ســــــــيـــــاســــــــــــــــی

مـــــقــــالات پــــيرامــــون خــــط ديـــورنـــد

فلم مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱

 • محمد عوض نبی زاده : شهید مزاری اسطورهء,همبستگی ملی وقربانی پیمان شکنی
 • حکیم نعیم : سپنتاوحلقه های آهنین پسااستعمارنو
 • مهرالدین مشید : نقش نیرو های خارجی در افغانستان در موجی از اختلافات ناتو وامریکا
 • محتاج : توازن نياز و خلاقيت در ميان مردم افغانستان
 • بصیردهزاد : انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث یک تحرک انساندوستانه، منورانه وطنپرستانه، ترقی و تجدد طلبانه
 • ضیا بهاری : ضرورت تشکیل یک اپوزیسیون قوی ومردمی درپارلمان افغانســـــــتان
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : جنگ درافغانستان برنده نیست
 • بومان علی قاسمی : ویژگی های رهبر شهید از دیگر رهبران معاصرکشورما افغانستان
 • الف . سپید سنگ : طالب ها در حال تسلیم شدن هستند
 • شریف حبیبی : خلاء قدرت ، بازگشت افراط وتفریط درجنگ ودموکراسی
 •  عزيزاحمد خوارمل : دامریکا ،دناټواود ایساف دځواکونو په شته والی کې  زموږپه ګران هیوادکې تاوتریخوالی  اوکړکیچ مخ پرزیاتیدو دی
 • علیشاه یزدانپرست : بازی با سرنوشت مردم مظلوم و بیدفاع
 • عباس دلجو : مزاری ،حق خواهی و عدالت طلبی
 • عبدالواحد سیدی : تسجیل قانون اساسی افغانستان در مورد نظام بازار پلی برای پیشرفت ویا مشکلی برای تداوم فقر؟
 • داکتر عبدالکریم  نایک : آیا قرآن کلام الهیست؟
 • محمد عوض نبی زاده : چشم اندازمختصرمناسبات میان افغانستان و ایران
 •  مهرالدین مشید : نیرو های خارجی در افغانستان اهداف دیگری را دنبال مینمایند
 • گل احمد تیمار : له خطره ډکه لوبه
 • سيدموسی عثمان هستی : حامدکرزی امروزدرموقف داکترنجیب الله قراردارد
 • سخی ارزگانی : خون ریزی و خون دهی در قلمرو افغانستان
 • داکتر جلیله سلیمی : به هر رنگی که خواهی جامه پوشی
 • محمدمحسن نظری : بیت الله محسود کلید پایان جنگ را به امریکا می دهد
 • محمدانور معلم : مکثی بر طرح برنامۀ کميتۀ فعالين ح. د. خ. ا
 • احمدسعیدی : مدارس دینی و مسئولیت حکومت پاکستان
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : دواک د تشې په خاطر ښايي يوناما رېفرنډم په لار واچوي
 • شریف حبیبی : پایان ترفند ها
 • جواد دروازیان : مقدمه ی به  فدرالیسم
 • اجمل شينوارې: ولسمشرکرزې  سياسی ځان وژونکۍ بريدوکړ
 • متن سخنرانی رفيق محراب الدين تايب درشورای مسايل جهانی
 • نورمحمـــــــــــد خـــــرمی : در شمال ،مردم نه  در برابر طالبان بلکه در برابر گرسنگی مجادله دارند
 • محمدعوض نبی زاده : میراث منفی حکومت هشت سالهء بوش به مردمان امریکا وجهان
 • مصاحبه ًعزيرجرآت باجناب بشيربغلانی پيرامون مسايل مهم گذشته و جاری کشور
 • محمداکرام اندیشمند : مخالفت امریکا بافرمان کرزی
 •  عبدالقدیر علم : کودتای انتخاباتی حامد کرزی
 • مهرالدین مشید : توافقنامۀ بن  ؛ نوزاد معیوب  رخداد فاجعه بار وبحرانزای یازدهم سپتمبر
 • محمد محسن نظری : سفر اخیر مقامات بلند پایه دولت به واشنگتن آخرین امید نظام
 • علی احمد خارا : « ابر مرد » انور فرزام و « تکمله ء» شمس صبور
 • نصیرمهرین : القاب دورۀ نادرشاه وظاهرشاه
 • دستگیر نایل : نگاهی به اظهارات جناب توخی
 • سرور منگل : ملاحظاتی چندغرض سیاست گذاریهای  واحد دراوضاع موجود کشور
 • جليل پرشور :  با چُـپ ماندن نمیتوان رفع مسئولیت کرد
 • ثریا بهاء : جنایتکاران میایند ومیروند، اماجنایت سالاری  دربستر تاریخی آن تداوم میابد
 • شاه محمود مستمنــــد : I A C د I S I په منګلو کي 
 • محمد عوض نبی زاده : تاثیرگذاری احزاب سیاسی بررویداد های تاریخ معاصرافغانستان
 • م. نبی هیکل : سنجش روشنی فکر
 • عزيزاحمد خوارمل : افغانستان دامپریالیزم ادیره
 • لطف الله راشد : افغانستان؛ مارکیت جهانی قاچاق جنگ افزار؟
 • جليل پرشور : (29) اسد سال آینده، انتخابات ریاست جمهوری یاکنفرانس(بُن دوم)ویا دعوت لویه جرگه؟؟؟!
 • مهرالدین مشید : اوضاع سیاسی افغانستان در روایتی دیگر
 • خوشحال اصفی : عوامل بحران  در افغا نستان
 • لیزا سروش : وضعیت حقوق بشر در رژیم صادر شده و مزدور افغانستان 
 • توردیقل میمنگی : شهیدمحمدطاهربدخشی
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : په فضاء کې ټکر، خو په ځمکه د روغې په لور يون
 • نامور : هالبروگ باكوله بار جديد
 • محمدعوض نبی زاده : درويش علي خان هزاره اولین نایب الحکومهءهرات دردولت درانیها
 • عباس دلجو : روشنفکران و روشنفکرنماها
 • مهرالدین مشید : رهبران بیرون محورودست وپابین بیگانه هاباری بردوش مردم مغرورو باوقارما
 • محمداسحق توخی : دوکتورنجيب الله و خروج نيروهای نظامی شوروی از افغانستان
 • محمد محسن نظری : سرا سیمه گی جامعه جهانی نسبت به اوضاع افغانستان و منطقه
 • سرور منگل  : افغانستان درمرکزسیاستهای قصرسفید
 • احمدویکاس امید : از صد خویش یک همسایه پیش
 • جنرال سيدعبدالقدوس سيد : ابتکار صلح، شگوفهء امید
 • پوهاند جنرال عبدالعزیز عازم : روشنفكري چيست و روشنفكر كيست؟؟
 • محمدعوض نبی زاده : بنیادعلیخان هزاره مبارزهمیشه درسنگرو یکی ازمدافعین راستین استقلال کشور
 • م. نبی هیکل : در پی سخن  دلجو
 • م. نبی هیکل : تکرار سه اشتباه
 • محمدعارف عرفان‏ : چشم انداز مشا رکت احزاب دمو کراتیک در انتخا بات ریاست جمهوری افغا نستا ن
 • مهرالدین مشید : جناب رییس جمهورکرزی خداحافظ وناصرتان باد
 • بومان علی قاسمی : افشار پیکرخونینی در تاریخ معاصرکشور
 • آقتاش جوزجانی : آیا جنبش شمال وجود دارد؟
 •  عزيزاحمد خوارمل : دامریکا داردوپه نظامی ځواکونو کښې ځان  وژنه
 • ‏‏‏میرخیل : متحده ایالتونو اومتحدینو یی  شرمېدلې ماته و خوړه
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : دخيبر مالګين سيروم به د چا بهار په خوږ سيروم بدل شي
 • عبدالواحد سیدی : از پاکستان تا قدس _ بخش دوم قسمت پانزدهم
 • شاه محمود مستمنــــد : غـــــزه به غــــزات خونین ضرورت دارد نه به عــــــــزا
 • روزنامه پیمان ملی : ضرار احمد مقبل و باند مافیایی آن
 • شاه محمود مستمنــــد : پاکستان مــــرکز القـــــاعــــده و طـــالـــبان
 • دکتورخلیل وداد : نخستین مداخلهء نظامی شوروی به افغانستان
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : افغان مشران د خپلې واکمنۍ په پاى کې هوښيار شي
 • محمد محسن نظری : اقای حکمتیار! پایان مخالفت شما، بهترین خدمت شما
 • محمد تقی مناقبی : جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل
 • لطف الله راشد : کرزی، ادامه حکومت درافغانستان یا ...؟
 • عباس دلجو : فرهنگ دموکراسی
 • محمد نعیم رحیمی : نگاهی به طرح برنامۀ فعالین ح.د.خ.ا
 • عبدالحی نزهت : نقش جدید روسیه  در افغانستان
 • سیدموسی عثمان هستی : چهارخاین بدنام ورسوای تاریخ
 • محمد محسن نظری : استراتیژی اوباما باید بر واقعیت های که افغان ها برآن معتقد اند استوار باشد
 • احدترکمنی:پول یا انسان؟ _ مبحث اول – بخش دهم _ صهیونیزم، توطئۀ بانکداران است
 •  محمدامین فروتن : روایتی از" نگهبانان قدرت" در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
 • مهرالدین مشید : هرطرح امریکایی چه منطقه یی وغیرمنطقه یی اوضاع افغانستان راپیچیده ترمیسازد
 • ع.رستمی : دو خاطره بزرگ از دو محفل باشگوه
 • یادی ازمولانا باعث  ونگاهی به آسیب شناسی قوم تاجیک
 •  عبدالرووف ليوال حسين خيل : افغان ولس، پيشوګانو سره په جوال کې لويدلى
 • محتاج : اوباما با كدام مشكلات مبارزه ميكند
 • پوهاندجنرال عبدالعزیزعازم : تضاد اساسي در جامعة افغاني تضاد ميان مدنیت و وحشت است
 • دکتورسیدحمیدالله روغ : آیا یک تغییر در "سیاست افغانستان" ممکن است؟؟
 • عبدالواحد سیدی : از پاکستان تا قدس _ دو نقطه پر ماجرا و جنجال بر انگیز در سرنوشت کشور های منطقه _ قسمت های نهم، دهم ، یازدهم ، دوازدهم وسيزدهم
 • محمد عوض نبی زاده : یکصد وپا نزدهمین سا لیا د شهادت میرمحمدعظیم
 • دُکتر خلیل وداد : چند اشتباه بصیر احمد حسن زاده در نبشتهء « هشتادمین سالروز پادشاهی  حکومت امیر حبیب الله کلکانی» در سایت فارسی بی بی سی
 • عبدالقدیر صوفی زاده : تغیر قانون اساسی و نظام ریاستی به نظام پارلمانی اساس صلح،دموکراسی وعدالت اجتماعی در افغانستان
 • عالم : برخی اندیشه ها در مورد اتحاد سیاسی نی?وهای ملی وچپ
 • مهرالدین مشید : کارنامۀ هرزمامداری زیرسیطرۀ امریکاپروندۀ ناتمامی ازفسادوخیانت است
 • فلم مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱
 • نجیب الله ضیارحمان : همدردیِ دردمندان با درد رسیدگانِ غزه
 • محمدالله وطندوست : با تقویت نیروهای نظامی خارجی پیروزی در افغانستان ممکن نیست
 • ثریابهاء : کرزی ازبرافروختن آتش جنگ درشمالچون نرون، الهام خواهد گرفت؟
 • احمدسعیدی: چه عوامل در افغانستان باعث نا امني اند
 • عباس دلجو : نگاهی به طرح جدید داکتر وحیدالله وحید
 • فرزند ابومسلم و رودکی و فردوسی و رابعه : نامهً سرگشاده تهنيت به جلالتمات رئيس جمهور ايالات متحده امريکا
 • جليل پرشور : آنچه درمورد جلسهً هالند ( 28 دسامبر) حقیقت دارد وقابل گفتن است
 • محمد عوض نبی زاده : چهل و سومین سا لگرد وفات زنده یاد برات علی تا ج
 • فضلی : بیانیۀ اساسی به مناسبتِ هشتادمین سالروزِ تولدِ زنده یاد ببرک کارمل
 • محمدامین فروتن : مرثیه ای بریک  مظلومیت
 • نصیـرسهام : تکیه بر زندگان کنید ای قوم
 • احمدسعیدی :عوامل گسترش فساد اداری در نظام فعلی
 • حسن مسزور : سکولاريزم
 • نصیرمهرین : از دو روشنفکر بیاموزیم
 • نصیرمهرین : فراز و فرود القاب
 • انور فرزام : ابر مرد وفاداربه اندیشه وتفکررهایی بخش ووارسته از وابستگیهای مادی دنیا
 • حکیم نعیم : صهیونیزم، امریکانیزم و باراک اوباما
 • محمد عوض نبی زاده : یکصدوپنجمین سال تولد فرقه مشرفتح محمد خان میر زاد
 • ا.پولاد : تجارت روی کفن سیاست مداران مرده
 •  احمدسعیدی : سنترالسيم موجود در كشور ما  به دیکتاتوری می انجــامــد
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : ولسمشره! ددرې فرمانونو په صدور سره د افغانستان خلک خپل کړه
 • بصیر کامجو : حکومت کرزی خطرناکتر از اسلافش
 • نصیرمهرین : فلسطین
 • احمدشاه عبادی: مبارزات پناهندگان افغان در خارج کشور ادامه دارد
 • اسدالله جعفری : برادر وخواهر فلسطینیم، دیروز، غرب کابل غزه امروز بود
 • محمدتقی مناقبی : بدرود حقوق بشر
 •  محمدامین فروتن : نیم نگاهی به  شعارهای « فتوی گونه ای آقای کرزی»
 • محمد عوض نبی زاده : بیست و ششمین سا لیا د وفات محمد ابراهیم گا و سوار
 • اعلاميهً نهضت آيندهً افغانستان در مورد تجليل از شخصيتهای فقيد جنبش دموکراتيک افغانستان
 • مهرالدین مشید : استراتیژی امریکادرافغانستان پیچیده میشود؛ ولی تغییرنمیکند
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : بيا هم په غلطو پلوونو، قدم اېښودل کيږي
 • احمد سعیدی : نامه سرگشاده به بارك اوباما رئيس جمهور منتخب آمريكا
 • محمد تقی مناقبی : تأملی بر سفر معاون رئیس جمهور استاد خلیلی به جمهوری اسلامی ایران
 • سخی ارزگانی : هفتادوپنجمین سال روز شهادت قهرمان ملی عبدالخالق هزاره
 •  جليل پرشور : ارزش رای دهی آزاد ومخفی درامر تحكيم دموكراسی و سرنوشت رای دهنده گان
 • مهرالدین مشید : جنگ امریکادرافغانستان اشتباهی است سیاسی وشکستی است ، استراتیژیک
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری: نقش فعال ببرک کارمل درتشکیل " جمعیت دموکراتیک خلق " _ لحظه های اوج شهامت انقلابی
 • دكترمحي الدين مهدي : ملی گرایی و گفتمان ملی
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : جنایت درافغانستان
 • محمدعوض نبی زاده : هفتادوپنجمین سالیاد شهادت مبارز ملی عبدالخالق شهید گرامی باد
 • م. نبی هیکل : آینده ی دموکراسی در افغانستان
 • بومان علی قاسمی : مهمان نوازی همسایه گان  با مهاجرین افغان
 • الف . سپید سنگ : زن حق گپ زدن ندارد ؟
 • مهرالدین مشید : جنگ نوین امریکاواستقرارنظامهای تحت الحمایه وآسیب پذیردرافغانستان وعراق
 • ابوالمعالی : علل واگرايی ايران وهزاره های افغانستان
 • م. نبی هیکل : یک پیشنهاد
 • بصـــیر کـــامجــــو : ایرادی بر مفردات برنامه انتخاباتی آقای علی احمد جلالی
 •  پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : دیموکراسی چیست ؟
 • محمدامین فروتن : به مسأ له انتخا با ت وبحران درجامعه  چگونه بنگریم ؟
 • آغازفعاليت نوين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
 • محمدالله وطندوست : بسیج همه نیروهای ترقی خواه ضامن پیروزی مردم ماست
 • عزيزاحمد خوارمل : هرالد تریبیون :امریکا د پاکستان دتجزیه کولوپه سوچ کې دی
 • دوکتور صاحبنظر مرادی : درنگی برچالشهای نهادین افغانستان
 •  سرور منگل : به تفاهم نامه ها ووحدت خواهیها می توان باورداشت ؟
 • حاجی اخگر : کشف جديدی ازشاعلی خرم
 • ثریا بهاء : مرگ انسانیت
 • پوهاندجنرال عبدالعزيزعازم : آخرين و يگانه آرزوي ملت از آقاي كرزي
 • مهرالدین مشید : مذاکره با طالبان از رویا تا واقعیت به مثابۀ تجدید نظرکلی امریکا در استراتیژِی های جهانی آن
 • میرحسام الدین برومند : جریانات  سیاسی در کشور و د ورنما ها در قبال به قدرت رسیدن اوباما درامریکا
 • جليل پرشور : ما ، اتحاد رفيقانهً حزب متحد ملی ونهضت فراگيرترقی ودموكراسی افغانستان را با اشك شادی استقبال ميكنيم
 • سیدموسی عثمان هستی : مثلث خبیث و ماچه سگ پاچه گیر آن
 • احد ترکمنی : پول یا انسان؟ _ مبحث اول - بخش نهم
 •  عبدالرووف ليوال حسين خيل : تاجر مرگ به طالبان اسلحه جديد فروخته
 • سخی ارزگانی : آیا هویت زبان فارسی دری در جوار زبان پشتو خلاف دین و قانون است؟
 •  اوبو عمیر: ایا ریښتیا به هم اوباما دامریکی ګورباچوف شی؟
 • محتاج : مذاكره با طالبان تكتيك است يا ستراتيژي؟
 • داكتر جمراد جمشيد : محاکمة وكيل سلطنت محمد ولیخان دروازی
 • ملاقات های هيئات افغانی
 • بخش هايی از سخنرانی عبدالله نايبی رئيس نهضت آيندهً افغانستان
 • برپايی يک انترناسيونال نوين
 • م. نبی هیکل : نگهی بر چپ و جایگاه سیاسی آن در افغانستان
 • محمد اسلم سلیم : گفتگو و تفاهم با کی ها؟
 • محمدعوض نبی زاده :   بارک اوباما نمادی ازدفن اندیشهء نژا د گرایانه تاریخ آمریکا درقصرسفید
 • مهرالدین مشید : چانه زدنهای سیاسی برسرحاکمیتی شکننده ودرحال فروریختن
 • حميد سلجوقي : اوباما بايد از اشتباهات بوش پند بگير
 • ثریا بهاء : خون مادرسپید پوست، دررگهای ”اوبامای سیاه“
 • اکدمیسین دستگیرپنجشیری : نقش فعال ببرک کارمل درتشکیل جمعیت دموکراتیک خلق __  بخش چهارم
 • قدوس زرير : بررسی يک " نگهی" بر چپ کشور
 • نامهً نهضت آيندهً افغانستان عنوانی سازمانهای چپ ، دموکرات ، مترقی و شخصيتهای جنبش چپ افغانی
 • عبدالقدیرصوفی زاده : شاه حبیب الله (کلکانی) و نادر شاه محمد زایی
 • احمدشاه عبادی : موانع و ملزومات ائتلاف و اتحاد نيرو های سياسی افغان
 • احمد سیرمهجور : مکثی بردورنمای انتخاب اوباما
 • بومان علی قاسمی : مذاکرات با طالبان و دورنگری های ائتلاف حاکم
 • داکتر فريارکهزاد : نظری بر اوضاع سياسی افغانستان
 • عیدمحمد عزیزپور : پاسخ به افتراء ها
 • لطف الله راشد : ستراتیژی خطرناک امریکا برای تامین امنیت
 • حکیم نعیم : سپنتا، طالبان و استعمار
 • حشمت الله آروین : ستاره کرزی روبزوال است
 • میرحسام الدین برومند : رویا های حامد کرزی  : دیروز ، امروز 
 • م. نبی هیکل : نگهی بر چپ و جایگاه آن در حیات سیاسی در افغانستان
 • خلیل رومان :  پیشنهادی دربارۀ:  نصاب وشیوه های آموزش درکشور 
 • پوهنیاربشیرمومن : فرهنگ دروغگوئی
 • هادی : خوش بینی به آینده را باید با تدابیر ضروری وموثر تقویت نمایم
 • غلام محمدمحمدي : راههاي رسيدن به يك طرح جامع ملي براي حل اختلافات، ميان افغانستان و پاكستان
 • حميد سلجوقي : نتايج مثبت مذاكره با طالبان نابودي دو دشمن بزرگ آمريكا
 • محمد عوض نبی زاده : مذاکره با طالبان مبارزه علیه تروریزم جهانی را خدشه دارمیسازد
 • سخی ارزگانی : ایجاد واحدهای شبه نظامی قبایلی عامل تجزیه افغانستان
 • محمد عارف صخره : دموکراسی ،انتخابات و ناامیدی مردم
 • عبدالقدیر صوفی زاده : صلح سیاه یا مرک دیموکراسی وعدالت
 •  محمدامین فروتن : افغانستان و مغضوبین دموکراسی مافیائی
 • فرامرز تمنا : طالبان از بطن جامعه افغانستان برخاسته و به آساني قابل محو شدن نيست
 • اکدمیسین دستگیرپنجشیری : نقش فعال ببرک کارمل درتشکیل جمعیت دموکراتیک خلق __  بخش دوم
 • فيض الله محتاج : هدف و ماهيت  تغييرات در كابينه
 • عزیزه عنایت : برای تا مین امنیت افغانستان  قاطعیت اصولی لازم است
 •  احمدسعیدی : بحران افغانستان ،عوامل وراهکار ها!
 • م ی هادی : وضعیت پیچیدهء کشور وضرورت تشکُل واحد نیرو های مترقی
 • گل آقا رحیمی : سپنتا: غلبه بر طالبان از راه نظامی ممکن است
 • فرهاد خلیلی : استمرار تراژیدی مردم افغانستان
 • فضل احمد طفیان : آیا انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان میتواند ثبات و امنیت را تضمین نماید؟
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری: نقش فعال ببرک کارمل   در تشکیل" جمعیت دموکراتیک خلق " 
 • سخی ارزگانی : معامله با طالبان بازی دیگری سیاسی به سرنوشت مردم افغانستان
 • محمد قاسم هاشمی : تمثیل ضعف و اشتباه
 • خلیل رومان : انتخابات آینده:  آماده گی ها، انتظارها ودشواری ها
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : خر هم حمله استشهادى نمود
 • م. نبی هیکل : فراخوان
 • لیلما ناشر : خیانت و اختلاس: تحفه خلیلزاد به اداره کرزی
 • انجنير سيد يعقوب نويد : مذاكرات صلح باطالبان صرف مصرف  تبليغاتي براي  انتخابا ت دارد
 • بصـــیر کـــامجــــو : برخی ازآموزه هایی وحدت وجود درعرفان خراسان
 • محمدالله وطندوست : مصالحه یا معامله؟
 • محمد عوض نبی زاده : عملکرد دوگانه وناموفق هفتسالهء دولت افغانستان
 • مهرالدین مشید : دراوجی ازبحران وتصمیم گیریهای سبکسارانه هنوزهم درکشورفاجعه دامن میگسترد
 • محمدامین فروتن : برداشت هايی از آخرین مسافرتم به افغانستان عزیز ـ قسمت سوم
 • محمدقاسم هاشمی : چگونگی تشخیص بهترین کاندید برای پست ریاست جمهوری
 • عباس دلجو : انحصار طلبی آقای کرزی،چالشی فرا روی امنیت ملی
 • احمدشاه عبادی : فُرصت طلب
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری :دوبرخورد متفاوت  نظامیگران پا کستان  با زنده گی ومرگ دکتر  نجیب لله  رییس جمهور و محمد ظاهر، شاه مخلوع افغانستان
 • م. نبی هیکل : اولویتهای ملی
 • سخی ارزگانی : چهار سال قبل از امروز انتخاب رئیس دولت
 • حمید سلجوقی : جبهه سوم آغاز جنگ سوم
 • عبدالواحد سیدی : از پاکستان تا قدس
 • عباس دلجو : مقصر اصلی در تجلیل از روز قدس
 • م. نبی هیکل : راه نجات
 • متن بیانه ی حاجی محمدمحقق،خطاب به اعضای پارلمان آلمان
 •  عزيزاحمد خوارمل : آبزرور: دطالبانوسره دسعودی عربستان اودانګلیس پټي خبرې یې اشوا(افشا) کړې
 • خلیل رومان : طرحی دربارۀ : قانون مند شدن فعالیت نظامیان خارجی درافغانستان
 • سيدموسی عثمان : یادی ازمولانا بحر الدین باعث بدخشی شیرمردتاریخ معاصرافغانستان
 • ثریا بهاء : اینها برای کشتن چراغ آمده اند
 • محمدالله وطندوست : وطنم نه همانست که من دیدم پار
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری  : پشتوستیزی  وفارسی ستیزی  از کجا آب میخورد
 • احد ترکمنی : صحبتی با اهل نظر: پول یا انسان؟ )مبحث اول - بخش هشتم)
 • ق.زرير : نگاه کوتاه بريک مصاحبهً رئيس جمهور اسلامی افغانستان
 • ق.زرير : درک "چپ" و مکثی بر مناسبت آن با شرايط افغانستان
 • احمدسعیدی : مبارزه با تروریزم به استراتیژی چند بعدی ضرورت دارد
 • م. نبی هیکل : نقد سخن
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : تیوری وعمل حزب کمونیست چین درمسیر سوسیالیزم تفکردقیق ازنگاه امروز
 • عباس دلجو : انتخابات آینده و مسئولیت مردم
 • سهيل سبزواری : زبان افغانی يا زبان پشتو
 • انجنیرفضل احمدافغان : زعیم آینده افغانستان؟
 •  س. ح. روغ : نکاتی از مسایل میانقومی و میانمذهبی در افغانستان
 • سيدموسی عثمان : به نام شعله یی ملت مارا قتل عام کردند
 • محمدحسن حقيار : دسولې ورځې ته درناوىکه  دسولې زيګنال  
 • محمدعوض نبی زاده : یا زدهم سپتامبرو پیچیده گی اوضاع افغانستان
 • دپلوم انجنیـرخلیـل الله روًوفی : اردوی افغانستان درستراتیژی یک گام به پیش  دوگام به عقب
 • محمدیعقوب هادی : ضعیت بالفعل جهان و تبارز نیرو های بالقوه
 • مهرالدین مشید : پس لرزه های پایان جنگ سرد شوروی سابق وتکانهای یازدهم سپتمبرامریکاراازپاافگند
 • اعلاميهً نهضت آيندهً افغانستان دررابطه با بنبست استراتيژی ناتو و آغاز روند برچيده شدن حاکميت جهادی کابل
 • خلیل رومان : فصل نوین مناسبات؛    شانس ها، چالش ها وامید ها
 • میرحسام الدین برومند : آِینده مناسبات جدیدافغانستان وپاکستان، درسایهءISI
 • محمدعثمان عمرساپي : ننی افغانستان  د نړېوالو  لوبو  په منځ  کې
 • سخی ارزگانی : مناطق قبایلی جایگاه و پرورشگاه تروریزم بین المللی
 • مهرانگیز کار : مشاهدات کابل
 • اکدمیسین دستگیرپنجشیری : چراغ انجمن و جشن گل سوری،ارمغان نخستین کنگرهء بین المللی تاجیکان جهان است 
 • اسد بودا : خاطراتِ خانه مردگان
 • سخی ارزگانی : در آستانه دهمین سالروز نسل کشی در بامیان
 • عبدالرووف ليوال حسين خيل : همه در صدد چک زدن لقمه گوشتى از بدن مادر وطن هستند
 • نورمحمدخرمی : بحثی در بارۀ هویتهای قومی «اتنیسیتی» وتعــلقات نژادی ـ تباری
 • احمدشاه عبادی: تأملی در مسألهء ملی و هويتِ مليتها
 • عید محمد عزیزپور : پاسخ به دشنامنامه و افتراء ها
 • احد ترکمنی : پول یا انسان؟ )مبحث اول - بخش هفتم)
 • م. نبی هیکل : افغانستان: دشواریها و اولویتها
 • محمود نکته دان : عرضی به حضور آقا امام زمان
 • مهرالدین مشید : افغانستان صحنۀ بازی استراتیژیهای منطقه یی وبین المللی
 • لطف الله راشد : افغانستان نبردگاه تروریستان یا میدان معرکه جهانیان ؟
 • حامد قادری : برای زنده ماندن هویت تان بپا خیزید ومتحد شوید
 • خلیل رومان : برزخ مخو ف رسانه ها وحکومت
 • انجنییر نجیب الله احمدی ملی یار : جنایت و خیانت ملی خاندان محمدزایی
 • پروفيسورداکتر لعل زاد : چگونگی ايجاد کشوری بنام اففان ستان
 • عید محمد عزیزپور : از نام غوریها (ایماقها) تجارت سیاسی نکنید
 • ديپلوم انجنير سيد يعقوب نويد : آقاي كرزي اين جا آخر خط است
 • فضل احمد طفیان : ضرورت اتحاد سياسی برپایۀ برنامۀ مشترک  ورهبری انتخابی جمعی
 •  عزيزاحمدخوارمل : افـــغانـــــستان پـــه اورکـــــې
 • سيدموسی عثمان : درزادگاه من تا هنوزشیرازترس بزپنهان می شود
 • دیپلوم کمیسار صدیق الله ساهل : چالش ها و فرصت های امنیتی، سیاسی، تشکیلاتی و روانی درافغانستان وجهانی شدن صلح و امنیت بین المللی
 • محمد ابراهیم سکندری : مغرضان را نگذارید پروسه تفاهم را خدشه دار سازند
 • فرهادخلیلی : افغانستان وراه های برون رفت از بحران های کنونی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : انگیزهء اصلی حبس  روانشاد فدا محمد فدایی مدیرجریدهءملت 
 • دستگیرنایل : درد دلی با دوکتور فاریابی
 • مهرالدین مشید : استعمارجدید باحربۀ مسخ ارزشهای تاریخی  مارادرخون وآتش می بلعد
 • احدترکمنی : پول یا انسان؟ _ مبحث اول - بخش ششم
 • احمـــدخالد: دشمنان تاریخی امان الله خان از او دفاع مینمایند
 • بومان علی قاسمی : به مناسبت هشتاد و نهمین سالروز جشن استرداد استقلال وطن
 • عباس دلجو : جنگ سرد جدید ، پس از جنگ سرد
 • محمد عوض نبی زاده : بهسود ودایمیرداد سرزمین سوخته وقتلگاه غارت وجنایات طالبان کوچی نما
 • محمد بشير بغلانی : درباره ی خصوصيات تاریخی، وجود استبداد، جنگ و فریاد دموکراسی در کشور
 • عبـــــــدالله نايبـــــــی : وحــــــدت ـ وظــــــيفهً تاخيــــــرناپــــــذير چـــــپ افغـــانی
 • عید محمد عزیزپور : گفتار چهارم - شرطهای اعطای پناهندگی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : انگیزه ء  سقوط سلطنت  وچرخش تند  سردارمحمد داوود بسوی کشور های ایران امارات  عربی وپاکستان
 • امین متین : ويژه گی های تکامل مناسبات فيودالی مردمان افغانستان
 • عبدالواحد سیدی : کوران  افغانستان در توافقنامه بن و پی آمد های جمع بندی شده آن
 • لطف الله راشد : بحران امنیتی درافغانستان ودستهای پشت پرده
 • دکتوراندوس نبی هیکل : آزادی
 • بصـــیر کـــامجــــو : مسوده اصول مرامی حزب سوسیال دموکرات خراسان
 • فضل الرحمن فاضلیار : چالش های فراراه حکومت افغانستان و یوناما
 • دستگیر نایل : پدرام،در زیر دشنهء فاشیزم
 • دوکتورعبدالله کشتمند : مسکون ساختن، راه حل واقعی برای پایان بخشیدن به کوچیگری است
 • ثریا بهاء : " دهانت را می بویند، مباد گفته باشی آزادی ! "
 • سيد حسيب مصلح : چرا دوست نما هاى مرحوم امان الله خط ديورند را به رسميت نه مى شناسند؟
 • بومان علی قاسمی : اهداف و دست اورد های اداره آی اس آی پاکستان در افغانستان
 • روشنی : افراطگرایی ابزار دیپلوماسی پنهان پاکستان
 • احمد سعیدی : عوامل کشتار مردمان ملکی در افغانستان
 • دکتوراندوس نبی هیکل : سنجش روشنفکری
 • درويش آيين دوست : اوغان ملت، آخرين اميد فاشيزم
 • عزيزاحمد خوارمل : امریکايي نظامی ځواکونه  دافغانستان دخلکو پرضد په  روانه جګړی  کې دټيټی درجی  (کمزوره ) یورانیومو څخه یې کار اخیستی دی
 • شامحمود مستمند :  له پاکستان(سرطان دانه) سره د پښتونستان دمعضلی د دایمی حل لیاره
 • احدترکمنی: پول یا انسان؟ _ مبحث اول - بخش پنجم
 • مهرالدین  مشید : دموکراسی باقرائتی غربی آن ابزاری برای توجیۀ زورگوییهاوهنجارشکنیها درکشورهای اسلامی است
 • عید محمد عزیزپور : هزاره ها نباید جا و مکان خود را به نفع کوچیها از دست بدهند
 • دکتوراندوس نبی هیکل : دستهاي غير مرئي آدام سميت
 • لطیف کریمی استالفی : آنچه که « پدرام » گفته کم است
 • احمد سیرمهجور : نگرشی برتصور مصالحه ملی در افغانستان
 • بومان علی قاسمی : طرح یورش کوچی ها به هزاره ستان در کجا برنامه ریزی شد ؟
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری :مسأله کوچنده گان افغانستان وراههای حل عادلانهءآن
 •  ميرزايي : كشتن پدرگناهش بيشتراست ويا لعنت كردن بر آن ؟؟
 • رومان : تأملی بریک برهۀ زمانی
 • پوهنمل سرور ماموند : مشترکات فکری در راستای منافع ملی
 • عباس دلجو :  تجاوزکوچی ها با  فرمان و برائت آنان نیز با فرمان
 • عیدمحمدعزیزپور : تشابه و تباین مفهوم های "آواره"، "بیگانه" ، "پناهنده"، "مهاجر"، "پناهجو" و بیجاشده
 • مهرالدین مشید : رستم پهلوانان آزمند کاخهای شیرپور به مثابۀ  دوروی یک سکه،  نمادی  ازسیاهکاریها
 • محمدعوض نبی زاده : چهلمین سالروز وفات سیداسماعیل بلخی مبارز ضد استبداد فرخنده و گرامی با د
 • سیداحمد شاه دولتی فاریابی : شهکاری رئیس جمهورکرزی
 • سهيل سبزواری : نژادهای افغانستان
 •  سراج الدين اديب   : ماندلا ، نماد جهانی صلح و دوستی
 • شریف بها : پاکستان  ازتروریزم بحیث ابزارسیاسی استفاده میکند
 • عبدالواحد سیدی : بازی شیطان با افراز ه های از سیدجمال الدین افغانی
 • عبدالواحد سیدی : آیا شمارش جمعیت افغانستان مطابق به توصیه توافقنامه بن در ختم همین سال انجام خواهد پذیرفت
 • احمد سعیدی: سیر رشد شعور سیاسی و تشکل احزاب در افغانستان
 • آقاي حامد كرزي وتكرار ترفندها
 • مهرالدین مشید : پایان بازی خونین مبارزه باتروریزم، یگانه راۀ برقراری ثبات درکشور
 • احد ترکمنی : پول یا انسان؟ )مبحث اول - بخش چهارم)
 • دستگیر نایل : تیغ زبان
 • جواد موسی : آیا راهی حلی به مشکلات افغانستان وجود دارد؟
 • ع باغبان : مسلمان بایدمعنی ومفهوم اسلام وکلام الهی رابداند
 • غلام سخی ارزگانی: به مناسبت هشتادمین سال روز وفات  علامه ملا فیض محمد کاتب هزاره پدر تاریخ افغانستان
 • بومان علی قاسمی : مرگ مارگیر از نیش مار است
 • خليلی : افغانستان و ایدئولوژی های وارداتی
 • قـــــــدوس زرير : طـــــــــرح وحدت و دشــــــــــواری های آن
 • قدوس زرير : پديدهً جهـــــــــــاد و کاربرد ابـــــــــزاری مذهب
 • عبدالله نايبی : ملاحظاتی در بارهً زبان ، آيديالوژی و جپ افغانی
 • ثریابهاء : و فردا گل افیون نچینیم
 • عزيزاحمد خوارمل : په نړی کې انسانی حقونه ترپښولاندی کوي اوبیادموکراسی ترنامه لاندی نړی یې دګډوډی پرلور روان کړیدی  ؟
 • اکدمیسین دستگیرپنجشیری : دربارهء پیشینهء روابط افغانستان باپاکستان
 • دکتوراندوس نبی هیکل : سخنی  پیرامون یک یادداشت مهم  سیاسی
 • جليل پرشور : سخنی چند با همرزمان و ياران ديرينه
 • اعلاميهً تعدادی از اعضا ی نهضت فراگير ترقی ودموكراسی در اروپا
 • بومان علی قاسمی : قبایل سرحدی پاکستان ، مرکز و پناه گاه امن برای ترورستان
 • غلام سخی فرمند : ادعای ساکنان اصلی بودن کوچی ها در افغا نستان
 • محمدامین فروتن : افغانستان در چنگال مافیائی از فال گیران  چپاؤلگر
 • حشمت الله آروین : بجواب انتقاد وزیرخارجه امریکا
 • احد ترکمنی : پول یا انسان؟ ـ مبحث اول - بخش سوم
 • سیداحمدشاه دولتی فاریابی : طا لب های رنگا رنگ با خصلت های گونا گون
 • داکتر ثنا نیکپی : حامد کرزی مسوول جنایات در بهسوداست
 • جمعيت انقلابی زنان افغانستان : مردم کشوری تحت اشغال بیگانگان و سلطه‌ی جنایتکاران جهادی به جنگ با پاکستان نخواهند رفت
 • خلیـل الله روًوفـی : اهـرم داران قدرت ومهـار درجهـان تک حکومتی
 • ورسی : غیرت افغانی با نشّه تروریزم
 • محمد عوض نبی زاده : طالبان کوچی نما با تهاجم درهزاره جا ت امنیت کشوررا تهدید میکند
 • محمدالله وطندوست : در باره وحدت و اتحاد نیروهای چپ،دموکرات،ملی و مترقی کشور
 • عیدمحمد عزیزپور :حق پناهندگی، پناهنده و منع پناهندگی
 • هادی : گذشتۀ مشترک یا انديشۀ مشترک
 • سخی ارزگانی : تجاوز خونین طالبان کوچی نقاب بالای ولایات هزارستان در قلب تجزیه ناپذیر افغانستان
 • بصـــیر کـــامجــــو : بیانی ازسه طرح سیاسی صلح برای افغانستان
 • احمدشاه عبادی : مردمسالاری، ميهن و ميهن پرستی
 • اکبرسیدآبادی: فساد در دولت یا دولت فاسد ؟
 •  عبدالقدیرعلم : یک شعار کهنه ودو گفتار تازه از رئیس جمهور
 •  محمدامین فروتن : روایت خونین 
 • احد ترکمنی : پول چیست؟ _ بخش دوم
 •  مهرالدین مشید : فراخوانی بزرگ برای تصفیۀ حساب زمامداران درراستای انتخابی  اصلح
 • لطیف کریمی استالفی : افغانها در رویأی پشتونستان بزرگ ، قربانی پشتونها میشوند
 • محمدالله وطندوست : کوچی ها یا طالبان
 • بومان علی قاسمی : جنگ تریاک
 • توردیقل میمنگی : یکبار دیگر مسألۀ کوچی ها و هجوم غارتگرانۀ اخیر آنها بالای خانه و مزارع  مردم هزاره جات و سکوت مقامات دولتی و امنیتی افغانستان
 • سیداحمدشاه دولتی فاریابی : طالب های سورت شده درد سربرای جبهۀ ملی
 • پوهنیار بشیر مومن : برای رهائی غوث زلمی به پا خیزیم
 • عزيزاحمد خوارمل : افغانستان اودستراحمدشاه پنځه ويشت كلن سلطنت
 • احمد سعیدی : طرح بخاطر صلح و همزیستی مصالحمت آمیز بین افغانستان و پاکستان
 • عبدالواحد سیدی : افغانستان در هالۀ  ابهام و سردر گمی
 • دستگیرنایل : دوکتور سروش در برابر خشم اعتقاد
 • امان اله استوار : تاوان اشتباهات رهبران را توده ها گران می پردازند
 • سخی ارزگانی : شهادت عبدالصمد روحانی به معنای کشتن آزادی نو بنیاد افغانستان
 • محمدعوض نبی زاده : هویت تاریخی و اتنیکی جامعه هزاره در دراز نای تاریخ
 • نذیر ظفر : قاضی عاصی
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : فدراسیون فرهنگی  تورکان افغانستان به   فرایند  همبسته  گی ملی  شتاب  می بخشد
 • خلیل رومان : افغانستان: سی سال جنگ وپی آمد های آن
 • عزيزاحمد خوارمل : که راتلوونکی دولت ،يوغښتلی مرکزی دموکراتيک اوملی دولت وي ؟
 • اطلاعيهً هيئات اجرائيه شورای مرکزی نهضت آيندهً اففانستان در مورد برگزاری نخستين مجمع جنبش دموکراتيک مترقی ، چپ و صلحخواه افغانستان
 • داکترخ-ابوقلم :  رهين ديگر
 • عزیزه عنایت : ضرورت همدلی و هم آهنگی فکــــر و عمل
 • محمدامین فروتن : مکث کوتاهی بر فرأ یند صلح « مسلح» در کشور  و مروری بر « انفلو نزای سیاسی!! » در افغانستان
 • عبدالقدیر صوفی زاده-درخیل : حامدکرزی حکم رهایی یکی از تاقضین حقوق بشری را صادرکرد
 • قدوس زرير : نقدی بر گردهم آيی 19 اپريل هالند
 • مبصر سياسی نشريهً آينده : موافقتنامهً 19 اپريل يا تناقضنامه ای در آرشيف ملی افغانستان
 • احدترکمنی : پول یا انسان؟
 • دکتور نورالحق نسیمی : اشتراک کننده گان مجمع جهانی جامعه مدنی و بخش خصوصی برای افغانستان در پاریس
 • عزيزاحمد خوارمل : دوصدوشصت سالګی  لويه جرګه شيرسرخ مهر ختم برپراګنده ګی های ملی نيمه اول قرن هژدهم
 • حشمت الله آروین : نامهً یه کرزی
 •  مهرالدین مشید : زمامداران ناتوان ورهبران کامجو مسؤول وپاسخگوی بحران کنونی درکشوراند
 • ميرزايي : كابينهء اجير واجيران استخدام شده درحكومت آقاي كـــــــــرزي
 • سخی ارزگانی : یک بام و دو هوا در شورای ملی افغانستان
 • دکتوراندوس نبی هیکل : نیاز مبرم
 • اکبر سید آبادی : برهان الدین ربانی ومعجزۀ عصر
 • میر محمد شاه الفی : فاشیسم دینی
 • خلیل رومان : افغانستان: انتخابات ریاست جمهوری آینده، شایدها وبایدها
 • وفامعصومی : فدرالیزم
 • محمد عوض نبی زاده : نگاه گذرا بر نهضتها و احزاب سیاسی معاصر افغانستان
 • بصـــیرکـــامجــــو : نگاهی اجمالی به نیت و کارکرد های سیاسی زلمی خلیل زاد ، حامد کرزی ، علی احمد جلالی واسلاف شان
 • دوکتور سيد حميدالله روغ :سیمای کنونی روشنفکر ما
 • احمدسعیدی : مروری به روابط میان افغانستان و پاکستان از 1947 الی اکنون
 • مهرالدین مشید : تاریخ روایت خونینی ازمبارزۀ دادبابیدادوقربانی مظلومانۀ داددرپای بیداداست
 • احدترکمنی : صحبتی با اهل نظر
 • فیصله نامه هیأت رهبری حلقۀ عیاران
 • صديق وفا : چگونه گی عضويت شخصيتهای مستقل سياسی در کميتهءسازماندهی وهماهنگی امور در اروپا
 • دكتر محي الدين مهدي : نظريه هاي «تأمين ثبات» و حل مناسبات تباري
 • ع باغبان : جهادومجاهدین درافغانستان
 • محمد ابراهیم سکندری : محترم نورالحق علومی از وضعیت امنیتی کشور اظهار تأسف نمود
 • اطلاعيهً هيئات اجرائيه شورای مرکزی نهضت آيندهً افغانستان در مورد برگزاری نخستين مجمع جنبش دموکراتيک ، چپ وصلح خواهانهً افغانستان
 • دکتوراندوس نبی هیکل : نگهی  کوتاه به حسابدهی
 • مهرالدین مشید : بحران مشروعيت ملى گروه ها براى ساختار ملى در كشور
 •  عبدالرووف ليوال حسين خيل : پارلمان (نر) زاى
 • شکورخوشه چين :  بداخلاقان سیاسی
 • توردیقل : کوچی ها بمثابۀ زخم ناسوربرپیکرنیمه جان جامعۀ افغانستان
 • پوهنیار بشیر مومن : اسلام وچپیها
 • خلیل رومان : درنگی برنقش انگلیس ها درهلمند
 • خلیل رومان :سازمان ملل متحد و نقش آن درافغانستان
 • صلاح الدین صمیم : بیانیه مسوول شورای اروپایی کنگره ملی افغانستان در اجلاس مورخ نزدهم اپریل سال جاری
 • احمد سعیدی : از درون دولت کمر بسته اند تا دموکراسی را محو کنند
 • محمدالله وطندوست : در مورد جلسه نیرو های ملی،دموکرات و مترقی افغانستان در اروپا
 • محمدالله وطندوست : سونامی گرسنگی در افغانستان
 • ميهن فدا محشور : هفتم ثور: انقلاب،کودتا،خيزش،رويداد،فاجعه،کبير و برگشت ناپذير،صغير و برگشت پذير
 • ق. زرير : پنداشت وارونه از گذشتهً نظاميان افغانستان
 • فيض الله البرز : اجلاس وسيع نيروهای ملی ، مترقی و دموکرات افغانستان در اروپا و ملاحظات چند پيرامون آن
 • نهضت آيندهً افغانستان : درس هايی از گردهم آيی 19 اپريل
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : بی.بی.سی. پیرامون  قیام هفتم ثور  وانگیزه ء ظهورجمهوری دموکراتیک خلق افغانستان سخن پراگنی کرد
 • سخی ارزگانی : نگاه بر کشف گورهای دسته جمعی در افغانستان
 • ظاهر دقیق : عمل حماسی شهیدعبدالخالق انقلابی ویارانش جامعه ای خمود سرکوب شده رابیدارکرد
 • جليل پرشور : ابراز نظر درمورد اولين جلسهً مشترك دوستانهً چند حزب ،گروه وشخصيتهای سياسی
 • طارق پيکار : همه دستانِ پاک باهم
 • محمد عارف عر فان‏ : باز تاب واقعی  اجلاس وسیع نیرو های ملی, مترقی ودمو کرات در اروپا
 • محمد قاسم وفایی زاده : روز های خاکستری
 • م. ن. هیکل : راه بیرونرفت
 • شکورخوشه چين : مبارزه رادرمقابل آودزدان وسیاست دزدان تاپای جان ادامه میدهیم
 • بومان علی قاسمی : نگاهی به دست آورد های حکومت های هفتم و هشتم ثور
 • دستگیر نایل : مصلحت هست که از پرده بیرون افتد راز 
 • احمد نکته سنج : در حاشيه تبصرهء استاد محترم نعمت الله ترکاني
 • صديق وفا : گشايش دريچهءبسوی گفتمان
 • ع . ق . فضلی : بیست سال از امضای موافقت نامه های ژینیو میگذرد
 • محمد عوض نبی زاده : سرک شاهراه آسیائی فریب و بازی سیاسی دولتها با مردم این مناطق کشور
 • محمد بشير بغلانی : ارزیابی ريشه های تاریخی بحران در افغانستان و راههای حل آن
 • بصـــیر کـــامجــــو : صورتی از اجلاس ایند هوفند هالند
 • عبدالقدیر عل: درنگ بر خصوصیات واولویت های کاری رهبر آ ینده افغانستان
 • هادی : ناگفته ها را از گفته های حاجی دین محمد والی کابل بخوانی
 • شکورخوشه چين : ضروراست که اول ازخودآغازنمائیم
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : مفاهیم وحد ت ، وحدت ملی وچند مقولۀ دیگر
 • حاجي حبيب الرحمن ابراهيمي : تورې لوخړې
 • پولاد : حمله به رهبران پرولتای جهان
 • اکادمیسین دستگیر پنجشیری : پاسخ روشن به پیشاهنگان نهضت آزادی  دموکراسی ترقی صلح دوستی  وهمبستگی  ملی واجتماعی  میهن ما
 • بومان علی قاسمی : آیا افغانستان در شرایط کنونی تحمل برگشت عودت کننده گان  را دارد ؟
 • رحمت الله  عادل : افسانه سرائي ها پيرامون ۱۶ حوت ۱۳۶۸
 • مهرالدین مشید : دورنمای گفت وگوی تمدنهادرفرازوفرودبحرانهای سیاسی ،اقتصادی ونظامی جهان
 •  نيك انديش : كوچيگري ورواج ظالمانه ي فرهنگ كوچيگرايي، درافغانســــــــــتا ن
 • بومان علی قاسمی : کوچی  یا پیشقراول  ترورزم  و نا امنی
 •  عبدالرووف ليوال  حسين خيل : افغانانو ته  د زهرو سوغات
 • سخی ارزگانی : اوجگیری شؤنیزم قبیلوی در شورای ملی افغانستان
 • گل آقا عمرزی : نيمی از من خود خواهی کم شود ملت سالها فارغ از استبداد خواهد شد
 • نعمت الله ترکانی : تبصرۀ کوتاه بر برداشت های محترم احمد نکته سنج
 • ميهن فدا محشور : شريف و مشرف بايد فضلات اتومی خود را پس ببرند
 • الف سپيد سنگ : بازهم افغان کشی بهانه
 • احمد نکته سنج : مکثي بر حاشيه نگاري محترم نعمت الله ترکاني
 • محمد عوض نبی زاده : کوچیها،زخم خونین سیاسی برپیکرمجروح هزاره جات
 • دکتور نصیر ندا : جنگ وجنگ افروزان
 • دکتوراندوس م.نبی هیکل : عنعنه ی پسندیده
 • صديق وفا : پيرامون فراخوان کميسيون تدارک اجلاس وسيع نيروهای ملی، مترقی ودموکرات افغانستان در اروپا
 • سید احمد شاه دولتی فاریابی : مفاهیم شهروند ، ملت ، ملیت وچند مقولۀ دیگر
 • دکتورنورالحق نسیمی :نگاهی به جنگ سرد و عوامل ایجاد پیمان ناتو
 • بومان علی قاسمی : نگاهی بر روند انکشاف وبازسازی درافغانستان
 • م ی هادی : حقیقت تنها در چشم حقیقت بین حقیقت است
 • ثریابهاء : نگرشی برمغالطات فرهنگ شوونیستی
 • محمد عوض نبی زاده : تعلل دولت بخاطرارتقای ولسوالی جاغوری به ولایت
 • جليل پرشور : ابراز نظر درمورد جلسهً وسيع نيروهای ملی ومترقی دراروپا وضرورت تشكيل جبههً ملی ودموكراتيك 
 • احمد نکته سنج : نکاتي بر نکات نظر آقاي نکته دادن پيرامون 24 حوت هرات
 • درجلسهً شورای كشوری دنمارك نهضت فراگير ترقی ودموكراسی داير شده بود چي گذشت ؟
 • شکورخوشه چين :چرا حلقۀ عیاران ؟
 • دکتورنورالحق نسیمی : مردم افغانستان فقط به یک تلویزیون که 8 تا 10 ساعت پخش گردد ضرورت دارند
 • بصـــیر کـــامجــــو : واپسگیری هویت ملی خــــــــراســــــــانــــــی
 • محمدامین فروتن : نگاه کوتاهی  به  آخرین گفتگوئی جلالتمآب  حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستا ن با رادیو B.B.C
 • حفيظ روند : آگهی در مورد جلسهً رفقای نهضت فراگير ترقی ودموكراسی دردنمارك
 • اکادمیسین دستگیرپنجشیری : پنجاه وهشتمین سا لروز نهضت نوروزی
 • محشور سفيدسنگ : به بهانهء فرا رسيدن سال نو1387
 • ح. دهقانپور : حمله به لنین،بوالهوسی کودکانه


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت