعی درجنگهـــای کابل
 • حکم اعدام پرویز کامبخش در افغانستان محکوم است!
 • انجنیرسخی ارزگانی : دلالان مذهبی باید حکم اعدام  سید پرویز کامبخش را لغو و اورا از زندان آزاد نمایند
 • نوراحمدرجاء : جاهل دين؛وجاعل دين فروش
 • دکتوراندوس نبی هیکل : ملت و ملت ساری از دیدگاه  روشنفکران غیرافغانی
 • صديق وفا :درسها وآموزه هايی از تظاهر اعتراضی 18 جنوری 2008 افغانها در هالند
 • جليل پرشور : ارائهً برخی نظريات به همايش گروه های وحدت طلب رفيق دراروپا
 • بصیراحمدمهاجر : ملا صاحب از خدا بترس
 • بومان علی قاسمی : ژورنالزم در زیر چکمه های به خون آغشتهء بنیاد گرایی
 • حبيب الله غمخور : دهيوادځوان اوراتلونکی ژورنالست  ته دمرگ سزاله انصاف  نه ليري ده
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : آریایی ششمين سال فعالیتهای روشنگرانهء خودرا در15 فبروری 2008آغاز میکند
 •  محتاج : اعدام پرويز كام بخش شگفت ترين رويداد قرن
 • اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند پيرامون: صدورحکم اعدام پرويز کامبخش روزنامه نگار افغان
 • ثریا بهاء : آیا اعدام کامبخش مرگ انسانیت نیست ؟
 • نيك انديش : پرويزكامبخش وفيصلة خشم آميز محكمه فرون وسطايي طالب انديشان
 • فاروق فردا : اطلاعيه مطبوعاتي نوید روز وافغان تلویزیون
 • نامۀ سایتهای افغانی به  رئیس جمهور افغانستان  برای رهایی سید پرویز کامبخش
 • عالم : شایعه پردازیهای بی پایه در مورد انحصار قدرت سیاسی توسط تاجکان
 • دکتور نورالحق نسیمی :با خواب بودن مردم، جنرال تنی خواب رفعتی می بیند
 • مهرالدین مشید : آیامداقعین حقوق بشرمیتوانندبه فریادهای مظلومانۀ انسان شرقی پاسخ واقعی ارایه کنند
 • سیدنظام الدین وحدت : درافغانستان کی حکومت می کند ؟
 • جليل پرشور : جنجال های سياسی وجنگ قومی- زبانی درانترنت
 • داکتر عبدالحی نیازی : سکوت تاریخی
 • نبـــــــــــــــــــی هیــکل : ملت و هویت ملی از دیدگاه برخی از روشنفکران افغانی ـ قسمت سوم
 • محمد بشير بغلانی : پاسخ دفاعی به آوازه گران خبر ساز و خبر باز
 • ربانی بغلانی : از افغان رساله تا ...
 • احــــــــمدشاه عبادی : قانونِ اساسی، اسلحه يی برای نفی حقوق انسانی مردم؟

 • عارف ذره بین : هرات فلسطین آینده افغانستان
 • د. وفامعصومی : بی نظیر بوتو کی بود ؟
 • اسکاري : چرا اين همه ماجراجويي ، نظاميگيري وسلطه خواهي ؟
 • زيميرو : مروري برتنشهاي پيچيده وناگفته افغانستان وپاکستان
 • انجنیر سخی ارزگانی : تحویل دهی تدریجی قدرت سیاسی برای قاتلان مردم افغانستان
 • حاجی اخگر : ازبن تا بغلان--- دستاوردما
 • محمدامین فروتن : نگاه متفاوت به یک تراژید یی خونین
 • فرحت آرمان : سخناني چند با فرشته حضرتي
 • جليل پرشور : مطالبهً رفيقانه وجدی از هيًت رهبری ومسوولين ديروز
 • نبـــــــــــــــــــی هیــکل : ملت و هویت ملی از دیدگاه برخی از روشنفکران افغانی - قسمت دوم
 • محمدعوض نبی زاده : ضرورت گذاراز تفکرتک قومی به اندیشه فرا قومی در افغانستان
 • قدوس زرير : برگشت سلطان علی کشتمند به مواضع چپ
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : دربارهء پیشینه ء روابط افغانستان با پاکستان شکست مشی مصا لحه ء ملی د رنیمه راه ،وضع آشفته ء کنونی کشور وسایل وراههای بیرون رفت از ین بن بست
 • عزیزه عنایت : اختلافات بین ریاست جمهوری و پارلمان افغانستان
 • راد مرد : چرا توانايي قواي ائتلاف درافغانستان ازهم پاشيد؟
 • عباس دلجو : تاملی بر مقوله مشارکت ملی
 • احمد ویکاس امید : تا افغان درقاره آسیاست ابر قدرتان در نمی مانند
 • محمدامین فروتن : د فاع مظلومانه از یک حقیقت مظلوم
 • انجنیر سخی ارزگانی : تهمت به ملا فیض محمد کاتب هزاره
 • احمد بصيربيگزاد : يکاولنگ هنوز عزادار است
 • عبدالله نايبی : سفر پرندگان بی بال
 • ناديه فضل : بنام آنکه انسان را آزاد آفريد
 • چراغعلی روشندل : توطئه دیگر شووینستی و بازهم سکوت جبونانه سراسری
 • درويش نقد گر : محـمد بشيربغلاني واجيران توطه گر،وابسته به فاشيزم
 • حمیدالله (زریاب) : ضـــرورت درک مفــاهیم دموکراسی برای جـــامعه امروزی افغانســـتان

 • م. نبـــــــــــــــــــی هیــکل: وطنپرستان میهن متحد شوید : بیایید به دور مفکوره ها و ارزشهای مشترک ملی متحد گردیم!
 • دکتور نورالحق نسیمی : خاطراتی از ظاهر شاه
 • شمشاد : حقوق بشرودموکراسي راکه آمريکاميخواهد
 • ثریا بهاء : من دیدگاه و اندیشهء مستقل خود را دارم
 • وحید مژده : از بن تا بن بست
 • انجنیر سخی ارزگانی :به مناسبت روز جهانی معلولین
 • خلیل رومان : افغانستان : نقش و جایگاه اپوزیسیون
 • محمداسحاق فياض : تجربه تلخي به نام موسي قلعه
 • م. نبـــــــــــــــــــی هیــکل : ملت و هویت ملی
 • نبرد : پاکستان ائتلاف هاي ناپايدارواختلاف هاي دوامدار
 • محمد اسحاق فایز : رخنه، راهی به فرو پاشی دارد
 • محمد امین فروتن : افغانستان در استانه نوشیدن جام زهر
 • انجنيرخليل الله روفی : آيا وطن ـ وطن خواهدشد؟
 • محمداسحاق فياض : ازکوزه همان تراود که در اوباشد
 • عبدالقديرعلم : نظريات شورای سنلس هم مفيد است و هم واقعيت
 • حميدالله زرياب : بياييدمفکوره ها را مسلح سازيم
 • اکادميسين دستکير پنجشيری : درباره پیشینه روابط افغانستان با پا کستان عوامل اجتماعی سیاسی ملی وبین ا لمللی شکست سیاست مصالحه ء ملی دکتر نجیب لله
 • دوشي چي : کيها مقصراصلي اوضاع پرتنش پاکستان ومانع ثبات سياسي افغانستان است؟
 • نگاه کوتاه به را ه ها و وسايل بيرون رفت ازين بن بست تاريخي

 • انجنیرسخی ارزگانی : مکثی بر گفتار آقای حامد کرزی مبنی بر زراندوزی دولتمداران
 • فیاض نجیمی بهرمان : مصاحبهً پاکروان ببرک کارمل با خبرنگار پراودا
 • بومان علی قاسمی : قتل بالاچ مری ضربه  بر پیکر جبهه ازادیبخش  بلوچ
 • نبرد-اسکاري : آيا ناتودرافغانستان شکست نخورده است ؟
 • زيميرواسکاري : چراپاکستان درآتش ميسوزد؟
 • سید نظام الدین وحدت : افغانستان
 • ع . ق . فضلی : دوست وفادار شما
 • م. نبـــــــــــــــــــی هیــکل: رهبری و مدیریت
 • محمدعوض نبی زاده : بی انصافی برای تثبیت اولویت ها و عدم توازن درتطبیق باز سازی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : دست آوردها ی  سوم عقرب 1344 خورشیدی
 • احمد سعیدی: شرايط موجود بسيج نيروهاي ملي وطن دوست را مي طلبد
 • عزیزه عنایت : ناامنی و تخطی از حقو ق بشر در افغانستان
 • محمد قاسم وفایی زاده : مصالحه با طالبان غفلت از تفکر طالباني
 • راد مرد : افغانستان آرزوي برباد رفته
 • دوشي چي : پاکستان آتش زيرخاکستر
 • انجینیرداوری : علامه گذاری یک جانبه سرحدی میان افغانستان وایران از نظر افغان ها مردود است
 • دیپلوم انجنیرعزیزالدین عزیز : یاغیستان قبایل
 • محمدامین فروتن : حضور مافیای بازار آزاد ! در افغانستان 
 • هادی میران : چه گونه ملت شویم؟
 • بصیر کامجو : حامد کرزی و قبیله گرایان از تحقق دموکراسی سخت میترسند
 • مهرالدین مشید : مافیا، مافیااست؛ ولی مافیای نفتی پیشاپیش مافیای پست مدرن
 • خلیل رومان : اوج گيري و سقوط ارزش هاي معنوي درانسان
 • دوشي چي : پاکستان وافغانستان تاريخي که تکرارشد
 • راد مرد : افغانستان دردام ائتلا ف واسيري اختلا ف
 • نادیه فضل : تکه تکه  درد شدم و قطره قطره آب بغلان
 • عبدالقدیر علم : قر آن پاک ترجمه یا تحریف؟
 • محمد عوض نبی زا ده : بمناسبت هفتادو چهارمین سالگرد شهادت عبدالخالق شهید- مبارز ضد استبداد
 • مهرالدین مشید : امریکاآرزوداردتوسن لنگ لنگان  مبارزه باتروریزم راباراه اندازی جنگ منطقه یی شیعه وسنی مهمیزنماید
 • دكتورهمت فاريابی :  قساوت با چهره پنهان
 • دکتوراندوس م. نبی هیکل : پرتوی بر نکات نیمه روشن
 • ثریا بهاء : اگرقلمم را چون  شیشه ای بشکنند، برنده تر خواهد شد
 • راد مرد : شش سال موجود يت ائتلاف درافغانستان يعني چه ؟
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری : سوم عقرب 1344 خورشیدی  روز انفجار خشم وخروش
 • انجنیرسخی ارزگانی : کتمان نمودن عصر خونین عبدالرحمن خانی  با نــگرش نویــن فاشیســتی در افغانســـتان
 • محمد بشير بغلانی : نگاهی به دموکراسی و تداوم بحران افغانستان
 • دستگیر نایل : یادی از آخرین وخشورمحمدطاهربدخشی
 • حمیدالله زریاب : پرویزمشـــرف در آستانه سقوط
 • بومان علی قاسمی : نابینایی در باطلاق تعصب
 • شمشاد : د ست آورد واقعي ۱۱ سپتامبر کدام است؟
 • انجنییرنجیب الله احمدی ملی یار : فرهنگ قبیلوی و انسان قبیلوی
 • داکتر فیض الله : آئینه قامت نمایی گمشده گان
 • انجنیرسخی ارزگانی :ایجاد همبستگی تورکتباران در جهت شکل گیری بستر وحدت ملی در افغانستان
 • عبدالقدیر علم : فرجام خانۀ مشترک
 • م. نبی هیکل : بحثی برضرورت وحد ت عمل فعالین سیاسی
 • کنیشکا – قلندری : تبصره و تسریح اجمالی بر مقاله ء عارف ذره بین
 • اسماعيل محشور : امریکای مجاهد پرور و مجاهد کش
 • سمير بدرود : ديپلوماسي آب  و تاثير آن بر مناسبات افغانستان با همسايگان
 • هادی میران : استاد محمد کریم خلیلی و بحران رهبری درجامعه هزاره
 • محمدعوض نبی زا ده : رمان کاغذ پران باز- مرویج هزاره ستیزی وبدبینی قومی 
 • بومان علی قاسمی : زندان پلچرخی  رفع تشنگی کرد
 • انجنیر سخی ارزگانی : افغانستان بازهم در محور قربانی سیاست های اجانب و ایادی شان
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری : ارمغان عید غربت
 • م . ی . احراری : مروری بر تحولات شش سالی که گذشت
 • فضل احمد طغیان : او ضاع بحرا نی کنونی افغانستان  ضرورت یک ائتلاف و سیع را در دستور روز قرار داده است
 • هادی میران : به بهانه بزرگداشت از هفتادهشمین سال وفات متفکر و تاریخ نگار نامدار افغانستان، مرحوم ملا فیض محمد کاتب هزاره
 • خلیل رومان : در28سال گذشته حاكمیت افغانستان یك رویه عمل كرده است
 • علی احمدصارم : آری، با اتفاق جهان را میتوان گرفت
 • یاسین بیدار : حزب متحد ملی افغانستان و ساز مانهای مماثل
 • پروفيسورعنايت الله شهراني : برگي از تاريخ تورك هزاره
 • دکتور نورالحق نسیمی : پیشینه تاریخی تاجیکان
 • محمدهمایون صادقی : شمشير بران شاه شجاع ثانی
 • محمد امین فروتن : تحقق صلح عادلانه و یا مشارکت در قدرت
 • عبدالقدیر علم : بزرگسازی طالبان و احتمال حذف نام ملا عمر وحکمتیار از لست سیا
 • همایون بهاء : محمد گل مومند، بابای فاشیزم و ستم ملی در افغانستان  
 • م . نبی هیکل : افغانستان در چار راه انتخاب
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : درنگی بر تبلیغات میان خالی
 • وحیدالله نوری :درنگی بر نوشته های منتشره در سایتهای «پندار» و «اخبار افغانستان»
 • محمد عوض نبی زا ده : نوشتن سراج التواریخ درزیرسایه استبداد وسانسور
 • محبوب الله زارع : شور دور «قمر» تهیج میکند
 • نیلاب سلام : یکبار دیگر  پرواز پرستو ها در آسمان آبی دریا
 • جليل پرشور : قصه ها وحقايقی ازداخل وطن ـ قسمت دوم
 • دکتور نورالحق نسیمی : سیاست ناکام اداره کرزی
 • سیداحمد شاه دولتی فاریابی : طا لبان درسال 1998 درشما ل افغانستان حدود 8هزارنفرراقتل عام کرده اند
 • دوکتور ؛م؛ پکتیا وال : تقريظ مختصرې برکربا س پوشهاې برهنه پا از خا طرات داکترمحمد حسن شرق
 • داکترواکنش : ديکتاتوریپاکستانی ودمکرسی افغانستانی
 •  فیض الله محتاج : آيا تروريزم ميميرد؟
 • انجنیرسخی ارزگانی : در آستانه نهمین سال قتل عام و نقض حقوق بشر در بامیان
 • ثریا بهاء : بررسی نقد گونه ازفلم " تکاپو برای قبایل گمشده "
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : دموکراسی با افزارهای دوران قبیله سالاری و تفکر وعمل طالبا نی به منزل  نه میرسد
 • جواد : ضرار با دستان در کمر نقش بد معاش لت خور فلم را در لوژ پس از فرار رئیس جمهور بازی کرد
 • عبدالقدیر علم : هر نا بالغ را سنت میکنند
 • نادیه فضل : برگهای از تاریخ پردرد ما
 • محمد عوض نبی زا ده : یازدهم سپتامبر یک روز سیاه و خونین در جهان
 • سیداحمد شاه دولتی فاریابی : فاجعۀ 11سپتامبر2001میلادی
 • ثریا بهاء : نقدی بر " پرواز پرستو ها در آسمان آبی دریا "
 • احمد سعیدی : آیا کشورهای غیر منسلک قوت اجرائیه دارند یا خیر؟
 • ميران : پارلمان یا بستر ستیزه با سکولاریزم؟
 • اکا د میسین دستگیر پنجشیری : دست آوردهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نخستین دههء استقلال افغانستان
 • ملادادر : افغانستان – منزلگاه قبایل کمشده اسرائیل ؟
 • دكتورهمت فاريابی : هزاره نسلي از سلسله توركتباران
 • سید احمد رستاقی : حلول روح شیطان در کالبد انسان
 • نیلاب سلام : پرواز پرستو ها در آسمان آبی دریا
 • محبوب الله زارع : مکثی بر یک نگاه
 • محمدآصف ننگ : پارلمان، قانون تشکيلات اساسى دولت را سنت ميکند
 • مهرالدین مشید : سردرگمیهای سیاسی درکشورقامت بلندسیاست راهرروزخمیده ترمیسازد
 • جواد : شايد كرزي احساس كرده است كه كنار گذاشته مي شود
 • عبدالله نايبی : وحدت چپ افغانی و امکان يک الترنتيف دموکراتيک
 • محمد عوض نبی زا ده : رمان گودی پران باز, بازگوئی گوشهء ازظلم وستم بر مردم هزاره
 • قدوس زرير : برمحتوای خود پنداری نبايد داوری کرد
 • رومان : یحثی درباره ءعلم وهنر اداره، رهبری و مدیریت _ قسمت چهارم
 • ثریابهاء : تکاپو برای قبایل گمشده
 • دكتورهمت فاريابی : جرگه امن منطقوی يك بازی سياسی
 • نجيب عظیمی :چرا از یک حزب(دموکراتیک خلق افغانستان) درطی این یک و نیم دهه چندین گروه وسازمان جدید دیگربه میان آمدند؟
 • درباره ء پیشینه ء روابط افغانستان با  پاکستان - سازش غیر اصولی و پسروی داوطلبانه دکتر نجیب الله
 • عبدلقدیر علم : اگر کوچی ها متوطن شوند متمدن میشوند
 • انجنیر سخی ارزگانی : نهمین سال روز نسل کشی در مزار شریف توسط طالبان
 • داکترمحمدسلیم مجاز : اثرات بحران اقتصادی آسیا بر جهان
 • پولاد : آیا ما مردم آرامش خواهیم یافت؟ صلح با ما چقدر فاصله دارد؟ وچـــــــــــــــــرا ؟
 • سیداحمدشاه دولتی فاریابی : کوچی هازیربیرق افغانستان اند یاپاکستان؟
 • سیدنظام الدین وحدت : ناسیوناليسم   ازفرايندتاريخی تاجامعۀ مدنی
 • مصاحبهً اختصاصی با جناب بشيربغلانی پيرامون جرگه امن منطقه ای
 • مهرالدین مشید : دشواریهای تجدد طلبی در شرق و بازتاب اندیشه های متفکران در فرازونشیب آن _ پنجم
 • امان الله استوار : هـــــر کی را دردی رسد _ قـــــمت چهارم
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری :غریو غربت
 • عبدالقدیرهمراز : نگاهی بر نظریات محترم غفار «عریف» پیرامون مرامنامۀ جدید  "نهضت آیندۀ افغانستان"
 • احمد شاهین : کرزی در گرداب کی بر کی
 • داکتر سيد حسن اخلاق : سیّدجمال الدین افغانی وسیاست زدگی
 • محمدعوض نبی زاده : مردم هزاره قربانی تفا سیرعوامانه ونا همگون وحدت ملی در کشور
 • قدوس زرير : قوت يابی حزب چپ آلمان بعد از بحران و عصبانيت محافظه کاران
 • ميران : ناسیونالیسم قومی، بستر مصیبت مردم افغانستان
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری : تبلیغات شاه پرستان،پیرامون دستاوردهای اجتماعی-اقتصادی وسیاسی دوران دموکراسی تاجدار
 • امان الله استوار : هـــــر کی را دردی رسد _ قـــــمت سو م
 • بصیر کامجو : هویت ملی وصلح در گروشوونیزم
 • مهرالدین مشید : دشواریهای تجدد طلبی در شرق و بازتاب اندیشه های متفکران در فرازونشیب آن _ 4
 • پولاد : مارکسیسم فلسفه ای است علمی،عملی وخردگرا
 • م. ن. ۀ : بيائيد به دور آيديا ها و ارزشهای مشترک ملی متحد شويم
 • ثریا بهاء : "هيچكس از جوی حقيری كه به مردابی مي ريزد، ? مرواريدی صيد نخواهد كرد " 
 • جواد : كرزي حاكم مطلق العنان و جابر خود كامه
 • محمد عوض نبی زا ده :جوانان جامعه ءهزاره قربانیان اصلی بحرانها و تبعیض قومی در کشور
 • محمد اسحاق فياض : گروگانگيري،اهرم فشارونمايش قدرت تروريستي
 • محمد شفیع قادری : نکات چند پیرامون اطلا عیه مورخ 21. 07 . 2007 هیأت رئیسه شورای اروپائی نهضت فراگیردموکرسی وترقی
 • نواندیش : حذرازاشتباه
 • خلیل الرحمن حامد : افغانستان بی بابای ملت شد
 • دستگیرنایل : سیمای محمد ظاهر شاه،درآیینه ء تاریخ
 • انجنیــر خلیل روًوفی : درامهً کشت خاشخاش وقاچاق مواد مخدر ازافغانستان
 • عزیزه عنایت : حمله به لانه های تروریستی
 • ميرزايي : خدا را از آن بنده بخشا يش است
 • قاری عتیق الله ساکت : سه روز ماتم ملی، سه روز ولگردی
 • امان الله استوار : هـــــر کی را دردی رسد _ قـــــمت د و هم
 •  
 • رومان : یحثی درباره ءعلم وهنر اداره، رهبری و مدیریت _ قسمت سوم
 • پولاد : راه حل تروریزم در افغانستان
 • اریا : نگاهی به نقش ملل متحد
 • رادمرداسکاري : رويداد هاي افغانستان درحوادث پاکستان
 • وطن پور : چگونه درحق مردم افغانستان جفا ميکنند؟
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری : فرمانهای خصومت برانگیز چراخوارهای قبایل کوچندهءافغان
 • جمشید پایمرد : افغانستان در باطلاق توطئه ودسایس سیاسی
 • غلام محمد : با صدای افغانی ، و صدای دل هزاران هزار حزبی بپویندیم
 • امان الله استوار : هـــــر کی را دردی رسد نا چار گويد وای وای
 • وحید مژده : از تاریخ بیاموزیم
 • قاری عتیق الله ساکت : جز طالبان دیگر کیها انتحار میکنند؟
 • حقيقت : چگونه روسيه به جنگ سرد کشيد
 • شمشاد : نقش پاکستان دردسيسه هاي پنهان
 • سیداحمد شاه دولتی فاریابی : دفاع ازطالبان دفاع ازتروریزم است
 • محمد اسحاق فياض : سيستم قضايي افغانستان، چالش هاي سنتي و بي اعتمادي
 • نیلاب سلام : بیا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم
 • محمد امین فروتن : یک دم نگاه کن که چه برباد می دهی
 • جليل پرشور :گزارش جريان واقعی جلسهً ( نهم جون ) فعاليننهضت فراگيردموكراسی وترقی افغانستان دراروپای غربی
 • انجنیر سخی ارزگانی : تداوم اشغال فاجعه بار ولسوالی بهسود توسط طالبان کوچی
 • احمد سعیدی : زمامداران پاکستان بخاطر قدرت خویش به قانون اساسی بازی کرده ان
 • مهرالدین مشید : پسامدرن یا مرحلۀ گذارمدرنیته اندیشۀ خمارآلوددرغرب ونشه آفرین درشرق
 • فضل احمد طغیان : نظام دموکراسی پا رلمانی،نظام کارا برای افغانستان
 • محمد اسحاق فياض :فعاليت طالبان درنوار مرزي چندين برابرشده است
 • دستگیر نایل : « جبههء ملی» ،زور کم، قهر بسیار
 • سیداحمد شاه دولتی فاریابی : افغانستان درمنجنیق ناامنیها
 • رومان : یحثی درباره ءعلم وهنر اداره، رهبری و مدیریت_2
 • انجنیــر خلیل روًوفی : ضرورت اپوزیسیون درنظام ریاستی کشور
 • مهرالدین مشید :فراخوانی بزرگ به مثابۀ راهی میانبربرای محوتشنج وتندرویهای نظامی خشونتبار در سراسر جهان
 • مهرالدین مشید : دشواریهای تجدد طلبی در شرق و بازتاب اندیشه های متفکران در فرازونشیب آن _ 3
 • افغانستان ومعاهده بن آلمان وديدگاهاي آما درقبال آن
 • اسکاري:نفش افغانستان درتحولات آسياي مرکزي
 • پولاد : دشنه هاي ابلق
 • احمد سعیدی : تبدیل افغانستان به زون صلح با همسایه گان از فکتور های با اهمیت ثبات منطقوی است
 • محمد عوض نبی زاده : سیاست غیر شفا ف دولت کنونی برای حل معضله مردم هزاره با کوچی ها
 • نواندیش : هوشدار حادثه ای خونین شبرغان
 • ثریا بهاء : فریاد تبعیدیان ازفراسوی مرز های شووینسم
 • محمد امین فروتن : نگاه تحلیلی  به عوامل وریشه های مقاؤمت وجنگ  در افغانستان
 • محمدابراهیم سکندری :  کلام اخیر به آن سخنور ادیب
 • انجنیرسخی ارزگانی :کلید بحران افغانستان در پاکستان؛ اما شاه کلید حل آن در غرب
 • عبدالله خداداد : آياافغانستان تجزيه مي شود؟
 • محمد بشیر بغلا نی : بررسی برخی مسایل تاریخی جنجال برانگیز کشور
 • غلام محمدرییس حزب ملی هیواد : یک «هو» ی سراسری، برای یک اتحاد سراسری
 • محمدعوض نبی زا ده : چشم انداز مختصر دربارهءاوضاع کنونی افغانستـان
 • سید احمد شاه دولتی فار یا بی : گذرگاه خون بارطا لبا ن
 • دکتورنورالحق نسیمی : به نظر میرسد که پارلمان افغانستان پیش از تصویب هر فیصله نامه باید موافقت خارجی ها را بگیرد
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : راز پنهان  ترور استاد میر اکبر خیبر  توسط  آ  قا ی وحید مژده  کشف  وآشکار شد
 • جليل پرشور : نهضت فراگير دموكراسی وترقی افغانستان وناگزيری در تصميم گيری
 • انجنیر سخی ارزگانی : آیا شورای ملی افغانستان « طویله خانه » است؟
 • اسکاري : افغانستان درسطح جهان مقام اول را دارداما متاسفانه د رکشت ، توليد، قاچاق وترافيک مواد مخدر
 • محمد امین فروتن: «استیضاح» یا« افتضاح!! » ی دو وزیر کابینه  حامد کرزی در پارلمان
 • اسکاري : قواي ائتلاف روي همه متجاوزين را سفيد کرد
 • قاری عتیق الله ساکت : چطور باید بین حکمتیار و راکتیار فرق بگذاریم؟
 • مهرالدین مشید : دشواریهای تجدد طلبی در شرق و بازتاب اندیشه های متفکران در فرازونشیب آن _ 2
 • عارف گردیزی : حزب اسلامی گلبدین مسؤول قتل استاد فرید است
 • شیراحمد : همه با هم در راه تدویر کنگرۀ وحدت، تفاهم و احیای ح.د.خ.ا (حزب وطن
 • داکترمحیی الدين مهدی :بوش خمیازه می کشد
 • وحید مژده : قتلی که کودتا در پی داشت
 • پولاد : جهان درراه دگرگون شدن
 • سید احمد شاه دولتی فار یا بی : طا لب خوب است یا دمو کراسی؟
 • جليل پرشور : سخنی چند پيرامون جبهه ها وايتلافهای سياسی
 • محمد امین فروتن : آیا راستی هم دین آفیون ملت ها است ؟
 •   نواندیش : اخراج افغان ها از ایران
 • فرهاد آرین : تأثیر پذیری نظام حقوقی افغانستان از سیستم های حقوقی اروپایی
 • محمد عوض نبی زا ده : دید گا ه ها ی متفاوت درباره رهبران و مبارزین ملی کشور
 • محمد اسحاق فياض : تارهاي جولايي تروريسم در حال تنيدن است
 • مهرالدین مشید : دشواریهای تجدد طلبی در شرق و بازتاب اندیشه های متفکران در فرازونشیب آن
 • اسکاري : کدام عوامل درتشکيل جبهه ملي نقش داشت ؟
 • دکتر صاحبنظر مرادی : جبهه ملی در ميان بايدها و شايدها
 • سراج الدین ادیب : مبارک باد  روز همبستگی جهانی بنام کارگر
 • محمدبشير بغلانی : ضرورت بود و نبود جبهه در افغانستان جنگ زده
 • رستاخيز:افغانستان تنش جنگ وبازارنيرنگ
 • غلام محمد رییس حزب  ملی هیواد : من حاضرم مصارف كميسيون کنگره  متشکل از اعضای شورای مرکزی  حزب وطن(ح.دخ.ا.)  را بپردازم
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری: راز ها ی شکست  تلخ  دکتر نجیب ا لله  وفرو پاشی حزب وطن وعوامل عمده ء درونی وبیرونی آن
 • مهرالدین مشید : بنیادگرایی و یا میانه روی نمیتواند پوششی برای برائت جنایت کاران باشد
 • جواد : هجوم به طلوع ضرورت يا بهانه؟
 • دیپلوم انجنیر عبدالقدیرصوفی زاده-درخیل : هفتم و هشتم ثور دومیوه تلخ تاریخ و نقض حقوق بشر
 • محمد امین فروتن : « سر نوشت  را از سر باید نوشت ! »
 • امان الله استوار : کفر  اگر از  کعبه  خیزد  پس کجا ماند  مسلما نی
 • احمد سعیدی : آیا نظام یک قطبی موجود، دنیا را به طرف بحران سوق نداده است؟
 • ميرزايي : اين «ملاثابت»كه است كه، باخرد بيگانه است
 • احمدشاه عبادی : چپ و چپ نما ها
 • ثریا بهاء : خون فرزندم نگین سرخی بر تاج کرزی
 • محمد اسحاق فياض : گروگان گيري اهرم فشار تازه طالبان به دولت
 • نوجو : نگاه کوتاه به پیدایش جبهه ملی دراین برههء ازتا ریخ کشور ما
 • لطیف کریمی استالفی : اندیشه های شیرین از تجارب تلخ درجبههء متحد ملی
 • دستگیر نایل : « جبههءملی»،  روشنفکران و گا می بسوی آینده
 • راد مرد : چرا افغانستان درآتش ميسوزد؟
 • سید احمد شاه دولتی فار یا بی : جبهۀ ملی شیپوربیداری
 •  مهرالدین مشید : گفتگو و مذاکره یگانه راه برای پایان دادن به تراژیدی دردناک و وهم آلودی زیرنام مبارزه با تروریزم
 •   نو اندیش : از منشور مصالحه تا ایجاد جبهه
 • ميرزايي : دموكراسي وهراس اقاي حامد كرزي ازتشكيل جبهه ملــــــــــــي
 •  مهرالدین مشید : تشکیلات وساختاری زیر نام حزب ، ایتلاف، جبهه وغیره
 • عبدالقدیرعلم : نه فـدرالسـم نه سـنترالسـم
 • ع . ق . فضلی : پاسخ به اظهار نظر کارشناس سیاسی روس
 • دكتورهمت فاريابی : بحث جبهه ملی در بستر قانون
 • آکادمیسین دستگیر پنجشیری : زنده نام اجمل  نقشبندی شهید راه آزادی است
 • احمدسعیدی : پاکستان درآستانهء يک تغيير
 •  خیراندیش : کرزی وپنجسال حکومت نا کار آمد وبد نام
 • محمد امین فروتن : پشت صحنه یک سناریوی تراژدیک و غم انگیز در افغانستان
 • سید نظام الدین وحدت : بتوارۀبحران افغانستان را براندازیم
 • نجیب الله ضیا رحمان : جبهه ملی  بیم ها و امیدها
 • احمد سعیدی : ظهور جبهه ملی نوپا امیدها و چالش ها
 • عـظيم بـابـک : جبههء ملی : گامی در مسير وفاق همگانی يا تعميق بعدی انقطاب سياسی ؟
 • امان الله استوار : پيام شاد باش و ابراز همبستگی به بنياد اساس گزاران جبههً ملی
 •  ذره بین : حکمتیار وتفاهم مشروط با دولت
 • نجییب الله: ضیا رحمان : ملتی كه رغبت به آرامش ندارد
 • عماد خاوری : طالبستان
 • عبدالقدیرعلم : جبهۀ ملی؟ آخرین بازی
 • مهرالدین مشید : مبارزه با تروریزم درهاله یی از واقعیت وابهام
 • محمد عوض نبی زا ده : قتل عام مردم هزاره ومعضلهء کوچیها در ین ساحه
 • غلام حیدر ترجمان : رئیس مبارزه با  فساد در دولت افغانستان یکی از مجرمین قاچاق  هیروئین است
 • شیراحمد : پیام سرگشاده به رفقای عزیز ح. د. خ. ا، به طور مشخص برای رفقای بیروی سیاسی، اعضای کمیته مرکزی و کادرهای ح. د. خ. ا
 • محمد امین فروتن : ماتریالیست های مذهبی و نگاه متفاوت به بحران درافغانستان
 • گل آقا رحیمی : معاملۀ خود کشی وبیگانه پروری
 • ن:‌ ضیا رحمان : برجستگی علایم برباد رفتن دست آوردها وآرایش مجّدد برباد رفته ها
 • طارق پیکار : نازیستهای نو، ما را به جانب جنگ سوم جهانی هدایت میکنند
 • وطن پور: مگردرکشورقانون جنگل است؟
 • مهرالدین مشید : تفکرنوگرایی دراسلام را نباید با چماق بنیادگرایی سرکوب کرد
 • نگرشی برچند انتقاد دربارهً زندگی و فعاليت نهضت آيندهً افغانستان
 • جواد : آقاي ضرار نسبت عدم آگاهي اعضاي پارلمان شانس آورد
 • دوشي چي : چگونه افغانستان درمبارزه باپاکستان برنده شد؟
 • مهرالدین  مشید : بلند پروازیهای نظامی امریکا درمنطقه  جهان را به سوی چند قطبی شدن وجنگ سرد تهدید میکند
 • پولاد : چطورمیتوان برکشورهائی دارای این چنین سوابق اطمینان کرد؟


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت