ســــــــيـــــاســــــــــــــــی

مـــــقــــالات پــــيرامــــون خــــط ديـــورنـــد

فلم های مستند از جریان بخشی از کودتای ۱۳۷۱

 • محمدعوض نبی زاده : لویه جرگه وسیلهءسرکوب ارزشهای دموکراسی وقانونیت
 • بصیرآهنگ : متن سخنرانی در شانزده همین سالگرد شهید مزاری در هالند
 • علی قاسمی : ضرورت گذار از دولت قومی به  دولت ملی  از دیدگاه شهید مزاری
 • خوشه چين : بیانیۀ به مناسبت شانزدهمین سالگرد شهیدعبدالعلی مزاری
 • صبورالله سیاه سنگ : خــامه در برابر کابوس
 • ا. پولاد : دولت انگلیس و طالبان
 • احمد سعیدی : فرضیه  پایگاه دایمی آمریکا در افغانستان
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : نهال درزمين-درخت درفضا
 • باقی تنها : محترم حامد کرزی ریس جمهور افغانستان
 • بيانيه اساسی مجمع فعالين سياسی افغانستان
 • م. ع. اطرافی : سروی ذخايرمعدنی افغانستان در ابهام و اسرار به پايان رسيد
 • محمدطاهر اسلمیار :   یک نگاه به قضیۀ خط دیورند و چند پرسش
 • مهرالدین مشید : دنباله روی امریکا از سیاست های انگلیسی  کفر سیاسی و جنایت تاریخی است
 • محمدعوض نبی زاده : دیدگاه های شهید مزاری درمورد نظام فدرالی
 • نصیر مهرین : میراث" فقط " نزد  امیر حبیب الله خان
 • محمدامین فروتن : لژیون اسلامی در خدمت قذافی و جنگجویان القاعده در اختیار اُسامه  بن لادن
 • ا. پولاد : فدرالیزم ضرورت های اولیه کشورما برای یک نظام فدرالی
 • رحمت اله روان : ګاونډیو تل هځه کړی ده چی افغانستان کی سیاسی سیالی تر سره کړې
 • اعلام همبستگی: یک گام مثبت به سوی احقاق دموکراسی، حق و شرف مردم افغانستان
 •  دکتراندس م. نبی هیکل : تشكيل یک ساختار سیاسی سراسری و دشواریهای آن
 • مارک توين افغان : يک طنز دفاعی ازطرف مارک توين افغان
 • محمدعالم افتخار : جنایت و اشد جنایت علیه بشریت
 •  مهرالدین مشید : فراخوانی برای استهزای مفسدین به مثابۀ عبور از هفت خوان رستم
 • محمدیعقوب هادی : سخن حقیقت برای کج اندیشان یک سرود تلخ است
 •  دکتراندس م. نبی هیکل : مساعی صلح و روابط نابرابر
 •  دکتراندس م. نبی هیکل : قدرت اعتراض: درسی از جهان اسلام
 • م. ع. اطرافی : افغانستان در قيد و بندبازيهای منطقه و جهان
 •  مهرالدین مشید : امریکا برای رسیدن به استراتیژی خود از هر خط قرمزی عبور میکند
 • شفيق الله شهير : گذار از دوران انقلابي به جنبش سياسي – مدني امروز
 • سرور منگل : چند حرفی سیاسی درحاشیه وپس از پایان اجلاس کمیسیون تفاهم
 • نصیر مهرین : خود کامگان دزد سالار فرو می افتند
 • احمد سعیدی : عوامل و انگیزه های بحران درافغانستان
 • سلیمان کبیر نوری ; پاکستان ؛ و هوس شیطانی حاکمیت بلا منازع در افغانستان - قسمت سوم
 • سخنگاه هم انديشان : از تحمل تا توضيحات دوستانه
 • روند: ضرورت جبهۀ فراگیر سیاسی
 • احمدضياء يزداني : قانون اساسي کنونی؛ نمادی ازتضاد،کاستی، ابهام وتعصب
 • توردیقل میمنگی : فاجعۀ قتل عام افشاریا اوج تبلورفاشیسم قبیلوی در اتحاد با فاشیسم آیدآلوژیکی مذهبی
 • حکیم نعیم : سفید گرایی و سفید نما گری
 • محمد یعقوب هادی : پایگاه نظامی خارجی یا پایمال ساختن منافع ملی ما ؟
 • محشور : بازی بامنافع و حیثیت مردم و میهن کافیست
 • محمدعالم افتخار : « جنبش چپ »  از تشوش ترمینولوژیک تا « کور رنگی »ی بینش سیاسی
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل :  د مصردخلکو پاڅون اودحسنی مبارک له واکه ولویدل ولی دسپینی ماڼی واکداران په لرزه راوستی ؟  
 • ولی محمد نورزی : د ولسی جرګی د ریاست مقام ته د وکیلانو د پهلوانی او زور آزمایی مسابقه بیاهم ناکامه شوه
 •  محمدعوض نبی زاده : تراژیدی افشارداغ خون آ لود بر پیشانیتاریخ افغانستان
 •  مهرالدین مشید : جستاری بر پسینۀ فساد زنجیره یی زمامداران کابل
 • داکتر جلیله سلیمی : مجلس نماینده گان یا میدان رقابت های سیاسی و قومی؟
 • احمدشاه قادری : تبریکی به اعضای حزب وطن سابق حزب دموکراتیک افغانستان
 • علی قاسمی : افشار زخم خون چکانی در تاریخ  ملت ما
 • داکتر عارف پژمان : انقلاب اسلامی ايران ، آتشفشانی رو به خاموشی
 • توردیقل میمنگی : با حقایق پنهان در تاریخ افغانستان آشنا شويد
 • سیدموسی عثمان هستی : ديکتاتوران چپ وراست وابسته  راسرنگون سازید
 • نجیبه آرش : پاسخ به فراخوان به یک کمپاین ملی، مدنی وتاریخی
 • پیام شادباش شورای وحدت خواه سویدنِ حزب واحد به مناسبت تعیین تاریخ تدویر کنگرۀ وحدت
 •  مهرالدین مشید : انقلاب های سبز و مخملین و بهم خوردن  توازن نیرو ها در شرق میانه
 • زلمی نصرت : یک پیام وطنخواهانه به مناسبت  روز نجات ملی( 26 دلوه)
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : صدیقه جوان قربانی جنایت طالبان آشوبگر وخشونت طلب شد 
 • محمدعالم افتخار : خیانت ، شر ، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا
 • دکتراندس م. نبی هیکل : مجلس نمایندگان در گرداب سیاسی
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : فراعنه ها ميروند ولي فرعون مظلوم نه
 •  جنرال سیدعبدالقدوس سید : برگهـــای از جلد دوم کتاب: (جنگـــهــای کابل سال 1371-1375 خورشیدی ) - جنگ افشار
 • شهیدمحمد طاهربدخشی : فراخوان همایش نکوداشت از78 مین سال تولد
 • رحمت اله روان : دخارجی چارواکو دیوه اوبل ضد ځرګندونې افغانستان  بحران ته وړې
 • احمد سعیدی : انتخاب رئیس ولسی جرگه از شایسته ها یا بایسته ها
 • میرویس بلخی : بحران در خاور میانه یا تحول سده بیست و یکم
 • عید محمد عزیزپور : دولتها - کساوندان نخستین حقوق بین الملل
 • خوشه چين : جبهۀ متحد ملی فراگیر
 • محمد امین فروتن : زمین لرزه های سیاسی در سرزمین  فراعنه ها
 • خوشه چين : بیانیه درجلسۀ مشترک کمیسیون تفاهم ووحدت احزاب وسازمانهای سیاسی وشخصیتهای مستقل
 • پوهندوی دوکتور سیدحسام مل : د سپینی ماڼی د ستراژیستانو له نظره  دافغانستان  د جیوستراتیژیک اهمیت
 • رحمت اله روان : سخنی چند پيرامون افتتاح پارلمان
 • احمد سعیدی : نگاهی بر تعاملات مشکوک سیاسی
 • ا. پولاد : به تائید فراخوان ملی
 • آرش آزیش : ماجرای رقابت برسرکرسی ریاست مجلس نماینده گان
 • محمدعالم افتخار : یاد داشت های مبرم در چهار موضوع
 • دکتراندس م. نبی هیکل :  ما وهمسایگان ما
 •  مهرالدین مشید : مطبوعات سکوی پرش یا توسنی برای هوس رانی های گندیده نیست
 • نصیر مهرین : درد مـــزمــن تبعیض جنسی
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : حمله ي ويروسي ستكس نيت بر نرم افزارهاي مراكز اتمي ايران
 •  انجنیرعبدالقادرمسعود : نگاه ها و نظر ها بر کتاب جنگ های کابل
 • سیدموسی عثمان هستی : نامه سرکشاده طنزی به دوست ایمیل کننده راجع به قاچاقبران انسان
 • دکترصاحبنظرمرادی : نظام سازی کارا میتواند چالشهای کشوررامهارسازد
 • احمد سعیدی : عوامل و انگیزه های بحران درافغانستان
 • لطيف بهاند : روسيې ته د ولس مشر حامد کرزي د سفر په درشل کې
 • محمدیعقوب هادی : درنشستگاه های پالتاکی چه میگذرد؟
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : کج اندیشان رژیم آخوندی ایران
 • م. ع. اطرافی : اوضاع جهان و راه حل معضلات افغانستان
 •  مهرالدین مشید : ناسیونالیزم در نقاب مذهب ، ابزاری برای زمامداران آزمند ایران
 • بصیردهزاد : جستجوی اهداف بزرگ در امکانات کوچک
 • تراب نژاد : چشم انداز فرا خوان حکمتیار ازهمو طنان ملیت هزاره
 • رحمت اله روان : پاکستان غواړې له امریکا سره دائمی ستراتیژیک تړون لاسلیک کړې
 • صبورالله سیاه سنگ : آنچـه مـنتظـر الـزیدی کـرد
 • پرتونادری : دولت ایران و غارت تیل افغانستان
 • خوشه چين : روزعیاران
 • سيدموسی عثمان هستی : به خواهش یک دوست نوشته شد
 • احمد سعیدی : کاروان صلح بكجا میرود
 • میرعنایت الله سادات : نظری برموافقتنامه ای دیورند
 • محمدعالم افتخار : دعا به روح پدر بزرگ «جهاد» حضرت نصیرالله بابر
 • دوست : "جِرت!"
 • فاروق فردا : برگ جدید سیاسی ورق می خورد
 • محمدیعقوب هادی : سیاست پردازی و نیرنگ
 • غلام محمدزارع : همسایه ای آزمند و افغانستان ضعیف
 • مهرالدین مشید : امریکا و بازی بزرگ در کشوری که دشنۀ مقاومت گلوی هر مهاجمی را شگافته است
 • محمدعوض نبی زاده : کوچ اجباری واثرات منفی آن برلهجه وگویش زبان هزاره گی
 • رحمت اله روان : پاکستان با ریشه‌های عمیق افراطی‌گرایی مواجه می‌باشد
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : ايجاد پايگاه نظامي دايمي وماند گار شدن امريكا در افغانستان
 • احمدسعیدی : در حاشيه سفر آقای کرزی به مسكو
 • صبورالله سیاه سنگ : هــذه قـبله الـوداع مـن الشـعـب الـعـراقـی
 • عیدمحمد عزیزپور : مفهوم «کساوند» در حقوق بین الملل
 • سلیمان کبیر نوری : پاکستان ؛ و هوس شیطانی حاکمیت بلا منازع در افغانستان
 • عبدالقدیر صوفی زاده : قدرت سیاسی،فرهنگی واجتماعی در نظام دموکراسی
 • نصیر مهرین : آیا عدالت در راه است ؟
 • صبورالله سیاه سنگ : صبورالله سیاه سنگ
 • احمد سعیدی : ايجاد شوراي عالي صلح در افغانستان
 • احمد رشاد : پاکستان و جنبش نکسلایت در هندوستان
 • فرهـــــــاد آرین : استراتیژی خروج از افغانستان
 • ولی احمد شاکر : چهار سال: فرصتی ارزشمند برای آغاز خودکفایی در چهار عرصه
 • م. ع. اطرافی : چهار گنجينهً عظيم معادن افغانستان
 • سلیمان کبیر نوری : فراخوان به یک کامپاین ملی، مدنی و تاریخی
 • علی قاسمی : ششم جدی 1358  سراغاز تجاوزات پی در پی  برافغانستان
 • محمدامین فروتن :  نیم نگاهی به عوامل وریشه های فلسفی و  تاریخی بحران در افغانستان
 •  مهرالدین مشید : انحراف افکار عامه و گم شدن رد پای جاسوسان اصلی امریکا در سناریوی دیگر
 • الحاج عبدالواحد سیدی : افغانستان در دام جهانی شدن
 • غلام محمدزارع : افغانستان یا خراسان ؟؟
 • صبورالله سیاه سنگ : شام سپید کرسمش
 • ویس صدیقی : جنگ افغانستان، چالش ها و دستآوردها از دیدگاه اوباما
 • احمدسعیدی : إعلامیه مجمع فعالان سیاسی منتقد وحامیان فرهنگ ملی کشور
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : پاتك بز
 • انجینیرفضل احمدافغان : خط سیاۀ دیورند
 • نصیر مهرین : پند وعبرت دهی شش جـــدی
 • محمدعوض نبی زاده : ساختاراتنیکی وتاریخی جامعهءهزاره
 • میهن فدا محشور : )) چکری(( هنوز هم  چکر میزند
 • محمدعالم افتخار : هند برتانوی (پاکستان): از فارورد پالیسی « جهادی »  تا بفرزون « قبیله وی جنوب » در افغانستان !؟
 •  مهرالدین مشید : زنده گی مافیای کابل به روایت زاغه نشینان
 • م. ع. اطرافی : خط تحميلی ديورند و استفاده های سياسی از آن
 • نصیر مهرین : مفهوم " فقط " درحاکمیت امیرعبدالرحمان خان
 • نصیر مهرین : نگاهی به کارنامه های نظام امانی
 • سنجرغفاری : افغانستان با شوروی  د یروز و امریکای  امروز
 • رحمت اله روان : پاکستان لانه محفوظ برای ګروه القاعده شمرده می شود
 • میرویس بلخی : ترکیه اسلام گرا علیه ایران سکولار؟
 • ا. پولاد : تبصره ای درباره نوشته "هند و اسرائيل، دو شريک در خفا "
 • دکتراندس م. نبی هیکل : انتخابات: زادگاه جنبش اعتراض
 • احمد سعیدی : باز بخاطر مبارزه با فساد جلسه گرفتند
 • دکتراسد محسن زاده : دژ و انسان
 • بصیرکامجــو : راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان
 • سلیمان کبیر نوری : تحلیلی بر یک خبر و یک نظر
 • ولی محمد نورزی : لوی څارنوال باید استعفا وکړی او یا د جزآ قانون تطبیق کړی
 • بدالرووف ليوال حسين خيل : سخن پترويس از مغزش نه –بلكه ازسوراخ پايين شكمش خارج شده
 • نصیر مهرین : اميرحبيب الله خان را چه کسی کشت؟
 • ا. پولاد : زندگی زیباست ترس از مرگ بیجاست
 • احمد سعیدی : معاهده انقال گاز تركمنستان به هند و چالش هاي فرا راه آن
 • نصیر مهرین : رهبرد های جدید، چــــــه اند؟
 • بصیردهزاد : بخاطر چهاردهمين سالگرد وفات شادروان ببرک کارمل
 • محمدعوض نبی زاده : شهیدغازی عبدالخالق,فریادبلندعدالتخواهی,علیه استبداد
 •  مهرالدین مشید : باز گشت طالبان پاسخی مشت آهنین بر دهن دزدان مافیایی کابل و واشنگتن
 • محمد الله وطندوست : رفقا! مشت در هوا مکوبید
 • محمدرفیع واکمن : د ولسي جرګې ځینې نوماندان که پاټکیان او لاره نیوونکي بدماشان
 • توردیقل میمنگی : صیادان فاشیست با استفاده از نام انتخابات پارلمانی شکار میکنند
 • سنجرغفاری : جنگ تمام ناشده در افغانستان
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : نگذاريد طويله باردوم پرشود
 • دکتراندس م. نبی هیکل : افغانستان و خروج نیروهای خارجی
 • عیدمحمد عزیزپور :  دربارۀ مفهوم حقوق بین الملل عمومی
 • ا. پولاد : تفسیرخلقت و رابطه خالق و مخلوق با علل تفکری آن
 • م.ع. اطرافی : پيش آمد و پيامد های کنفرانس پيمان ناتو در شهر لزبن
 • ولی محمد نورزی : د امریکا ناوړی سیاست او دکرزی فا سد حکومت
 • ربانی بغلانی : اوبامامهدی موعودنبود
 • سلیمان کبیر نوری : عرایضی به بهانه ی ("ملا بینظیر" مادر طالبان
 • محمدعوض نبی زاده : تبعیض وتعصب قومگرایانه درانتخابات پارلمانی افغانستان
 • خالق : صدای رزمندگان وحدتخواه را می شنوید ؟
 • احمد سعیدی : آقاي كرزي به مسكو نزديك مي شود
 • خلیل رومان : افغانستان  انتخابات پارلمانی حقایق، بایسته ها و شایسته ها
 • احمد سعیدی :  القاعده به يك سازمان جهاني مبدل گرديده است
 • دکتراندس م. نبی هیکل : حلقه ها در دولتها
 • احمد سعیدی : كنفرانس لز بن و مشكلات در افغانستان
 • محمدعالم افتخار : «جنبش چپ »  و معادله ای از کاشف « نسبیت »
 • حسن پیمان : چپ مترقی بمثابۀ یگانه نقطۀ امیدوماندگار درفرایند سیاسی جنبش مترقی در افغانستان میباشد
 • خان زمان نوري : ما در مقابل آنها" و دیگر افسانه های "مدرن" جنگ و تمدن
 • تعليق عضويت بيست و يک تن از کادرهای حزب واحد در دنمارک
 • نصیر مهرین : پيشينۀ انتخابات در افغانستان
 • محمدعوض نبی زاده : براتعلی تاچ یکی ازمبارزین برجستهء مشروطیت سوم
 • محمدهمایون سرخابی : درنگی به اعترافات افتضاح آمیز آقای داود عمرزی رئیس دفتر قصر ریاست جمهوری افغانستان
 • لطف الله راشد : نیرنگ سیاسی یا وقاحت ؟
 • محمدعالم افتخار : چرا میگوئیم « جنبش چپ افغانستان »؟؟ _جان مطلب
 • احمدسعیدی : كشتي طوفان زده افغانستان را تنها نسل جوان مي تواند نجات دهد
 • هفته نامه آگاه : شکست و اعتراض ، پرده دوم انتخابات پارلماني
 • دکتراندس م. نبی هیکل : انتخابات مجلس نمایندگان: در مثلث قدرت
 • خوشه چين : عیاران انقلابی گامی به سوی وفاق ملی
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری :افغان هاحامی ندارند
 • میهن فدا محشور : پس از دو سال  باز هم چرند
 • ا. پولاد : دین و مذهب آه انسان به تنگناه درافتاده است
 • غلام محمد زارع : آیا کوچی ها طالبان پاکستانی هستند  ؟
 • سیدخداداد فطرت : بازی کرزی و احمدی نژاد
 • درسهايی از نتايج "انتخابان" (!) دوره دوم ولسی جرگه ـ ملاحظات هيئات اجزائيه نهضت آيندهً افغانستان
 • شریف بها : نگاهی بر افزایش تلفات ملکی  ونیروهای خارجی درسال 2010
 • محمدعالم افتخار : جنبش چپ افغانستان ؛ باید به بلوغ برسد
 • رحمت اله روان : همه مسایل با حامد کرزی رېیس جمهور افغانستان حل شده اند
 • احمد سعیدی: نامه دوستانه به وزير امور خارجه كشورم
 • هادی ابوی : بمناسبت بزرگداشت از صدمين سال تولد برات علی تاچ
 • دکتر اسد محسن زاده : زبان جنگ و دود آتــش
 • میهن فدا --  محشور :   ((من به جورج بوش گفته بودم ))     (( پکه ، دادی لا بله سپکه ))
 • محمدعوض نبی زاده : برخورد تک قومی درانتخابات پارلمانی افغانستان
 • محمد قاسم هاشمی : اعضای خانواده های شاهی و "جمهوری" دو مانع در برابر رفتن به میدان مبارزه با فساد
 • هدایت حبیب : اجلاس پالتاکی شورای آلمان حزب واحد چگونه تدویریافت
 • مهرالدین مشید : افتضاح بسته های پولی د ر ارگ کابل و دهن کجی شماری رسانه ها
 • نجیب داوری : گفته میشود رئیس جمهور افغانستان از دولت ایران پول میگیرد
 • توردیقل میمنگی : با حقایق پنهان در تاریخ افغانستان آشنا شوید
 • عبدالواسع غفاری : تذکر دوستانه ورفيقانه به محترم هدایت حبیب
 • محمد عالم افتخار : آنچه  باید « آگاهان » از آن آگاه شوند
 • دکتراندس م. نبی هیکل : ابتکارات صلح و پیامدهای احتمالی آن
 • داکتر جلیله سلیمی : با مسایل افغانستان برخورد سمبولیک صورت میگیرد
 • احمد سعیدی : وضعيت موجود سخت نگران كننده است
 • رحمت اله روان : جامعه جهانی طی ده سال افغانستان را درست نه شناخته است
 • زلمی نصرت : فروپاشی ادامه دارد
 •  سید خداداد فطرت : جنگ رسانه ای شیعیان صفوی و سنییان وهابی
 • محمدامین فروتن : افغانستان در چنگال  گلادیاتور های سیاسی
 • بصیردهزاد : بدیلی بر یک معامله یا "مثلث  بد – زشت - شوم"
 • حشمت الله آروین : شورای عالی صلح
 •  عبدالرووف لیوال حسین خیل : حكومت امتياز اخذسرقلفي چوكي هاي دولتي را به كميسيون مستقل فساداداري سپرد
 • رحمت اله روان : له مخالفينو سره د خبرو اترو لاره له اسلام اباد اوعربستان ځخه تیر یږی
 • احمد سعیدی : خرج اگر از كيسه مهمان بود  حاتم طايي شدن آسان بود
 • ا. پولاد : دین و مذهب آه انسان به تنگناه درافتاده است
 • علی دیانتی : محکم ومتشابه،ناسخ ومنسوخ، درقرآن
 • انجنیرحفیظ اله حازم : دو شکست پی در پی
 • محمدعالم افتخار : به پاسخ پیغام ملی و دعوت انسانی ی جناب س.ک . نوری
 • دکتر اسد محسن زاده : فاجعه پاکستان و سرنوشت خلقهای منطقه
 • م.ع.اطرافی : اتصال يا انفصال دين و سياست در افغانستان
 • حسيب الله معصوم : رهبری جنگ اوباما در افغانستان
 • بصیر پاکزاد  : این راه که تو میروی به قبرستان است
 • بصیرکامجــو : طرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگی اجتماعی و فرهنگی خراسان به کشورهای اروپایی
 • غلام محمدزارع : شورایی سراسری صلح گامی در  جهت تامین صلح ؟
 • محمدعوض نبی زاده : کوچیهای طالبی یکی ازعوامل نا امنیها درافغانستان
 • سلیمان کبیر نوری : یک پیغام  ملی و وطنی و یک دعوت تاریخی و انسانی
 • سنجر غفاری : ایا نبود طالبان نبود القاعده است ؟
 • محمدهمایون سرخابی : چرا دیگران هزینه سرکشی طالبان را بپردازند ؟
 • دستگیر نایل : صلح با کی،وبرای کی؟
 • لطف الله راشد : استعمار نوین و غفلت مردم
 • سلیمان کبیر نوری : کاربرد ابزاری غرب از بنیادگرایی
 • شوکت علی : شکست امریکا در افغانستان یا یک بازی
 • خورسند : برنده کیســــــت ؟
 • بنياد جامعه باز : تاثيرافکار عامه بر پاليسی افغانستان
 • صبورالله سیاه سنگ : مـــن دار میفروشـــــم
 • زلمی نصرت : نظری به حل بنیادی معضلهء سرحدی با پاکستان
 • رحمت اله روان : شورای عالی صلح بدون اشتراک حضرت صاحب ( مجددی) آغاز به کار کرد
 • نجیب داوری : تردید ها به ارتباطقرار داد استخراج معدن مس عینک لوگر
 • ا. پولاد : مردم وطن، نهضت آینده و من
 • احمدسعیدی : پاكستان از امريكا باج مي خواهد اما امريكا ؟؟؟
 • عبدالرووف لیوال حسین خیل : هوتل سرینا حیران در میان عمردولتی وعمرطالبی
 •  سیدخداداد فطرت :  پدر معنوی مجاهدین یا بابای ملت افغانستان
 • ع . بصیر دهزاد : فدرالیزم و ارزش های آن، تضاد یا تطابق در سیستم سیاسی و اجتماعی  افغانستان
 •  مهرالدین مشید : رشد سیاسی و اقتصادی روندی است هماهنگ و متوازن
 • عبدالرووف لېوال حسين خيل : رییس جمهور کرزی درطول نه سال خودراجگرخون وملت را به تکلیف ساخت
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : جهان عاری ازسلاح هستوی
 • احمدسعیدی : اگر رييس جمهور گريه كند، ملت چه كند ؟؟؟
 • زلمی نصرت : مردم زیر« چتر» نیروهای بین المللی
 • محمدعالم افتخار : دنیا ؛ با «ISIپاکستان» است یا با «شورای امنیت» ملل متحد؟!؟!
 • عزیز آریانفر : گفتگوی بامرکز بین المللی صلح
 • حسن پیمان : نهادینه سازی تدر یجی دمو کراسی در روند دگر گونیهای جامعۀ قبیلوی
 • م.ع. اطرافی : ضرورت تاريخی حل مسايل ملی افغانستان
 • دکتراندس م. نبی هيكل : رازهای ناکامی جنگ بر ضد تروریزم
 • احمدشاه عبادی: مدرنيته و روشنگری
 • غلاممحمد زارع : یادداشتی بر نوشته ی آقای دوکتور ضمیر میهن پور
 • خلیل الله عالم : آیا افغانستان لبنان آسیا مرکزی است ؟ یاخواهد شد ؟
 • عبدالله  پیمان : بازکاوی فاشیسم
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : محمد و قرآن ؛  نه مسؤل جنایات تازیان است و نه مسؤل جنایات طالبان
 • عبدالرووف لېوال حسين خيل : مشکلات خبرنگاری در افغانستان
 • دوکتور خدایداد بشرمل : سخنرانی در گرد همایی نمایندگان احزاب سیاسی
 • ق. زرير : "حزب واحد" ، " حزب جديد" از توهم تا واقعيت
 • امین الدین صارم : وقتی که قدرت ناف روشنفکر و آخند را با هم گره میزند
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : کی کيراواقعآ ترورمیکند؟
 •  سید خداداد فطرت : گنج خفته و راز نهفته
 • رحمت اله روان : افغانستان یک كشور مستقل است هیچ پلانی براى تجزیه ان عملی نخواهد ګردی
 • عبدالحکیم شرعی جوزجانی : فرهنگ خلقهای اوزبیک و ترکمن   بخش جدایی ناپذیرکلتور ملی ماست
 • خوشه چين : جبهۀ ((؟)) را میسازیم
 • زلمی نصرت  : مکثی  بر انتخاب« دو » راه رشد اقتصادی
 •  مهرالدین مشید : ادارۀ کابل نمادی از "ذبون پهلوانان" فساد ، جاسوسی و معامله
 • عزیز آریانفر : پر استرویکا در عرصه سیاست خارجی تنها گزینه خردورزانه برای امریکا
 • غلام محمد زارع : تجزیه افغا نستان فاجعه افرین است
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت! _ بخش ششم
 • دوکتور خدایداد بشرمل : متن بیانیه
 • سيدموسی عثمان هستی : عالمی را زنده کردی آفرين بر مردنت
 • م.ع. اطرافی : واکنش ووظايف افغانها در قبال اهداف نهفته جنگ باتروريزم
 • اکبر سید آبادی : امیر و آمر یا دراکولا و همزادش
 • هلمند شيرزاد  : دافغانستان  ولسمشر ښاغلی حامد کرزي  ته يو سر خلاصی ليک
 • دکترذکی  پاهنگ : راهبرد جدیدی  برای  افغانستان پیشکش شد
 •  جنرال سید عبدالقدوس سید : سرنوشت، شگفت انگیز گنجینه های طلائی، طلا تپه و آثار کم نظیر موزیم افغانستان
 • نعمت الله ترکانی : مثلث شوم در هندسه سیاسی افغانستان
 • حسن پیمان : حملۀ فاشیستی علیه ملیتهای تحت استبداد وتجزیۀ افغانستان
 • محمد یعقوب هادی : بخاطرآینده جنبش مترقی کشور روی واقعات کشوری باید به قضاوت مشترک رسید
 • دکترصاحبنظرمرادی : طرح تجزیه افغانستان بربنیادچه اهدافی دنبال میشود ؟
 • بصیر کامجو : تغییرنام افغانستان به خراسان
 • جنرال سید عبدالقدوس سید : موزیم ها گنجی که مجاهدین نصیب شدند
 • ز. دره وال : سالمرگ قهرمان ملی« !» احمدشاه مسعود «رح »«؟! »
 • زلمی نصرت : اندیشهء مصالحهء ملی دګم نیست
 • میرویس عثمان : مساله ی اقلیت و اکثریت در افغانستان
 • احمد شکیب حمیدی : تجزیه!،برنامه استعمار
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت! _ بخش پنجم
 • رحمت اله روان : پاکستان همیشه د ناکامه دولتونو په هرلیست کی راځرګند شوی دې
 • سلیمان کبیر نوری : تیزس استراتیژی افغانی  برای تامین صلح وثبات پایداردر افغانستان
 • بصیردهزاد : تجارب سیاسی - سازمانی و شیوه برخورد با معضلات مقطعی
 • محمدبشیربغلانی : غوغای تجزیۀ افغانستان  طوفان وتراژدی می آفریند
 • ایمل عشرتی امرخیل : د بشر حقوق یعنی څه ؟
 • عزیزآریانفر : گام های گمشده در سمفونی گوشخراش بحران خونبار افغانستان
 • عبدالرووف لېوال حسين خيل : مرز بین دوستان ودشمنان ما مشخص است
 • پوهنیار بشیر مومن : اعراب بیابانگرد یا «روشنفکران» سازمانگرد
 • لطف الله راشد : آیاامریکاازافغانستان خارج میشود؟
 • فریدجاغوری : رهبران محترم نهضت ما و مردم را نا امید نکنید
 • قاسم خدري : تبصره اي بر فرمايشات "قبيله محوري" روستار تره كی
 • عبدالحلیم معرفت الماس : آیا دولت امریکا درپالیسی خروج از افغانستان مرتکب خطانیست؟
 • توردیقل میمنگی :    طرح تجزیۀ افغانستان از تئوری تا عمل
 • درمحمد رادمرد : آنانکه میخرد ارزان نیز میفروشد
 • خوشه چين : جنبش«عیاران»  گزینۀ یگانه
 • مهرالدین مشید : برای آشتی دهی شناخت علمی و شناخت باطنی “الگوی زبانی نیاز” است
 • احمدسعیدی : مبادله اموال تجارتی میان افغانستان و پاکستان
 • تقوی جارالله :   انسان جهانی یاجهان انسانی ؟
 • خلیل وداد : ماما بهتر از کاکا بود
 • درمحمد رادمرد : تاملی برهویت وهویت ملی
 • حسن پیمان : نهادینه سازی تدریجی دموکراسی درروند دگر گونیهای جامعۀقبیلوی
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طالبان طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت ـ قسمت چهارم
 • هلمند شيرزاد : دروان ناورين په اړوند څو پوښتنې
 • احمدشاه عبادی : تضعيف نظام در اثر انتخابات جعلی
 • محتاج : مردم در افغانستان رویداد ها را در سرکتگوری مورد ارزیابی قرار میدهند
 • محموداوستا : باقر فرین در روم کنګره تلویحآ به شرکت در کودتای ضد حاکمیت جمهوری افغانستان اعتراف کرد
 • خلیل رومان : برای ما باد می کارند تا توفان درو کنیم
 • م.ع. اطرافی : جنگ تروريزم يا جنگ اقتصادی!
 • عزیز آریانفر : دولت و اپوزیسیون در افغانستان
 • بصیردهزاد : مخاصمات قومی و پسمنظر های خطرناک آن
 •   محمدامین فروتن : مکثی بر پرامتر های صلح  و گفتمان مصالحه با مخالفین مسلح
 • عنایت الله شهرانی : اتحاد یگانه راه موفقیت است
 • محمدعوض نبی زاده : یادوبودازدوازدهمین سالگردنسل کشی طالبان درمزارشریف
 • هدایت حبیب : مار های درونِ آستینِ " نهضت " را که مانعِ وحدت اند باید بیرون راند
 • مصوبه : شورای واحد رهبری ولايتی هرات
 •  مهرالدین مشید : هیاهوی تجزیۀ افغانستان توطیۀ دیگری برای فاجعۀ دیگر
 • جمال عبدالناصرهاشمي : اقتصاد بيمار و روند صلح
 • درمحمد رادمرد : بحثی بر بستر حاکمیت ملی
 • محمدصادق ارغندیوال : از اسلام حقیقی تا اسلام مسخ شده نوع آی.اِس.آی 
 • احمد سعیدی : دادگاه ویژۀ مسائل کوچی ها وساکنان محل چه کرد؟
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طالبان طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت ـ قسمت سوم
 • داکتر خاکستر : در پرسش از پدرام و رواج اندیشه
 • انجنیر زلمی نصرت : ادامه سیاست« مصالحه ملی» درشرایط نو به بازنگری ، غنامندی و انکشاف ضرورت دارد
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت! ـ قسمت دوم
 • احمد سعیدی : جهان يك قطبي بطرف دو قطبي ميرود
 • لطف الله راشد : افغانستان، دردام  تروریزم یا  مبارزه با ترویزم ؟
 • مهرالدین مشید : امریکایی ها شکست خورده اند ؛ اما خطر متوجۀ افغان ها است
 • احمدشاه عبادی : عدالت جهان خواران
 • درمحمد رادمرد : نگاهی به مفهوم امنیت ملی
 • رحمت اله روان : طرح تجزیه افغانستان را باید در زباله دانی تاریخ انداخت
 • دکتورعلوم اکادمیسین اندیشه افغانی : طوق لعنتی بر گردن اسلام و لکهء ننگی بر دامان بشریت
 • میرمحمد شاه تهذیب : چند پیشنهاد سر گشاده به مرا جع ذیصلاح
 • صدیق رهپو طرزی : آماج جدید طالبان
 • نصیرمهرین : بازی لودین با دم شیر
 • محمدعوض نبی زا ده : حضوراقوام دردولتهای افغانستان
 • هدایت حبیب :برای تدویر کنگرۀ وحدت صدایی خود را بلند نماییم
 •  مهرالدین مشید : افشای اسناد ادامۀ توطیه در همسویی امریکا و پاکستان بر ضد مردم افغانستان
 • بصیردهزاد : 2019 یکصد سالگی استقلال افغانستان و فرصت های طلائی هنوز در دست
 • رحمت اله روان : کرنیل امام په خپل دام کی بند پاتي دې
 • نورمحمد غفوری : د ګلوبالیسم دوه متضاد مخونه او اړوند سیاستونه
 • احد ترکمنی :رازهای حهانخواری ـ بخش دوم ( ديموکراسی )
 • محمدیعقوب هادی : یادداشت های «تصویری ازگوانتانامو» تبرئه جنایات مشابه
 • محمدعوض نبی زاده : افغانستا ن یکی ازممالک اقلیتهای قومی درجهان 
 • مهرالدین مشید : ابتکار جنگ در دست طالبان و فرماندهان امریکایی قربانیان لابی های کاخ سفید
 • محمدالله وطندوست : باز هم اندرباب وحدت و اتحاد نیرو های ترقیخواه
 • ضیاباری بهاری : ما بدخشی را از روی خط فکری اش می شناسیم، نه به نسبت قوم و تبارش
 • صدیق رهپو طرزی : اُسطوره  در خدمت هویت و اقتدار سازی
 • رحمت اله روان : کاسه صبر افغان‌ها از مداخله عریان همسایگان لبریز میګردد
 • حسن پیمان : نهادینه سازی تدریجی دمکراسی درروند دگرگونیهای جامعۀ قبیلوی
 • دستگیر نایل : یادداشت هایی از تاریخ
 • محمد امین فروتن :آسمان تعطیل است و بادها بیکارند
 • داکتر جلیله سلیمی : نشست های پی درپی و نتایج منفی با مصارف هنگفت بیجا
 • محمدعوض نبی زاده : تشکیل نیروی دفاع محلی ونظم عامه درافغانستان
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : ختم حتمی جنگ درهندوکش
 • رحمت اله روان : له تورلیست څخه د نومونو د لیری کولو پروسه وخت نیسې
 • فاروق فردا : نگاهی به کنفرانس روندکابل
 •  مهرالدین مشید : دشواری های موجود و رهایی کرزی از توطیه های منطقه یی و بین المللی
 • دکتراندس م. نبی هیکل : کنفرانس بین المللی کابل : صدای مردم را به گوش جهانیان برسانید
 • حامد عبیدی : کابل کنفرانس کې هڅه کيږي تر څو مرستې د افغان حکومت له لوري ولګول شي
 • دکتراندس م. نبی هیکل : دموکراسی در گرو سرمایه
 • رحمت اله روان : کابل در آستانه برگزاری کنفرانس جامعه جهانی قرار دارد
 • احمدضیأ صدیقی سپهر : عدالت اجتماعی در شیوۀ تفکر مدرن
 • عیدمحمد عزیزپور : مفهوم آبهای داخلی در حقوق بین الملل عمومی
 •  مهرالدین مشید : امریکا در پرتگاۀ جهانخواری ها در موجی از صف آرایی های آینده
 • شریف الله خوستی : د ((کابل پروسه)) او له نړیوالې ټولنې سره پر میکانیزم توافق
 • شریف زی : افغان دولت د کابل په نړیوال کنفرانس کې څه وړاندې کوي؟
 • رحمت اله روان : نه باید به سیاست دوګانه پاکستان بازی خورد
 • احمدسعیدی : آقاي كرزي مخالف ديويد پطروس موافق
 • فاروق فردا : مساله جاسوسی و چشم اندازی بر روابط روسیه –امریکا
 • محمداقا شيرزاد : يوه لنډه تبصيره
 • محمدعوض نبی زاده : تبانی پنهانی کرزی با پاکستان برای برسمیت شناختن خط دیورند
 •  مهرالدین مشید : حماسه هاییکه به دستان مردان مقدس نمایی به تاراج رفته اند
 • م. نبي هيكل : رسالت ميهني در شرايط كنوني
 • حسن پیمان : درود گرم بی پایان به شهدای گلگون کفن ولایت جوزجان
 • رحمت اله روان : جامعه جهانی درحالت سردرګمی وبی تصمیمی به سرمی برد
 • احمد سعیدی : دشمنی با منافع ملی افغانستان، دشمنان مردم افغانستان اند
 •  سنجر غفاری : بکدام علت اردوی افغانستان تارومارشد ..؟
 • داکتر خاکستر : عکس یادگاری مرگ آوران گروپ الفا در بگرام
 • محمدیعقوب هادی : بایدعمیق اندیشید
 • حامد عبیدی : دولت امانت دار اطلاعات است ، نه مالک آن
 •  مهرالدین مشید : شهزاده گان بریتانیایی و رویای غلبه بر اسلاف جنگاوران میوند
 • محمد الله وطندوست : مصالحه و صلح
 • احمدسعیدی : استدلال مقامات افغانی دربرابر افزایش کشت کوکنار
 • وهاب سائس : خــود و فــرزندان خــود را عقیــم ســازید
 • رحمت اله روان : اختلافات میان سران امریکایی وانګلیسی باعث بحران در افغانستان میګردد
 • کوهساری : حکمروایی اعضای حزب گلبدین حکمتیار در ریاست جمهوری حامد کرزی
 • محمدامین فروتن : بُزک بُزک نه میر جوِلغمان میرسد
 • عزيزپور : چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی
 • عزیز آریانفر : دولت و اپوزیسیون در افغانستان
 • احمدسعیدی : با  ایران تعذیزات وضع می شود چرا با اسرایل نمی شود
 • انجینیر فضل احمد افغان : پک راه نی یه
 • کمیتهٔ فرهنگی : نهضت راهٔ سوم _ جبهه استادان انستیتوت پولی تخنیک کابل
 • رحمت اله روان : د طالبانو ملا تړ د(اى ، اس ،اى) رسمي پاليسى ده
 • عزیزه عنا یت : بی توجهی دولت و مشکلات  مردم وطن
 • محمد نسیم حبیب : خبط تاریخی- سیاسی  دیگری از استاد برهان الدین ربانی  بعد از کنفرانس بن
 •  مهرالدین مشید : افغانستان زیر پاشنه های آهنین امریکا
 • علی قاسمی : دستگاه اطلاعاتی پاکستان حامی بزرگ طالبان
 • مهرالدین مشید : بحران اقتصادی کشور در امواج توفندۀ فساد حاکم در کابل
 • دکترنت بصیر کــــامجو : اولین شاهان داستانی آریایی
 • نیک اندیش : برنامه سخن واندیشه و شگردهای اهریمنانه ی آقای حلیم تنویــــــــــر پیـــــــرامون زبا ن پارســــی دری
 • احمدسعیدی : سکوت جامعه مدنی در ارتباط به فاجعۀ قندهار؟
 • سيدموسی عثمان هستی : جنایتکاران سه ونیم دهه اخيرافغانستان شامل ستون ششم شدند
 •  حشمت الله آروین : دست آورد جرگه مشورتی صلح
 • داكتر مهدي : حكومت مسئول؛ حکومت جوابده
 • رحمت اله روان : دحنیف اتمر اوامراله صالح په ګوښه کیدلو پاکستان او ایران خو شحاله شول
 • فشردۀ بیانیه سلطان علی کشتمند درهمایش نوبتی کانون پژوهشگران افغانستان
 • حسن پیمان : ضرورت نهادینه سازی تدریجی دموکراسی فدرالی درروند دگرگونیهای اجتماعی
 • حشمت الله آروین : جرگه صلح با شلیک راکت افتاح شد
 • احمد سعیدی : نبود میکانیسم ملی  برای مصالحه مشکل اصلی است
 • داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ : شتر بانان پرافتخار دیروز وقایق سواران آواره امروز
 • رحمت اله روان : افغانستان موجب استعفای ریيس‌جمهور آلمان شد
 • عزیز آریانفر : گستره اروآسیای میانه بزرگ
 • مهرالدین مشید : راهکار ملی و حکومت ملی ؛ راهبرد فاسد و حکومت فاسد
 • خلیل رومان : مصالحۀ ملی     داکتر نجیب الله و حامد کرزی :  دو طرح، یک هدف
 • احمد سعیدی : از آزمایشات ذروی هند به بعد پاکستان چه می کند
 • رحمت اله روان : انګریزان به ددریم ځل لپاره هم په افغانستان کی جګړه وبایلي
 • اسدالله پيام : چند سخن عريان با اعضای حزب وطن
  اول

  دوم
 • محمدامین فروتن : درد مان کجاست ودر مان در چه  ؟
 • محمدعوض نبی زا ده : تداوم جنایات کوچیهای مسلح درهزاره جات
 •  مهرالدین مشید : مانور های استراتیژیک امریکا زیر چتر دشمنی با تروریسم
 • نورمحمد غفوری : دا پيړۍ او زموږ نړۍ
 • میرعبدالواحد سادات : آشنایی با «مکاتیب افغانی
 • مستمند : د  بهرنیو چارو وزارت یا په بهرنیو هیوادو کی د سیلا نیانو مرکز 
 • عبدالواحد سیدی : نجات کشوراز مرگ هویت ؛ چطور؟
 • رحمت اله روان : د كوچيانو او هزاره ؤ ستونزو ته باید سیاسی رنګ ور نه کړل شي
 • کریم بهسودی : مرگ مردم بهسود، ثمرۀ معامله کمپاین انتخاباتی
 • احمدسعیدی : اوباما در گرداب  چالش ها
 • رحمت اله روان : پاكستان باید مشكل اصلي آمريكا باشد نه افغانستان
 • مهرالدین مشید : بازگشت طالبان به مارجه و زمینگیر شدن نیرو های امریکایی
 • محمدطاهر اسلمیار :ستمی اضافه برستم "دیره دون"
 • محمدبشیربغلانی : توضیحات درمورداستبداد،دیکتاتوری دموکراسی وجرگه ها در افغانستان
 • احمدسعیدی : سفر آقای کرزی به امریکا و دیپلوماسی وزارت خارجه بعد از سفر
 • دکترنت بصیر کــــامجو : شاهنشاهی غوریان
 • محمدیعقوب هادی : اجازه ندهید جمع آمد های وحدتخواهانه به تفرجگاه شهره پرستان، توطئه گران وانتقام گیریهای شخصی مبدل شود
 • میهن فدا محشور : گر ندانی غیرت افغانییم
 • سيدموسی عثمان هستی : ردچرندیات صالح محمدریگستانی
 • بصیردهزاد : معضله پناهجویان افغان در هالند و تابوی 1-اف
 •  مهرالدین مشید : مارجه و افسانۀ جنگ تریاک
 • محمدعوض نبی زاده : نظام فدرالی راه حل بحران کنونی درافغانستان
 • الف پولاد : اعدام افغانها درایران معمی ذوجوانب
 • احمدسعیدی : آقای کرزی  به امریکا می رود
 • احمدسعیدی : ویژه گی ها ومسئولیت های یک عضو پارلمان
 • اسماعیل فروغی : آیا امریکاییان و انگلیسان  برای افغانستان صادق اند ؟
 • سنجرغفاری : عملیات نظامی درقندهاریا
 • عزیز آریانفر : خط دیورند گستره مرزی افغانستان و پاکستان
 •  مهرالدین مشید : حماسه های با شکوه  که به تاراج رفته اند
 • ا. پولاد : عجایب افغانستان، آسیا وجهان درین هفته ازنظرمن
 • دکترصاحبنظرمرادی : آقا! "آریانا" ادعای من نیست، واقعیت تاریخی است
 • سيدموسی عثمان هستی : هفت ثوروهشت ثوردوپدیده شوم درمسیرتاریخ افغانستان
 • نصیرمهرین : گناه حامد کرزی چیست ؟
 • الف – محشور : اول می : ? دریچه ای بسوی روشنایی
 • حسن پیمان : فدرالیسم دموکراتیک الترناتیف مثبت برای ختم(سیطره جوئیهای قومی،قبیلوی وجنگ وفجائیع)در دورنمای افغانستان
 • احمد سعیدی : سیاست خارجی افغانستان با در نظر داشت  تحولات بین‌الملل
 • عبدالواحد سیدی : آریانا همان آریانا
 • آرش کمانکش : هشتم ثور را به رفقای نهضتی تبریک میگوییم
 •  ميهن فدا محشور : هفتم ا رد یبهشت  آفریده گار جهنم و بهشت
 • علی قاسمی : یادی از آن  روزهای سیاه
 • محمدعوض نبی زا ده : تبارز برخی چالشهای سیاسی میان آمریکا وآقای کرزی
 • محمدامین فروتن : پیرامون فرمان های عجولانه رئیس جمهورایران
 • دكتراندس م. نبي هيكل : مهوريتهاي مطلقه و مشروطه
 • دكتراندس م. نبي هيكل : كشور به روشنفكران متعهد و ملي نياز دارد
 • دکتورامان الله زیوری : بهای ازادی
 • احمدسعیدی : سیاست خارجی افغانستان امید ها و چالش ها
 • محشور : دغوایی اووم :  انقلاب، کودتا ، پاڅون ؟
 •  سنجرغفاری : افغانستان به رنسانس وانقلاب سفید ضرورت دارد
 • دکترنت بصیر کــــامجو : پادشاهان آریایی _ قسمت هفتم
 • خوشه چين : انقلاب ثور
 • سیدداوود مصباح : نظام شورایی
 • محمدطاهر اسلمیار : کِشط جنوب  مات شمال ؟
 • سيدموسی عثمان هستی : جنگ زرگری کرزی با امریکا توافق طالب نکتای دار با بی نکتای
 • انجینیر فضل احمد افغان : چقدر جفا د ر حق ملت افغان
 • داکتر و.ع.خاکستر : این بازی ارزش دیدن  راندارد
 • محمدبشیربغلانی :   بررسی حواد ث تأریخی وعوامل تداوم تراژدی مرگ خون درکشور
 • احمدضیأ صدیقی سپهر : نگرش گذرایی به وضع اقتصادی افغانستان
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : جنگ باخته شده درافغانستان
 •  مهرالدین مشید : به بهانۀ گفتمان رهایی ازخود بیگانگی و بحران وجودی
 • جلیل پرشور : وای برآن روز، که بگندد نمک
 • عبدالحلیم معرفت الماس : جرگه مشورتی یا لویه جرگه تصمیمگیری
 • امان الله استوار : وضع موجود ووظايف که از آن ناشی ميگردد
 • اسدخانپور : بازار آزاد غرب یاغارت و چپاول سرمایه ها و منابع ملی دیگر کشورها
 • سنجرغفاری : افغانستان بسوی رقابت ها کشانیده میشود
 • دكتراندس م. نبي هيكل : جرگه ي مشورتي
 • دكتراندس م. نبي هيكل : بحران در روابط متحدان استراتيژيك
 • دكتراندس م.نبي هيكل :  نياز به مجلس سنا در دموكراسي
 • داکترسخی اشرف زی سیدکاغذ : انحطاط اجتماعی ,خمودوجمودفکری وفرار مغزی
 • دکتور خاتولفروتن : طبابت   در خدمت  تروریزم  و یا هم تروریزم در لباس  طبابت ؟
 • محمد عا رف عر فان : جنگهای تر یاک درافغا نستان
 •  محشور- میهن فدا : کرزی  : یا تخت است یا تابوت
 • علی قاسمی : نگاهی بر تحولات سیاسی اخیر در کشور
 • داود سلیمانخیل : کرزی تهدید نموده است که به طالبان می پیوندد
 •  سنجرغفاری : ایا غرب  بدیل کرزی را میخواهد ؟
 • ا. پولاد : رئیس جمهور،خدا نه بلکه خادم است!
 • حشمت الله آروین : مشوق سخنرانی شدیدالحن حامد کرزی کی بود؟
 • سيدموسی عثمان هستی : قاچاقبــــر، قاچاقبر است
 • احمدسعیدی : ضرورت به باز نگری در سیاست خارجی
 • فروغی : آیا زمان برکناری آقای کرزی فرا رسیده است ؟
 • محمدامین فروتن : نگاهی به یک بینیش مظلوم تاریخی ! در جغرافیای افغانستان
 • قدوس زرير : پیام کوتاه به آقای میوند
 • غلام محمد جلال : در راه همصدایی افغانی در فدراتیف روسیه
 • م. نبي هيكل : حق به جانب كيست؟ پارلمان يا رييس جمهور
 • مهرالدین مشید : کالبد شناسی رویداد ها با روشی آسیب شناختی از بار مسخ تاریخ  می کاهد
 • فروغی : حامد کرزی در تقابل باجامعه ی جهانی!؟
 • ا. پولاد: طبیعی و کسبی
 • احمدسعیدی : هجدهمین تعدیل در قانون اساسی پاکستان
 • سيدموسی عثمان هستی : آیاسکوت آقای جلالی نشانۀ تاییدنیست؟
 • بصیرکامجــو : پادشاهان آریایی _ قسمت پنجم
 • داکتر وداد : نقل از پروتوکول شماره 149 جلسهء بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح.ک.ا. ش. مؤرخ 12 اپریل 1979
 • اسدخانپور : بزرگترین فاجعه ومصیبت برای تمدن اسلام درجهان
 • علی قاسمی : عوامل قتل عام هزاره ها در پاکستان
 • پوهاند دوکتور مجاور احمدزيار : که فلسطين له کافره غواړو،ولې پښتونستان له مسلمانه، ونه غواړو ؟
 • سروریورش : ازګوانتانامو تا بګرا م
 • عزیزآریانفر : طالبان چه کسانی هستند؟
 • محمد یعقوب هادی : مورچه ها بال میکشند
 • محمدعوض نبی زا ده : بیعدالتی وتبعیض درتوزیع بودجهء انکشافی افغانستان
 • جلیل پرشور : اتهامات دوطرفه وتواًم با فحش وناسزا برای بدنامی همسنگران دیروز وخوشنودی دشمنان
 • محمدعارف عرفان : در رسای نقش داکتر نجیب الله برای تحکیم پا یه های رژیم مجا هدین در افغا نستان
 • بصیردهزاد : افغانستان در یک معمای سیاستهای بغرنج فرامرزی
 • سنجرغفاری : پاکستان از زاویه دیگر
 • مهرالدین مشید : بازی های اسلام  آباد  و واشنگتن  و تلاش های کابل برای رهائی از آنها
 • دكتراندس م. نبي هيكل : وطندار
 • عبدالواسع غفاری : وحدت را واقعاً درک نموده وصادقانه میپزیرید؟
 • قدوس زرير : حزب واحد در ستيزه با مواضع چپ
 • ا.پولاد: افغانستان وشرایط جهانی
 • پوهندوی دکتورشفیق الله انوری : روابط تاریخی گوناگون آلمان وافغانستان
 • دكتراندس م. نبي هيكل : صد روز نخست: کرده ها ، ناکرده ها
 • سنجرغفاری : مصالحه ودیالوک بامخالفین
 • سيدموسی عثمان هستی : کودتای شهنواز تنی وتحولات سیاسی افغانستان ریشه درقاچاق دارد
 • محمدطاهراسلمیار : در حاشیۀ گــزارش قاچاقبــران
 • نورالحق علومی : افغانستان یک کشور بزرگ با مشکلات بزرگ
 • عبدالبشیر پیوستون : ارائه « سند » توسط عبدالوکیل
 • محمدامین فروتن : تناقض گوئیهای" مقدس" یک رئیس جمهور
 • سيدموسی عثمان هستی : دولت قاچاقبرکرزی بنام قانون فساداداری ملت مارافریب میدهد
 • ا-پولاد: پشک را نگهبان
 • احمدسعیدی : روابط امریکا و پاکستان بعد از ایجاد کشور پاکستان طی شش دهه
 • فرهاد فرهاد : بیداری دیر هنگام و بعد از هشت سال شرمگین و اختطاف دیگر بدون موتر شیشه سیاه
 • دكتراندس م. نبي هيكل : دورنمای صلح
 • جلیل پرشور : جریان جلسه ء(ادغام) تشکیلاتی رفقای ما، در سویدن


 • مــــــطــــــالــــــب بـــيـــشـــتر


  بالا
   
  بازگشت